OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Opće upravno pravo I.
Opće upravno pravo I.
Studij: Javna uprava - 3. semestar
Šifra: 111398
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Frane Staničić
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: Valentina Grubešić Črnelč - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Opće upravno pravo I. Javna uprava - 3. semestar
5.0 111398
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Ponedjeljkom od 17.30  do 19.00h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
Valentina Grubešić Črnelč (Predavanja)
Literatura
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. GLAVA I. (samo točka 1.), GLAVA II. (točke 1. i. 4.), GLAVE III.-VI. i GLAVA XVII
Ustav Republike Hrvatske; , str
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske; , str. čl. 35.-82
Zakon o pravu na pristup informacijama; , str
Prezentacije s predavanja dostupne putem sustava za e-učenje Merlin; , str
Opis predmeta
Pojam uprave. Državna uprava vs. javna uprava. Pravno određenje državnog upravnog tijela (organa) i značajke tzv. organskih nositelja (pravni položaj osoba koje obavljaju upravnu djelatnost).
Nastanak i razvitak upravnog prava. Određenje upravnog prava. Odnos upravnog prava prema drugim granama prava. Struktura upravnog prava. Izvori (pravna vrela) upravnog prava. Pravna norma upravnog prava. Načelo ustavnosti uprave. Načelo zakonitosti uprave. Modifikacija načela zakonitosti u izuzetnim okolnostima. Diskrecijska (slobodna) ocjena.
Pravni režim upravnog akta. Pogrešnost upravnog akta. Razlike između upravnog akta i drugih akata uprave (podzakonski općenormativni akti i pojedinačni akti izvan formalnih upravnih akata).
Kontrola nad upravom.
Pravo na pristup informacijama.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.