Korisne poveznice

Stranica Ustavnog suda Republike Hrvatske - www.usud.hr

 

Stranica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske - www.upravnisudrh.hr

 

Stranica Vrhovnog suda Republike Hrvatske - http://www.vsrh.hr

 

Stranica Suda Europske unije - http://www.curia.europa.eu

 

Stranica Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu - http://www.echr.coe.int

 

Stranica Venecijanske komisije - http://www.venice.coe.int

 

Stranica Ministarstva uprave - www.uprava.hr

 

Stranica pučkog pravobranitelja - http://www.ombudsman.hr

 

Stranica povjerenika za informiranje - http://www.pristupinfo.hr

 

Stranica pretraživača Biblioteke Pravnog fakulteta u Zagrebu - http://knjiznica.pravo.hr/anew/search.html

 

Stranica stručnog časopisa za pravna i ekonomska pitanja Informator - http://www.novi-informator.net

 

Poveznica na Upute za pisanje seminarskih i diplomskih radova - http://alanuzelac.from.hr/Pdf/upute-radovi.pdf