Upisi na studijske programe Pravnog fakulteta u ak. god. 2023./2024.


Studijski programi

 

1.    Pravo, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij (trajanje 5 godina):

- Redovni studenti/ce: 605
- Izvanredni studenti/ce: 40
- Strani studenti/ce: 2

 

2.    Socijalni rad, sveučilišni prijediplomski studij (trajanje 4 godine):

- Redovni studenti/ce: 140
- Izvanredni studenti/ce: 60
- Strani studenti/ce: 1


3.    Javna uprava, stručni prijediplomski studij (trajanje 3 godine):

- Redovni studenti/ce: 120
- Izvanredni studenti/ce: 40


4.    Porezni studij, stručni prijediplomski studij (trajanje 3 godine):

- Redovni studenti/ce: 50
- Izvanredni studenti/ce: 5

 

 

Rang-liste prijavljenih kandidatkinja/kandidata za upis na studijske programe 1. (Pravo) i 2. (Socijalni rad) sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:


a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi -  do 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 

- Hrvatski jezik  (viša razina) - do 200 bodova
- Matematika - do 150 bodova
- Strani (ili klasični) jezik (viša razina) - do 200 bodova
- Izborni predmet - do 100 bodova :

 za studij Pravo: Povijest, Filozofija, Logika, Sociologija ili Politika i gospodarstvo

 za studij Socijalni rad: Psihologija, Filozofija, Logika, Sociologija ili Politika i gospodarstvo

c) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća - do 50 bodova :

- za studij Pravo: 

a.    Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta, ili
b.    Sportaš kategoriziran prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, ili
c.    Znanje drugog stranog jezika, ako ga je kandidat učio u srednjoj školi u trajanju od najmanje 3 godine / razreda, a odnosi se na: engleski, njemački, ruski, francuski, talijanski i španjolski jezik.

- za studij Socijalni rad: prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta
 

Za stjecanje prava na upis na studijske programe 1. (Pravo) i 2. (Socijalni rad) kandidatkinje/kandidati moraju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

 

 

Rang-liste prijavljenih kandidatkinje/kandidata za upis na studijske programe 3. (Javna uprava) i 4. (Porezni studij) sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:


a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 450 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 

- Hrvatski jezik  (viša razina) - do 250 bodova
- Matematika - do 100 bodova
- Strani (ili klasični) jezik (viša razina) - do 200 bodova

 

Za stjecanje prava na upis na studijske programe 3. (Javna uprava) i 4. (Porezni studij) kandidatkinje/kandidati moraju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

 


Prijave za upis na studijske programe Pravnog fakulteta podnose se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr


Upisi se provode elektroničkim putem u skladu s postupkom koji će biti objavljen na mrežnoj stranici Pravnog fakulteta www.pravo.unizg.hr.

 

Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu Hrvatima izvan Republike Hrvatske

U akademskoj godini 2023./2024. upisuje se do 15 studentica/studenata pripadnika hrvatske manjine i iseljeništva u statusu redovitog studenta na studijske programe iz ovog natječaja. 

Kao kriterij za utvrđivanje liste redoslijeda za ostvarivanje prava na upis vrednuje se uspjeh u završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (završni uspjeh u četiri zadnje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjeg školovanja).

Prijave se podnose od 10. do zaključno 14. srpnja 2023. od 9 do 12 sati u pisarnici Fakulteta, Trg Republike Hrvatske 3 (dvorište). 

Uz prijavu treba priložiti: 

-    potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Pantovčak 258,10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hr, http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr
-    dokaz o državljanstvu (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu)
-    svjedodžbe zadnja četiri razreda srednje škole (ovjerene preslike) 
-    završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ovjerena preslika)
-    rješenje nadležnog tijela o Priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (ili dokaz o pokrenutom postupku)
-    potvrdu o završnom vanjskom vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)
-    potvrdu o položenim ispitima državne mature izdane od NCVVO-a, odnosno ekvivalentnih ispita koje pristupnici polažu putem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje (ukoliko ih je kandidat položio)
-    rezultate državnih i međunarodnih natjecanja koji se vrednuju kao dodatna dostignuća
-    potvrdu o znanju hrvatskog jezika (B2 razina)**
-    dokaz o promijeni prezimena (dostavljaju kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanog lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novom prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)

**Kandidati kojima je priznat i vrednovan prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi, imaju obvezu polaganja ispita poznavanja hrvatskog jezika na B2 razini pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja za upis u 1. godinu studija.


Uz dokumente izdane na stranom jeziku kandidatkinja/kandidat je dužan priložiti prijevod na hrvatski jezik ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača.

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za potrebe upisa na visoka učilišta potrebno je dostaviti najkasnije do termina upisa.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rangiranje i upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa bit će proveden u kolovozu 2023. (više informacija dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta). 

 

Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu kandidatima iz Ukrajine pod privremenom zaštitom Republike Hrvatske

U akademsku godinu 2023./2024. upisuju se kandidatkinje/kandidati iz Ukrajine pod privremenom zaštitom na studijske programe Fakulteta i to: Pravo (do 5 studenata), Socijalni rad (do 2 studenta), Javna uprava (do 5 studenata) i Porezni studij (do 5 studenata).

Kao kriteriji za utvrđivanje liste redoslijeda za ostvarivanje prava na upis vrednuje se uspjeh u završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (završni uspjeh u četiri zadnje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjeg školovanja).

Prijave se podnose od 10. do 14. srpnja 2023. od 9 do 12 sati u pisarnici Fakulteta, Trg Republike Hrvatske 3 (dvorište). 

Uz prijavu treba priložiti:

-    potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj izdanu od strane Ministarstva unutarnjih poslova RH 
-    svjedodžbe zadnja četiri razreda srednje škole (ovjerene preslike) 
-    završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ovjerena preslika)
-    rješenje nadležnog tijela o Priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (ili dokaz o pokrenutom postupku)
-    potvrdu o završnom vanjskom vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)
-    rezultate državnih i međunarodnih natjecanja koji se vrednuju kao dodatna učenikova dostignuća
-    potvrdu o znanju hrvatskog jezika (B2 razina)**


**Kandidati kojima je priznat i vrednovan prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi, imaju obvezu polaganje ispita poznavanja hrvatskog jezika na B2 razini pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja za upis u 1. godinu studija.

 

Uz dokumente izdane na stranom jeziku kandidatkinja/kandidat je dužan priložiti prijevod na hrvatski jezik ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača.

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za potrebe upisa na visoka učilišta potrebno je dostaviti najkasnije do termina upisa.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rangiranje i upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa bit će proveden u kolovozu 2023. (više informacija bit će dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta www.pravo.unizg.hr.)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rujanski/drugi razredbeni i upisni rokovi provode se samo ako ostane slobodnih mjesta nakon prvog/ srpanjskog roka.