UKLJUČIVI ZAGREB:
UNIC GRADSKI LABORATORIJI 2022/23: UKLJUČIVI ZAGREB

Nakon uspješnog prvog i drugog ciklusa gradskih laboratorija 2021. i 2022. u kojima smo se bavili vizijom Otpornog Zagreba i Zelenog Zagreba, pozivamo vas na treći ciklus koji će se u 2022. i 2023. godine baviti vizijom Zagreba kao UKLJUČIVOG ZAGREBA.

Uspješnost grada kao zajednice ogleda se u mogućnosti da bude uključiv za sve svoje članove te da se razviju sustavi koji će osnažiti i podržati građane kada su u nekoj fazi svog života suočeni s rizicima i problemima poput siromaštva, bolesti, invaliditeta, nasilja, teškoća u svakodnevnom funkcioniraju.

Brojni međunarodni i nacionalni dokumenti poput Europskog stupa socijalnih prava, Europske socijalne povelje, Održivih ciljeva razvoja, Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima obvezuju društvene dionike da na svim razinama promoviraju socijalnu
uključenost, jednake mogućnosti i podršku najranjivijim članovima društva. Socijalna skrb jedna je od djelatnosti koja je, osim nacionalnoj, povjerena na brigu i jedinicama lokalne i područne
samouprave.

Grad Zagreb godinama unapređuje svoju socijalnu politiku, odgovoran je za donošenje i provedbu strateških dokumenata, u mnogočemu pruža nadstandard socijalne zaštite. No Grad nisu samo upravni odjeli i službe, već su to i svi dionici koji kroz manje ili više formalan rad, kroz profesionalno i multidisciplinarno djelovanje, zagovaranje, obrazovanje i istraživanja podižu socijalnu osjetljivost i osmišljavaju najbolja rješenja. Pritom socijalnu uključenost treba sagledati kao cilj kojemu se može doprinijeti iz brojnih dimenzija, od osobne, psihološke i socijalne, do ekonomske, pravne, tehnološke, ekološke i obrazovne.

Stoga su gradski laboratoriji otvoreni svima koji znanjem i iskustvom žele pridonijeti pronalasku odgovora na pitanja poput: kako je moguće učiniti obrazovni sustav prilagodljiv potrebama mladih roditelja, kako se može digitalno osnažiti starije osobe u institucionalnom smještaju, kako odgovoriti na pravne probleme koje imaju beskućnici ili žrtve obiteljskog nasilja, koje oblike formalne ili neformalne podrške trebaju mladi koji izlaze iz alternativne skrbi ili obitelji koje su suočene s malignim i terminalnim bolestima ili invaliditetom, kako možemo pomoći mladima da u suvremenom svijetu ojačaju svoje kapacitete i zaštite mentalno zdravlje, kako život mogu organizirati mladi koji su isključeni iz svijeta rada i obrazovanja, koje psihološke učinke ima institucionalni smještaj na starije osobe, što proživljava mlada osoba koja odrasta suočena s alkoholizmom roditelja, mogu li programi obrazovanja odraslih pomoći starijim osobama s niskim mirovinama…

Na ova i brojna druga pitanja nastojati ćemo odgovoriti u predstojećim gradskim laboratorijima.
Gradski laboratorij otvoren je svim članovima akademske i društvene zajednice, uključujući studente/ice, nastavnike/ice i znanstvenike/ice, zaposlenike/ice Sveučilišta, predstavnike/ice građana i medija, predstavnike/ice gradske samouprave i lokalne vlasti, stručnjake/inje iz javnog, privatnog ili civilnog sektora, građane/ke koji su temeljem vlastitog iskustva aktivni u javnom zagovaranju te ostale zainteresirane građane/ke.

 

Pozivamo vas da sudjelujete u radu trećeg ciklusa gradskog laboratorija, i to u sekciji/sekcijama prema vlastitom izboru. Sve sekcije biti će održane putem online platformi, a poveznicu ćete dobiti nakon što napravite prijavu putem kratkog obrasca na:
https://forms.gle/5CbM1CGHUqm4YEWr8


I. ZAGREB UKLJUČIV ZA MLADE: mlade roditelje, mlade iz alternativne skrbi, mlade s teškoćama mentalnog zdravlja, mlade Rome
UTORAK 08.11.2022. OD 12 DO 14 SATI (Zoom)

II. ZAGREB UKLJUČIV ZA OBITELJI: koje su suočene s ovisnostima, invaliditetom i kroničnim bolestima, jednoroditeljske obitelji, žrtve obiteljskog nasilja koje započinju novi obiteljski život
UTORAK. 08.11.2022. OD 15 DO 17 SATI (ZOOM)

III. ZAGREB UKLJUČIV ZA GRAĐANE U RIZIKU OD SIROMAŠTVA: osobe u
beskućništvu, primatelje zajamčene minimalne naknade, starije osobe u riziku od siromaštva, mlade koji su izvan obrazovanja i rada (NEET populacija)
SRIJEDA, 09.11.2022. OD 13 DO 15 SATI (ZOOM)

IV. ZAGREB UKLJUČIV ZA STARIJE OSOBE: koje žive u ustanovama, koje žive u samačkim kućanstvima
SRIJEDA, 09.11.2022. OD 15 DO 17 SATI (ZOOM)


Molimo Vas da prijavu izvršite do 05.11.2022. putem obrasca dostupnog na poveznici:
https://forms.gle/5CbM1CGHUqm4YEWr8


Za sva dodatna pitanja slobodno se javite voditeljima gradskih laboratorija, prof.dr.sc. Ninu Žganecu na nzganec@pravo.hr ili izv.prof.dr.sc. Ani Opačić na ana.opacic@pravo.hr.VIŠE O UNIC PROJEKTU:

https://www.unic.eu/en


Projekt UNIC Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova koji se od 2020. godine provodi u suradnji 8 europskih sveučilišta kao jednu od svojih važnih komponenti ima pokretanje gradskih laboratorija. Cilj UNIC saveza je omogućiti stvaranje novog europskog sveučilišta, u okviru Europskog obrazovnog prostora, koje će omogućiti bitno povećanje mobilnosti i uključenosti studenata te pridonijeti stvaranju oglednog modela uključive edukacije usmjerene na rješavanje problema postindustrijskih gradova i sve raznolikijeg europskog društva. Uz Sveučilište u Zagrebu, UNIC savez čine Sveučilište Deusto u Bilbaou (Španjolska), Sveučilište Ruhr u Bochumu (Njemačka), Koç sveučilište u Istanbulu (Turska), Erasmus sveučilište u Rotterdamu (Nizozemska), Sveučilište u Corku (Irska), Sveučilište u Liègeu (Belgija) i Sveučilište u Oulu (Finska). Savezu osam europskih sveučilišta, među kojima je i Sveučilište u Zagrebu, dodijeljena je inicijalna potpora za razvoj Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova – UNIC, u okviru poziva European Universities.


VIŠE O GRADSKIM LABORATORIJIMA:

https://www.youtube.com/watch?v=G8dGwYz2vF0&t=72s
https://www.unic.eu/en/open-cases?tags=1&university=8