doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
doc. dr. sc.
Trpimir Mihael Šošić

Diplomirao je 1997. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija radio je kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu dr. Dragutina Sikirića u Zagrebu. Pravosudni je ispit položio 2000. Godine 2001. zaposlio se kao znanstveni novak na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvene grane međunarodno pravo stekao je 2006. Potom je izabran za asistenta na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, te je od 2007. ovlašten za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnoga predmeta Međunarodno pravo. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvene grane međunarodno pravo stekao je 2012., obranivši disertaciju s naslovom „Zaštita podvodne kulturne baštine u međunarodnom pravu“. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2015. godine. Radi znanstvenog istraživanja boravio na Institutu Maxa Plancka za poredbeno javno i međunarodno pravo (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht) u Heidelbergu (Njemačka) te na Asserovom institutu (T.M.C. Asser Instituut) u Hagu (Nizozemska). Osim toga se znanstveno usavršavao na Haškoj akademiji za međunarodno pravo, na Akademiji za pravo mora (Rhodes Academy of Oceans Law and Policy) u Rodosu (Grčka) i u Inter-univerzitetskom centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku. Bio član stručne skupine Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske za pripremu stajališta Republike Hrvatske u arbitražnom postupku s Republikom Slovenijom o državnoj granici na kopnu i na moru.

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 618
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 18
Katedra/služba:
Međunarodno pravo
Konzultacije:

utorkom, od 16 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

The Future Treaty on Marine Biological Diversity beyond National Jurisdiction, Protected Areas and Freedom of Navigation in the Context of the "Maritime Silk Road"

Šošić, Trpimir M.
Poglavlja u knjigama, 2021.

Međunarodnopravna zaštita kulturne baštine dubokog podmorja – ima li spasa "Titanicu"?

Šošić, Trpimir Mihael
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Neki aspekti dužnosti pružanja pomoći na moru u kontekstu migrantskih kretanja morem

Šošić, Trpimir Mihael
Poglavlja u knjigama, 2020.

Ein Aufsatz, eine Bibliographie und ein Institut in Norddeutschland

Šošić, Trpimir M.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Deutsch als Fachsprache in der kroatischen Rechstkultur: Rechtsgeschichtliche, rechtsvergleichende, kulturelle und sprachwissenschaftliche Einblicke

Plovidbena prava prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora i morski pojasevi Republike Hrvatske

Šošić, Trpimir M.
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Međunarodnopravni aspekti suradnje država u borbi protiv krijumčarenja migranata morem

Šošić, Trpimir Mihael
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Izbjeglice na moru: jurisdikcijski prijepori u svjetlu Konvencije o pravu mora i Konvencije o pravnom položaju izbjeglica

Šošić, Trpimir Mihael
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Međunarodnopravni aspekti suradnje država u borbi protiv krijumčarenja migranata morem

Šošić, Trpimir Mihael
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske "Međunarodno kazneno pravo – naslijeđe i novi izazovi"

The 24-Mile Archaeological Zone : Abandoned or Confirmed?

Šošić, Trpimir Mihael
Poglavlja u knjigama, 2016.

The 2001 UNESCO Convention and the Protection of Underwater Cultural Heritage in the Adriatic and Ionian Seas

Šošić, Trpimir Mihael
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
International Conference "Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space"

Navigational Rights under the UN Convention on the Law of the Sea in the Context of the 'Maritime Silk Road'

Šošić, Trpimir Mihael
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
International Conference on Developing the Synergy between the Belt and Road Initiative and 16+1 Cooperation

Jurisdikcija države prema izbjeglicama na moru: odnos međunarodnog izbjegličkog prava i međunarodnog prava mora

Šošić, Trpimir Mihael
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Znanstveni skup povodom 240. godišnjice postojanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, "Suvremene migracije: pravni i institucionalni aspekti"

Contemporary Developments in International Law : Essays in Honour of Budislav Vukas


Uredničke knjige, 2016.

Granice Republike Hrvatske na moru

Seršić, Maja ; Šošić, Trpimir Mihael
, 2016.

Can the co-operation mechanism of the 2001 UNESCO Convention facilitate the effective protection of the underwater cultural heritage on the continental shelf and in the exclusive economic zone?

Šošić, Trpimir Mihael
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International Scientific Conference "Transfrontier Issues in the 21st Century"

Interpretativne izjave uz međunarodne ugovore

Šošić, Trpimir Mihael
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Pojam kulturne baštine – međunarodnopravni pogled

Šošić, Trpimir Mihael
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Zaštita podvodne kulturne baštine u međunarodnom pravu

Šošić, Trpimir Mihael
Doktorske disertacije, 2012.

The Common Heritage of Mankind and the Protection of the Underwater Cultural Heritage

Šošić, Trpimir Mihael
Poglavlja u knjigama, 2010.

International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas. Liber Amicorum Božidar Bakotić


Uredničke knjige, 2010.

Konvencija UNESCO-a o zaštiti podvodne kulturne baštine i jurisdikcija država u Jadranskome moru

Šošić, Trpimir Mihael
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Znanstveni skup „Izazovi i perspektive u pomorskom pravu i pravu mora: interesi Republike Hrvatske“ ; Jadranski zavod HAZU

Jurisdikcija obalnih država i zaštita podvodne kulturne baštine Jadrana

Šošić, Trpimir Mihael
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Znanstveni skup „Jadransko more na putu u Europsku uniju: pitanja ribarstva, zaštite mora, jurisdikcije i razgraničenja“

Zaštita podvodne kulturne baštine

Šošić, Trpimir Mihael
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
"ZERP" - Gospodarski pojas: pitanja ribarstva, zaštite okoliša i razgraničenja na Jadranu o 25-godišnjici Konvencije UN o pravu

Rezerve i interpretativne izjave uz međunarodne ugovore

Šošić, Trpimir Mihael
Magistarski radovi, 2006.

Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata


Uredničke knjige, 2005.

Sukcesija država i članstvo u Ujedinjenim narodima

Šošić, Trpimir Mihael
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Profesionalni interesi i članstva

Association Internationale du Droit de la Mer (AssIDMer)

International Law Association (ILA) (pojedinačni član)

Hrvatsko društvo za međunarodno pravo