PREDMETI:
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava
Predmeti koje izvode članovi katedre za trgovačko pravo i pravo društava

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Bankarsko pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Bankarsko pravo - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Društva kapitala 2 6.0
0,0,0
INFO
Društva kapitala - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Društva osoba 2 6.0
0,0,0
INFO
Društva osoba - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Instrumenti osiguranja plaćanja 1 6.0
0,0,0
INFO
Instrumenti osiguranja plaćanja - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Pravo društava - opći dio 1 6.0
0,0,0
INFO
Pravo društava - opći dio - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 1 6.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Pravo konkurencije 1 6.0
0,0,0
INFO
Pravo konkurencije - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Preuzimanje dioničkih društava 2 6.0
0,0,0
INFO
Preuzimanje dioničkih društava - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Temelji računovodstva 2 6.0
0,0,0
INFO
Trgovački ugovori 2 6.0
0,0,0
INFO
Trgovački ugovori - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo - opći dio 1 6.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo - opći dio - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Akademsko pisanje 1 4.0
0,0,0
INFO
Bankarsko pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
Electronic communications regulation 9 4.0
1,1,1
INFO
International and EU Energy Law and Energy Security 9 4.0
1,1,1
INFO
Pravo društava 8 8.0
0,0,0
INFO
Pravo društava 9 8.0
0,0,0
INFO
Pravo društava - seminar 10 4.0
0,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 10 4.0
0,0,0
INFO
Pravo konkurencije 10 4.0
0,0,0
INFO
Sportsko pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo 8 8.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo - seminar 9 4.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo - vježbe 8 2.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Osnove prava društava 3 5.0
0,0,0
INFO
Osnove trgovačkog prava 3 4.0
0,0,0
INFO