OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU:
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava
Reguliranje elektroničkih komunikacija
Studij:
Šifra: 142160
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Reguliranje elektroničkih komunikacija 4.0 142160
Literatura
Opis predmeta
Pružanje usluga elektroničkih komunikacija iznimno je propulzivna i tehnološkim promjenama podložna grana gospodarstva. Napuštanje koncepcije prirodnog monopola u elektroničkim komunikacijama povećalo je opseg pravnog normiranja i reguliranja samog tržišta. Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) povjeren je taj složen zadatak. HAKOM, upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske čine osovinu reguliranja tržišta elektroničkih komunikacija. Riječ je o vrlo složenom pravnom polju, u kojem se isprepleću pravo tržišnog natjecanja i upravno pravo. Reguliranje elektroničkih komunikacija se do sada nije predavalo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnovni instituti su se zasebno i općenito predavali u sklopu kolegija trgovačkog prava, prava društava, Prava tržišnog natjecanja i upravnog prava. U skladu s tim, ovim izbornim predmetom predlaže se izučavanje i analiziranje pravnog uređenja reguliranja elektroničkih komunikacija u okviru pravnog poretka Republike Hrvatske.
Ispitni rokovi
Obavijesti