DJELATNICI:
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

Predstojnik Katedre:
prof. dr. sc. Petar Miladin

Tajnica:
gđa. Andrea Grisfelder 

TRH 3, soba 4/prizemlje


Djelatnici na katedri za trgovačko pravo i pravo društava

Djelatnici

redoviti profesor u trajnom zvanju
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Petar Miladin 4564 339 Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

prof. dr. sc. Siniša Petrović 4564 343 Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3

Ponedjeljkom u 11,30, počevši od 11. 10. 2021.; studenti se mogu javiti i na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o drugom terminu

prof. dr. sc. Nina Tepeš 4597 540 Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: ntepes@pravo.hr

redoviti profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović 4564 342 Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati uz prethodnu najavu e-poštom 48 sati prije konzultacija. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

izvanredni profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić 4564 385 Gundulićeva 10, soba 21/II

Konzultacije će se održavati on-line ili uživo u prostorijama fakulteta, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: tomislav.jaksic@pravo.hr.

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se također online ili uživo prema prethodnom dogovoru.

docent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Antun Bilić 4564 340 Gundulićeva 10, soba 21/2

Utorkom, u 9 sati, u Gundulićevoj 10, soba 21/2. Studenti se, po potrebi, mogu javiti i e-mailom na adresu: antun.bilic@pravo.hr te dogovoriti i online konzultacije ili neki drugi termin.

Vanjski suradnici

redoviti profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Jakša Barbić
izvanredni profesor
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman
izv. prof. dr. sc. Ana Rački Marinković
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ 01/2383-184