izv. prof. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
izv. prof. dr. sc.
Tijana Vukojičić Tomić

Tijana Vukojičić Tomić docentica je na Katedri za upravu znanost. Diplomirala je 1999. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirala 2005. na Poslijediplomskom specijalističkom studiju iz lokalnog razvoja na Sveučilištu u Trentu, Italija i doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2016.

Od studenog 1999. do svibnja 2005. radila je kao voditeljica projekata u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava, a potom u Hrvatskom pravnom centru kao pomoćnica voditeljice projekta do studenog 2006. Sudjelovala je kao savjetnica na projektu CARDS 2003 „Jačanje sposobnosti za upravnu decentralizaciju“. Od siječnja 2007. do prosinca 2011. radila je na Društvenom veleučilištu u Zagrebu.  

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Članica je Instituta za javnu upravu i Hrvatskog pravnog centra. 

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 211
Adresa:
Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom u hrvatskoj javnoj upravi: osvrt i preporuke za unapređenje stanja

Vukojičić Tomić, Tijana ; Palaić, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Kulturna autonomija nacionalnih manjina u Hrvatskoj: imaju li sve manjine doista pravo na obrazovanje na svom jeziku i pismu?

Vukojičić Tomić, Tijana ; Gregurović, Margareta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Međunarodna znanstvena konferencija: Prvih dvadeset godina Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

Croatia: games of local democracy in the shadow of national politics

Škarica, Mihovil ; Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Upravljanje razlikama u javnoj upravi: pristupi, primjeri dobrih praksi i stanje u Hrvatskoj

Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea ; Lopižić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Dosadašnja iskustva u radu s ranjivim društvenim skupinama kao osnova pripreme javnih službenika za rad s izbjeglicama i migrantima

Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Suvremene upravne doktrine: Nastavni materijali 2020.

Giljević, Teo ; Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea
Skripta, 2020.

The role of sub-municipal government in Croatia – learning from positive experience

Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
The triad of administrative sciences- current status and perspectives

Dosadašnja iskustva u radu s ranjivim društvenim skupinama kao osnova pripreme javnih službenika za rad s migrantima

Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Okrugli stol Izazovi migracija i integracije za javnu upravu

The Challenges of Diversity Management to Migrant Integration in the European Union

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Looking Beyond the Crises: Impact of Mass Migrations on the Local, Regional, National and EU Governance

Role of the Sub-Municipal Government in Croatia – Learning from a Positive Experience

Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond


Uredničke knjige, 2019.

Introduction: Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond

Koprić, Ivan ; Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2019.

Neuspješna europeizacija hrvatske mjesne samouprave: nedovoljna atraktivnost ili loše institucionalno oblikovanje

Manojlović Toman, Romea ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Koprić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Usavršavanje službenika u Hrvatskoj i odabranim zemljama- novi trendovi

Vukojičić Tomić, Tijana ; Lopižić, Iva
Poglavlja u knjigama, 2019.

Normalizacija statusa javnih službenika- rješenje ili zamka?


Uredničke knjige, 2019.

Why and How Can Diversity Management Help Improve Local Public Service Performance?

Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović Toman, Romea ; Lopižić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Local Governance and Human Rights in the World of Wicked Problems

Prijedlozi za unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi Republike Hrvatske

Marčetić, Gordana ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Lopižić, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2019.

Načelo demokracije Europske povelje o lokalnoj samoupravi i sudjelovanje građana u hrvatskoj lokalnoj samoupravi

Manojlović Toman, Romea ; Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2018.

The Challenges of Diversity Management to Migrant Integration in the European Union

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Forms of direct democracy in Croatia with focus on sub-municipal government

Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Direct Democracy in factual issues in an interdisciplinary and international context 2018/2019 - Croatia/Saxony (Germany)

Načelo demokracije europske povelje o lokalnoj samoupravi i sudjelovanje građana u hrvatskoj lokalnoj samoupravi

Manojlović Toman, Romea ; Vukojičić Tomić, Tijana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2018.
Europeizacija hrvatske lokalne samouprave

Integracija stranaca i manjina u lokalnu zajednicu kao zadatak lokalne samouprave

Lalić Novak, Goranka, Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Suvremeni pristupi i modeli zapošljavanja društvenih manjina u javnoj upravi

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Zastupljenost nacionalnih manjina u hrvatskoj javnoj upravi : ocjena uspješnosti posebnih mjera zapošljavanja

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Zastupljenost nacionalnih manjina u hrvatskoj javnoj upravi : ocjena uspješnosti posebnih mjera zapošljavanja

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

The organizational performance claim of representative bureaucracy theory: Is there a link?

Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Researching, Theorizing, and Teaching Administrative Science and Public Administration: Croatia, South East Europe, and Beyond

Croatia: Elections for Weak Counties When Regionalization Is Not Finished Yet

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović, Romea
Poglavlja u knjigama, 2017.

Pravni položaj vjerskih i nacionalnih manjina u multi-kulturalnom društvu: primjer Hrvatske

Đulabić, Vedran ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Međukulturalni i međureligijski dijalog: pozitivno iskustvo Hrvatske u europskom kontekstu

Utjecaj migracija na javnu upravu - prema većoj djelotvornosti upravnih organizacija

Lalić Novak, Goranka ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Skup povodom 240 godišnjice postojanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Suvremene migracije: pravni i institucionalni aspekti

Dobra vladavina: od konceptualizacije do realizacije

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Zapošljavanje društvenih manjina u javnoj upravi

Vukojičić Tomić, Tijana
Doktorske disertacije, 2016.

European Standards for Public Service Codes of Ethics and their Application in Croatian Local Government

Marčetić, Gordana ; Vukojičić Tomić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Local Democracy and Citizen Participation in Croatian Local Self-Government: Discrepancy between legal Regulation and Real Institutional Life

Koprić, Ivan ; Manojlović, Romea, Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Zagreb International Conference „Law, Society and Legal Culture“

Local democracy and citizen participation in the Croatian local self-government: discrepancy between legal regulation and real institutional life

Koprić, Ivan ; Manojlović Toman, Romea ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Society, Law and Legal Culture

Regional and National elections in Croatia

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić, Tijana ; Manojlović, Romea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International Workshop “Regional and National Elections in Central and Eastern Europe”

County Elections in Croatia: On the Path to Genuine Regional Politics

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Pravni i financijski aspekti položaja vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

Vukojičić Tomić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

European Standards for Ethical Infrastructure and Codes of Ethics in Croatian LRSG Units

Marčetić, Gordana ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Good local governance: local public services in France and Croatia in the context of the European subsidiarity principl

European Standards for Ethical Infrastructure and Codes of Ethics in Croatian LRSG Units

Marčetić, Gordana ; Vukojičić-Tomić Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Good local governance: local public services in France and Croatia in the context of the European subsidiarity principle

Lokalni politički sustav nakon uvođenja neposrednog izbora načelnika : stanje i prijepori

Koprić, Ivan ; Vukojičić-Tomić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj

Regional Elections in Croatia: From Third-Order County Elections to Genuine Regional Politics

Koprić, Ivan ; Dubajić, Daria ; Vukojičić Tomić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XXII IPSA World Congress of Political Science

The Right to Vote for Citizens Living Abroad: An Interview

Koprić, Ivan ; Vukojičić Tomić, Tijana
, 2012.

Civil Service Training Systems in the Western Balkan Region(Analysis and Overview of Civil Service Training Systems in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Serbia, Macedonia, and Montenegro)

Đulabić, Vedran ; Vukojičić Tomić Tijana
, 2008.

Izvješće Europske komisije o napretku Republike Hrvatske iz 2007. Osvrt na ocjenu stanja javne uprave

Vukojičić, Tijana
Stručni radovi, 2007.

The City of Zagreb ; Position and Development in the Croatian Governance and Public Finance System

Koprić, Ivan ; Rogić Lugarić, Tereza ; Musa, Anamarija ; Vukojičić Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Financing Metropolitan Governance in Transitional Countries

Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u zapadnoeuropskim zemljama

Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Vukojičić, Tijana ; Škarica, Mihovil ;
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u tranzicijskim zemljama

Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran ; Vukojičić, Tijana ; Škarica, Mihovil ;
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.