izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić
izv. prof. dr. sc.
Tihomir Katulić

Izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Rođen 1979. u Zagrebu. 1997. završio zagrebačku V. Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. 2003. diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je iste godine upisao znanstveni poslijediplomski studij Trgovačkog prava i prava društava. 2009. upisao doktorski studij iz trgovačkog prava i prava društava. 2012. doktorirao s temom "Upravljanje digitalnim sadržajima u informacijskom društvu“. 2003-2004. kao stručni suradnik radi u CERTu Hrvatske akademske istraživačke mreže (CARNet) na poslovima obrade sigurnosnih incidenata i izradi stručne literature na području informacijske sigurnosti. 2004.-2006. kao vježbenik, stručni suradnik i attaché radi u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, u Odjelu za međunarodne gospodarske organizacije i integracije. 2006. prelazi kao asistent na Katedru za pravnu informatiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje danas radi kao izvanredni profesor. Sudjeluje u nastavi na predmetima Pravo informacijskih tehnologija, Osnove informacijske sigurnosti, Upravljanje Internetom, Pravo elektroničkih medija, Privatnost u elektroničkim komunikacijama, Statistika i informatika, Osnove Informatike, Informatika te Informatičko pravo i Zaštita osobnih podataka pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Predaje na poslijediplomskim specijalističkim studijima Informacijska sigurnost (FER) i Intelektualno vlasništvo (Sveučilište u Zagrebu).

Predsjednik Vijeća stručnjaka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Voditelj hrvatskog odjela Međunarodnog udruženja stručnjaka za zaštitu osobnih podataka (IAPP). Predsjednik Programskog i Organizacijskog odbora konferencije MIPRO ICTLAW (www.mipro.hr). Član vanjskog stručnog odbora Europskog odbora za zaštitu podataka.

Više