dr. sc. Tajana Petrović
dr. sc.
Tajana Petrović

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Katedra/služba:
Financijsko pravo i financijska znanost