UPISI U VIŠU GODINU STUDIJA:
Integrirani pravni studij
Upis u višu godinu studija

Opće upute

Ove upute odnose se na upis u VIŠU GODINU studija na integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju. (Ove upute ne odnose se na studente koji se upisuju prvi puta u prvu godinu studija (“brucoši”) na jesenskom upisnom roku u ak.god. 2020/21, koji se upisuju po proceduri koja je dostupna na poveznici https://www.pravo.unizg.hr/upisi/upisi-2021-22)

Upis u višu godinu studija obavlja se semestralno, što znači da se u rujnu upisuju sadržaji zimskog, a u veljači sadržaji ljetnog semestra.

Moguće je upisati predmete samo iz dvije uzastopne studijske godine.

 

Način provođenja upisa

Upisi se provode u potpunosti online, putem Studomata. Izbori preferencija seminara i vježbi obavljaju se putem posebne aplikacije. Obavijesti o ovim preferencijama studenti će primiti putem e-pošte.

 

Rokovi

Molimo studente da upis putem Studomata obave nakon što im budu evidentirane sve ocjene s jesenskih ispitnih rokova. Upisi se obavljaju u sljedećim terminima:

 

Studij Termin
Integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij 16. i 17. rujna

 

Ako zbog kašnjenja s upisom ocjena student bude kasnio s upisom više godine, referada će mu omogućiti upis i nakon proteka gore navedenih rokova. 

 

Upisnina i participacija u troškovima studija

Iznos koji studenti plaćaju pri upisu sastoji se od:

A.    Upisnine u iznosu od 300 HRK
B.    Participacija u iznosu od 120 HRK po upisanom ECTS body (izvanredni studenti i redoviti studenti koji participiraju u troškovima studija).

Ukupan trošak (A+B) može se uplatiti jednokratno pri upisu, ili u više rata.

 

Jednokratno plaćanje

Redoviti studenti će iznos participacije prema izračunu na Studomatu uvećati za 300 kn upisnine i uplatiti kao jedinstvenu uplatu na račun Fakulteta (podaci niže). 

Izvanredni studenti će broj ECTS-a koje upisuju pomnožiti sa cijenom od 120kn po bodu, uvećati iznos za 300 kn upisnine i uplatiti kao jedinstvenu uplatu na račun Fakulteta.

 

Plaćanje u ratama

Studenti mogu participaciju u troškovima studija platiti u više rata. Upisnina od 300 kn se obavezno plaća pri upisu, zajedno s prvom ratom. Studenti će sami napraviti obračun rata, tako da će najprije utvrditi iznos koji su dužni uplatiti (za redovite studente to pokazuje Studomat, a izvanredni broj ECTS-a množe sa cijenom od 120 kn po bodu) i nakon toga odrediti iznose rata, na sljedeći način:


1.    Iznos troškova participacije do 3600 kn može se platiti u najviše tri jednake rate, koje dospijevaju:

1.    Upisnina (300 kn) i prva rata pri upisu
2.    Druga rata  do 15. studenog 2021.
3.    Treća rata do 15. siječnja 2022.


2.    Iznos troškova participacije od 3601 do 7200 kn može se platiti u najviše šest jednakih rata, koje dospijevaju:

1.    Upisnina (300 kn) i prva rata pri upisu
2.    Druga rata do 15. studenog 2021.
3.    Treća rata do 15. siječnja 2022.
4.    Četvrta rata do 15. ožujka 2022. 
5.    Peta rata do 15. svibnja 2022
6.    Šesta rata do 1. srpnja 2022.

Studenti mogu iskoristiti mogućnost plaćanja u ratama i bez podnošenja posebne molbe, na način da pri upisu uplate odgovarajući iznos, sukladno prethodno navedenim pravilima. Referada vodi evidenciju obročnog plaćanja, a obveza je studenta podmiriti buduće rate do navedenih datuma.


Podaci za uplatu

Pravni fakultet u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb

OIB: 38583303160

IBAN: HR9823600001101264729

Model: 00

Poziv na broj: oznaka studija - JMBAG studenta (primjerice: 1011-XXX)

Opis plaćanja: Upis godine - Ime i prezime 

Oznake studija:    

Oznaka Studij
1011 Integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij
1012 Preddiplomski stručni studij javne uprave
1013 Preddiplomski stručni porezni studij
1014 Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada

 

Referada će putem Studomata potvrditi da je upis obavljen u cijelosti nakon što obavi kontrolu uplate potrebnog iznosa. Kontrola obavljene uplate provodi se putem JMBAG-a u pozivu na broj svake uplate. Zbog ovoga je iznimno bitno da pravilno upišete oznaku studija i svoj JMBAG. Nije potrebno slati potvrdu o uplati, ali Vam savjetujemo da je svakako sačuvate, za slučaj da dođe do pogreške u upisu poziva na broj (u tom slučaju ćemo Vas zamoliti da nam dostavite presliku potvrde).

 

Studenti koji prelaze u status izvanrednih

Studenti koji gube status redovitog studenta podnose zahtjev za nastavak studija u statusu izvanrednog studenta putem e-podrške (podrska.pravo.hr) odabirom teme „Prijelaz s redovitog na izvanredni studij“, bez provedbe upisa na studomatu. U zahtjevu je potrebno navesti predmete koji se upisuju u zimskom semestru 2020/21. akad. god. u skladu s objavljenim pravilima upisa za izvanredne studente.

 

Mirovanja i nastavci studija

Molbe za mirovanje studijske godine (podnose se putem sustava e-podrške https://podrska.pravo.hr ) i nastavak studija nakon prekinutog studija (podnose se dostavljanjem molbe i skeniranog  indeksa na e-mail referada@pravo.hr) zaprimaju se najkasnije do završetka rokova za upis (v. gore “Rokovi”).