UPISI:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Upisi na preddiplomski i diplomski integrirani pravni studij

Studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvodi se kao integrirani (5+0) sveučilišni studij.

U akademskoj godini 2022./2023. upisujemo 630 redovitih i 50 izvanrednih studenata.

Rang liste prijavljenih kandidata sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 

OCJENE IZ SREDNJE ŠKOLE
Naziv Vrjednovanje
Prosjek svih ocjena 30,00 %

 

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE
Naziv Razina Vrjednovanje
Hrvatski jezik A 20,00 %
Matematika B 15,00 %
Strani jezik A 20,00 %
* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

 

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE
Naziv Obvezan Vrjednovanje
Povijest ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Sociologija NE *
* Pristupnik nije dužan položiti niti jedan od pet navedena predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 10.0%

 

REZULTATI NATJECANJA
Kategorija Disciplina Razred od Razred do Plasman od Plasman do Vrjednovanje
Državno natjecanje Društvene znanosti 1. 4. 1. 3. 5,00 %
Državno natjecanje Humanističke znanosti 1. 4. 1. 3. 5,00 %
Državno natjecanje Prirodne znanosti 1. 4. 1. 3. 5,00 %
Državno natjecanje Umjetnička područja 1. 4. 1. 3. 5,00 %

 

KATEGORIJA SPORTAŠA
Od Do Vrjednovanje
I VI 5,00 %

 

DRUGA POSEBNA POSTIGNUĆA
Postignuće Vrjednovanje
Znanje drugog stranog jezika vrednuje se isključivo ukoliko ga je kandidat učio u srednjoj školi u trajanju od najmanje 3 godine/razreda, a odnosi se na: engleski, njemački, ruski, francuski, talijanski i španjolski jezik. 5,00 %