UPIS LJETNOG SEMESTRA:
Integrirani pravni studij
Upis ljetnog semestra

Opće upute 
UPIS LJETNOG SEMESTRA ak. god. 2021./2022. 
na integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju 

 

Studenti koji su prvi put upisali u prvu godinu studija (“brucoši”) na srpanjskom i jesenskom upisnom roku u akademske 2021./2022. godine obvezni su izvršiti samo online prijavu za predodabir seminara putem posebne aplikacije jer su pri upisu u srpnju/rujnu upisali cijelu akademsku godinu.

Studenti ostalih godina upisuju ljetni semestar. 


Način provođenja upisa

Upisi se provode u potpunosti online, putem Studomata. 

Moguće je upisati predmete samo dviju uzastopnih studijskih godina.

Predodabir seminara i vježbi vrši se online putem posebne aplikacije o čemu će studenti biti dodatno obaviješteni putem službene studentske e-pošte. 


Rokovi

Studenti upis putem Studomata obavljaju nakon što im budu evidentirane ocjene sa zimskog općeg ispitnog roka (nisu uključeni izvanredni rokovi).  

Preporuka studentima koji NE izlaze na zimski opći ispitni rok je da upis izvrše odmah po otvaranju Studomata.

Upisi se obavljaju u sljedećim terminima:

Studij Rok upisa u STUDOMATU
Integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij;
4. godina studija
najkasnije do 11. 2. 2022.
Integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij;
ponovno 1. godina, 2., 3. i 5. godina studija
najkasnije do 18. 2. 2022.

 

Redoviti studenti – PLAĆANJE ŠKOLARINE 

Redovitim studentima visina školarine određena je pri upisu akademske godine u rujnu 2022. godine.

Studenti koji su tom prilikom odabrali jednokratno plaćanje podmirili su školarinu za cijelu akademsku 2021./2022. godinu. 

Redoviti studenti koji su tom prilikom odabrali opciju obročnog plaćanja školarine istu plaćaju prema dinamici i rokovima objavljenim na 
Upisi u višu godinu studija - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij (unizg.hr)  
 

Izvanredni studenti – PLAĆANJE ŠKOLARINE

Cijena boda iznosi 120,00 kn (Odluka o naknadama za usluge na Pravnom fakultetu u Zagrebu za akad. god. 2021/22.).

Ukupan zbroj upisanih ECTS bodova u ljetnom semestru množi se s iznosom boda (x 120,00 kn.).

Upisnina u iznosu 300,00 NE plaća se za upis ljetnog semestra.
 

Jednokratno plaćanje

Ukupan zbroj upisanih ECTS bodova množi se s iznosom boda od 120,00 kn i uplaćuje kao jedinstvena uplata na račun Fakulteta.


Obročno plaćanje

Participacija u troškovima studija može se platiti u više rata. Obračun rata će studenti izraditi sami na način da utvrde ukupan iznos koji su dužni uplatiti i nakon toga odrediti iznos rata i to na sljedeći način:

1.    Iznos troškova participacije do 3600,00 kn može se platiti u najviše tri jednake rate, koje dospijevaju:

1.    Prva rata pri upisu u veljači 2022.
2.    Druga rata  do 15. travnja 2022.
3.    Treća rata do 15. lipnja 2022.


2.    Iznos troškova participacije veći od 3601,00 kn može se platiti u najviše četiri jednake rate, koje dospijevaju:

1.    Prva rata pri upisu u veljači 2022.
2.    Druga rata  do 15. travnja 2022.
3.    Treća rata do 15. svibnja 2022.
4.    Četvrta rata do 15. lipnja 2022.


3.    Ako se student odluči za plaćanje troškova participacije u dvije rate, onda: 

1.    Prva rata pri upisu u veljači 2022.
2.    Druga rata do 15. travnja 2022.

Plaćanje troškova participacije u ratama provodi se bez podnošenja posebne molbe plaćajući pri upisu iznose na gore navedeni način. Evidenciju obročnog plaćanja vodi Referada, a obveza studenta je podmiriti buduće rate do navedenih datuma.
 

Podaci za uplatu

Pravni fakultet u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb

OIB: 38583303160

IBAN: HR9823600001101264729
Model: 00

Poziv na broj: oznaka studija - JMBAG studenta (primjerice: 1011-XXX)

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠN STUDIJ PRAVO 1011 - JMBAG

Bez upisanog JMBAG-a studenta potvrda se neće smatrati valjanom.

Opis plaćanja: Školarina ljetni semestar - Ime i prezime 

 

Pravila upisa za redovite studente (.pdf)


- Pravila upisa za izvanredne studente (.pdf)

 

 

Predodabir seminara i vježbi u ljetnom semestru
ak. god. 2021./2022. 


Predodabir seminara i vježbi vrši se putem posebne aplikacije kojom će studenti iskazati svoj interes za upis seminara i vježbi.

Seminare i vježbe je potrebno poredati prema prioritetima. 

Seminar i vježbe student može izabrati samo u slučaju da ima upisan predmet ljetnog semestra više godine studija.

Studenti prve i druge godine mogu izabrati seminar iz jednog od triju ponuđenih predmeta. 

Studenti treće godine mogu izabrati seminar iz jednog od triju ponuđenih predmeta i vježbe iz jednog od četiriju ponuđenih predmeta. 

Studenti četvrte godine mogu izabrati seminar iz jednog od četiriju ponuđenih predmeta i vježbe iz jednog od triju ponuđenih predmeta.  

Seminar i vježbe je potrebno označiti od 1 do 3 ili 4, pri čemu je 1 prvi željeni izbor.  

Studenti četvrte godine studija vrše odabir seminara i/ili vježbi od 4. (petak) do zaključno 8. (utorak) veljače do 12:00 sati

Studenti prve, druge i treće godine studija vrše odabir seminara i/ili vježbi od 10. (četvrtak) do zaključno 14. (ponedjeljak) veljače do 12:00 sati.

Studenti koji ne izvrše odabir seminara/vježbi u određeno vrijeme prema navedenim obavijestima biti će raspoređeni na seminare/vježbe prema slobodnim mjestima.

Studentima koji u ak. god. 2020./21. nisu izvršili obvezu iz seminara/vježbi u ljetnom semestru se ponovno dodjeljuje nepoloženi seminar odnosno nepoložene vježbe.   

 

Lista mentora za diplomski rad

Izbor mentora diplomskog rada studenti će raditi putem posebne aplikacije koje će biti dostupna na mrežnoj stranici Fakulteta nakon upisa ljetnog semestra.