PONIŠTENJE ISPITNOG ROKA:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Poništenje ispitnog roka

Studentima koji ne pristupe ispitu koji su uredno prijavili automatski se evidentira pad na tom ispitnom roku. Naknadna poništenja ispitnog roka ne odobravaju se, osim u slučaju osobito opravdanih razloga. Ako takvi razlozi postoje, student može podnijeti zamolbu za poništenje prijave ispita u roku do sedam dana od isteka roka za odjavu ispita putem sustava e-podrške (https://www.pravo.unizg.hr/studenti/informaticke_usluge/e-podrska)

Uz zamolbu je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz zamolbe.