JMBAG:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Što je JMBAG?

JMBAG (Jedinstveni Matični Broj Akademskog Građana) jedinstveno određuje svaku osobu akademske zajednice. Važno je uočiti da je JMBAG različiti broj od JMBG-a. Za razliku od JMBG-a, JMBAG se dodjeljuje upisom u neku visokoobrazovnu ustanovu.

Ustanova koja prva evidentira akademskog građana dodjeljuje toj osobi JMBAG. Osoba zadržava nepromijenjen svoj JMBAG do kraja života, čak i prilikom upisa na drugu visokoobrazovnu ustanovu ili ako je upisana na više ustanova istovremeno.

JMBAG se sastoji od 10 znamenki, npr. na prvotno upisanim studijima Pravnog fakulteta JMBAG izgleda kao 0066xxxxxx:
  • Prve četiri znamenke JMBAG-a određuju ustanovu visoke naobrazbe koja je dodijelila taj JMBAG. Svaka ustanova visoke naobrazbe je pri Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta jednoznačno određena tim brojem. 
  • Zadnjih šest brojeva je broj koji se dodjeljuje slijedno i određuje akademsku osobu unutar ustanove visoke naobrazbe. Za neke ustanove (koje već otprije imaju sličan sustav nomenklature studenata) vrijedi da se iz JMBAG-a može pročitati matični broj studenta. 

JMBAG je sastavni dio broja studentske iskaznice (X-ice) , kao deseteroznamenkasti broj.