U KOJU GRUPU UNUTAR PREDMETA / SEMINARA STE RASPOREĐENI?:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
U koju grupu unutar predmeta / seminara ste raspoređeni?

Rasporedi studenata po grupama unutar predavanja / seminara evidentiraju se u ISVU-u, a studentima su te informacije dostupne putem Studomata. Informaciju o grupi u koju ste raspoređeni moguće je pronaći na stranici PODACI O STUDIRANJU > Aktivni predmeti. Na ovoj stranici odabere se predmet za koji tražite informaciju o grupi, pa se pod Detalji otvara nova stranica gdje se prikazuje informacija o grupi.