PRVA GODINA:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
I. godina integriranog pravnog studija

Studentica/student pravnog studija koji u srednjoj školi nije učio latinski jezik najmanje dvije godine, dužan je na Fakultetu pohađati tečaj i položiti ispit iz latinskog jezika za pravnike do početka ljetnog semestra prve godine studija.

 

Osim nastavnih predmeta, na prvoj godini studenti su dužni upisati:

- jedan seminar u ljetnom semestru (4 ECTS)
- strani jezik pravne struke u zimskom i ljetnom semestru (2 x 2 ECTS)

 

Zimski (prvi) semestar prve godine integriranog pravnog studija


U zimskom semestru izvode se:

- Predmeti:

- Teorija prava
- Opća povijest prava i države
- Sociologija

 

- Strani jezik pravne struke:

- Engleski
- Njemački

 

Ljetni (drugi) semestar prve godine integriranog pravnog studija


U ljetnom semestru izvode se:

- Predmeti:

- Rimsko privatno pravo
- Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu 
- Politička ekonomija

 

- Seminari:

- Teorija prava
- Opća povijest prava i države
- Sociologija

 

- Strani jezik pravne struke:

- Engleski
- Njemački

 


Obvezni predmeti

Predmeti

Naziv ECTS Engleski jezik Info
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu 8.0
0,0,0
INFO
Opća povijest prava i države 8.0
0,0,0
INFO
Politička ekonomija 8.0
0,0,0
INFO
Rimsko privatno pravo 8.0
0,0,0
INFO
Sociologija 8.0
0,0,0
INFO
Teorija prava 8.0
0,0,0
INFO
Seminar

Predmeti

Naziv ECTS Engleski jezik Info
Strani jezik pravne struke

Predmeti

Naziv ECTS Engleski jezik Info
Engleski jezik pravne struke I 2.0
1,1,1
INFO
Engleski jezik pravne struke II 2.0
1,1,1
INFO
Njemački jezik pravne struke I 2.0
1,1,1
INFO
Njemački jezik pravne struke II 2.0
1,1,1
INFO