TRGOVAČKOPRAVNI MODUL: PREDMETI MODULA :
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Trgovačkopravni modul: predmeti modula

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Bankarsko pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
Insolvencijsko pravo 10 4.0
1,0,0
INFO
Pravo industrijskog vlasništva 10 4.0
0,0,0
INFO
Pravo konkurencije 10 4.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 10 4.0
0,0,0
INFO
Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem 10 4.0
0,0,0
INFO