RASPORED PREDAVANJA U DEVETOM SEMESTRU:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo