PRAVNA KLINIKA:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Pravna klinika

Pravna klinika je, uz praktične vježbe i simulirana suđenja, jedan od tri oblika praktične nastave u IX. (devetom) semestru nastavnog plana i programa petogodišnjeg studija prava. Sve informacije o Pravnoj klinici dostupne su na klinika.pravo.unizg.hr.

Uspješnim pohađanjem pravne klinike stječe se 10 ECTS bodova.