GRAĐANSKOPRAVNI MODUL: PREDMETI MODULA:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Građanskopravni modul: predmeti modula

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Autorsko pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo - ugovorne obveze 10 4.0
0,0,0
INFO
Izvanparnično i ovršno pravo 10 4.0
1,0,0
INFO
Javnobilježničko pravo 10 4.0
1,0,0
INFO
Osnove europskog privatnog prava 10 4.0
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 10 4.0
0,0,0
INFO