PRICE MEDIA LAW MOOT COURT:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Price Media Law Moot Court

Ak. god. 2017./2018.

Studentice/studenti: Doris Skaramuca, Valentina Tusun i David Terlević

Mentorica: doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička

Rezultat: plasman u finalni dio natjecanja u Oxfordu
 

 

Ak. god. 2016./2017.

Studentice/studenti: Lea Huljenić i Kristina Rudec

Mentorica: Iva Kuštrak Managić

Rezultat: plasman u finalni dio natjecanja u Oxfordu

 

Ak. god. 2015./2016.

Studentice/studenti: Tihana Krajnović, Mirta Horvat, Matea Perica, Valentina Jakopec

Mentor: doc.dr.sc. Marko Jurić

Rezultat na regionalnom dijelu natjecanja:

 • timski pobjednici regionalnog dijela natjecanja
 • najbolji govornik na regionalnom dijelu natjecanja (Matea Perica)
 • drugi najbolji govornik na regionalnom dijelu natjecanja (Tihana Krajnović)

Rezultat na finalu u Oxfordu:

 • Plasman među 16 najboljih sveučilišta (timski)
 • Najbolji govornik finalnog dijela natjecanja  (Matea Perica)
   

 

Ak. god. 2014./2015.

Studentice/studenti: Iva Mihalinec, Ana Mikulec, Inga Paripović, Borna Sučić i Jan Torjanac. U sastavljanju pisanih podnesaka sudjelovala je i Sara Al Hamad.

Mentori: Iva Kuštrak Managić i dr. sc. Marko Jurić

Ostvareni rezultat:

 • timski pobjednici regionalnog dijela natjecanja
 • plasman na finalni dio natjecanja u Oxfordu
   

 

Ak. god. 2013./2014.

Studentice/studenti: Dario Ćorić, Morana Perušić, Teodora Skelin, Hrvoje Škalić i Ana Vitauš

Mentorica: Iva Kuštrak Managić, dipl. iur.

Rezultat:

 • Najbolji pisani podnesci (tužba i odgovor na tužbu) na čitavom natjecanju
 • Najbolji pisani podnesci (tužba i odgovor na tužbu) na regionalnom dijelu natjecanja
 • Pobjednici regionalnog dijela natjecanja
   

 

Ak. god. 2012./2013.

Studentice/studenti: Ivana Cvitanović, Antonija Ivančan, Filip Kufrin, Kristina Mandić, Dina Salapić i Dora Stulić

Mentorice: Branka Marušić, mag. iur. u suradnji s Ivom Kuštrak, dipl. iur., asistenticom na Katedri za građansko pravo

Ostvareni rezultat:

 • timski pobjednici regionalnog dijela natjecanja
 • najbolji govornik na regionalnom dijelu natjecanja (Antonija Ivančan)
 • plasman na finalni dio natjecanja u Oxfordu