RASPORED PREDAVANJA U TREĆEM SEMESTRU:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo