Prestanak rada studija 1.10.2027.


Studentima poslijediplomskog doktorskog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - svi smjerovi


Predmet: pokretanje novog doktorskog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Poštovani studenti poslijediplomskog doktorskog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Fakultet) na svim smjerovima, ovim putem Vas želimo obavijestiti da je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo novi poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravne znanosti ("novi studij").

Na sjednici fakultetskog Vijeća 15.09.2021. godine donesena je odluka o prestanku izvođenja poslijediplomskog doktorskog studija koji se ustrojava i izvodi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sukladno postojećem programu ("stari studij"). U skladu s predmetnom odlukom doktorandi upisani na poslijediplomski doktorski studij u skladu s postojećim programom ("stari studiji") dužni su ispuniti sve obveze propisane programom postojećeg studija prema individualnom statusu svakog pojedinog doktoranda i obraniti doktorski rad sukladno aktima koji uređuju predmetni studij, najkasnije do 1. listopada 2027. godine.

Odluka je donesena na temelju odluke fakultetskog Vijeća iz siječnja 2021. kojom je prihvaćen program novog doktorskog studija te nakon pristiglih pozitivnih recenzija odnosno ispunjenja ostalih pretpostavki za pokretanje novog doktorskog studija. Odluka je donesena i uzimajući u obzir istek akreditacije odnosno dopusnice za stari doktorski studij.

Navedeno znači da su svi studenti koji su upisani na postojeći doktorski studij, bez obzira na studijski smjer, obavezani obraniti doktorski rad do navedenog roka te da obrana rada nakon navedenog roka neće biti moguća.

Navedeni rok predstavlja najduži rok koji je bilo moguće dodijeliti s obzirom na postojeći Pravilnik o poslijediplomskim doktorskim studijima iz 2016. kao i raniji Pravilnik o poslijediplomskim studijima iz 2009. godine te odgovarajući Pravilnik o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, odnosno u njima odredene rokove za dovršetak studija.

Posebno treba naglasiti kako "novi studij" predstavlja drugačiji koncept ustroja, organizacije i provedbe studiranja na doktorskom studiju te zbog toga neće biti omogućen prijelaz studenata "starog studija" na "novi studij". Pravilnik "novog studija" primjenjuje se na doktorski studij pravnih znanosti započet nakon njegova stupanja na snagu, a ujedno propisuje da se na doktorske studije započete prije njegovog stupanja na snagu primjenjuju odredbe pravilnika koji su bili na snazi u trenutku početka pojedinih studija.

Drugim riječima, studenti "starog studija" bi se na "novi studij" mogli upisati u prvi semestar studija te studij započeti nanovo (uz određenu mogućnost vrednovanja dosadašnjeg uspjeha pri polaganju tzv. doktorskog ispita prema programu "novog studija"), ali uz obvezu ispunjavanja svih specifičnosti studija po novom programu (npr. slušanje i polaganje obveznog predmeta Metodologija istraživanja u pravnim znanostima doktorskog ispita, metodološke konferencije, doktorskih konferencija idr.).

Suštinski, treba primijetiti da zapravo niti nema potrebe za prijelaz na "novi studij" s obzirom da je za dovršetak "starog studija", u skladu s odlukom fakultetskog Vijeća od 15.09.2021., dodijeljen rok koji faktički odgovara roku za dovršetak studija u skladu s novim programom.

Stoga se studentima koji studiraju po postojećem programu ne mijenja ništa u dosadašnjem načinu studiranja, uvjetima plaćanja, fleksibilnosti ispunjavanja obveza doktorskog studija i sl.

Slijedom svega navedenog pozivamo vas da upišete prvi naredni semestar te u dogovoru s mentorima pristupite planiranju vašeg znanstvenog istraživanja te prijavi i izradi doktorskih radova.

Pozivamo vas da se u slučaju potrebnih pojašnjenja obratite referadi poslijediplomskih studija na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr.

U nadi uspješnog završetka vaših studija, srdačno vas pozdravljamo.


Odluka