Opći smjer

Predmeti

doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Ius commune-Temelji privatnopravnih znanosti 1 4.0
0,0,0
INFO
Osnove pravne kulture 1 4.0
0,0,0
INFO
Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 1 4.0
0,0,0
INFO
Komparativno pravo 2 4.0
0,0,0
INFO
Metodologija javnog prava 2 4.0
0,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije 2 4.0
0,0,0
INFO
Prijavljivanje znanstvenih projekata 2 4.0
0,0,0
INFO