Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost

Predmeti

doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Ius commune - Temelji privatnopravnih znanosti 1 4.0
0,0,0
INFO
Nasljedno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Nasljedno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Osnove pravne kulture 1 4.0
0,0,0
INFO
Pandektno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Pandektno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 1 4.0
0,0,0
INFO
Stvarno pravo 1 8.0
0,0,0
INFO
Stvarno pravo 1 8.0
0,0,0
INFO
Teorijske osnove građanskog prava 1 6.0
0,0,0
INFO
Teorijske osnove građanskog prava 1 6.0
0,0,0
INFO
Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva 2 6.0
0,0,0
INFO
Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva 2 6.0
0,0,0
INFO
Komparativno pravo 2 4.0
0,0,0
INFO
Metodologija javnog prava 2 4.0
0,0,0
INFO
Obavezno pravo 2 8.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Obvezno pravo 2 8.0
0,0,0
INFO
Parnično procesno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije 2 4.0
0,0,0
INFO
Prijavljivanje znanstvenih projekata 2 4.0
0,0,0
INFO
Parnično procesno pravo 2, 4 6.0
0,0,0
INFO
Arbritraža u građanskim sporovima 3 10.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Izvanparnično i ovršno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Izvanparnično i ovršnoprocesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko sudsko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko sudsko procesno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 3 5.0
0,0,0
INFO
Pravo osiguranja 3 5.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar III. 3 10.0
0,0,0
INFO
Arbitraža u građanskim sporovima 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Bračni ugovor 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Bračni ugovori 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Europska privatno pravna tradicija 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Geodetsko pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Građanskopravna zaštita kulturnih dobara 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Građansko pravosuđe 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Javnobilježničko pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Medicinsko pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Obiteljskopravno uzdržavanje 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Posebna stvarnopravna uređenja 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Prava djece 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo elektroničke trgovine 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo prostornog planiranja i urbanizma 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo zaštite potrošača 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimsko i komparativno obvezno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimsko i komparativno stvarno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Stvarno osiguranje tražbina 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Sustavi publiciranja prava na nekretninama 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Ugovori u autorskom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Unifikacija autorskog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - javna obrana prijave teme 4 15.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - ostale aktivnosti iz područja teme doktorske disertacije 4 5.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar IV. 4 10.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - izrada i javna obrana doktorske disertacije 5 30.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - izrada i javna obrana doktorske disertacije 6 30.0
0,0,0
INFO