Fiskalni sustav i fiskalna politika

Predmeti

doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Fiskalna politika 1 4.0
0,0,0
INFO
Ius commune - Temelji privatnopravnih znanosti 1 4.0
0,0,0
INFO
Izborni predmet I 1 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje prometa 1 5.0
1,0,0
INFO
Osnove pravne kulture 1 4.0
0,0,0
INFO
Porezno pravo 1 5.0
1,0,0
INFO
Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 1 4.0
0,0,0
INFO
Razvoj javnih financija 1 4.0
1,0,0
INFO
Upravno pravo 1 4.0
1,0,0
INFO
Ekonomika javnog sektora 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Financijska psihologija i sociologija 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Financijske institucije i tržišta 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Fiskalni sustav u funkciji socijalne politike 1, 2 5.0
1,0,0
INFO
Imovinski porezi 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Modeli organizacije i upravljanja u mirovinskim i zdravstvenim fondovima 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Oporezivanje trgovačkih društava 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Pravo osiguranja 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Suvremena javna uprava 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Financijska kontrola 2 4.0
1,0,0
INFO
Izborni predmet II 2 4.0
0,0,0
INFO
Komparativno pravo 2 4.0
0,0,0
INFO
Metodologija javnog prava 2 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje dobiti 2 4.0
1,0,0
INFO
Oporezivanje dohotka 2 5.0
1,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije 2 4.0
0,0,0
INFO
Prijavljivanje znanstvenih projekata 2 4.0
0,0,0
INFO
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba 2 5.0
0,0,0
INFO
Računovodstvo 2 4.0
1,0,0
INFO
Fiskalni federalizam 3 4.0
1,0,0
INFO
Javni dug i upravljanje javnim dugom 3 4.0
0,0,0
INFO
Javno financijsko pravo EU 3 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodni aspekti oporezivanja 3 4.0
1,0,0
INFO
Porezni postupak 3 4.0
1,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar III. 3 10.0
0,0,0
INFO
Financiranje decentraliziranih razina vlasti 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Financiranje velikih gradova 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Izravni porezi u presudama ECJ 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Međunarodno dvostruko oporezivanje 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Odabrana poglavlja iz socijalne politike 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje dohotka - komparativni prikaz 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Ostvarenje pravednosti poreznim instrumentima 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Parafiskaliteti i drugi srodni prihodi 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Porezi i pravna država 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Porezno - pravni i porezno -dužnički odnos 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
"Pranje novca" i njegovo suzbijanje 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo elektroničke trgovine 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo oporezivanja države izvora dohotka i/ili dobiti 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo prostornog planiranja i urbanizma 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo zaštite potrošača 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimsko i komparativno obvezno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimsko i komparativno stvarno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rješavanje građanskih sporova mirenjem (medijacija) 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Stvarnopravno osiguranje tražbina 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Sustavi publiciranja prava na nekretninama 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Transferne cijene 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Ugovori u autorskom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Unifikacija autorskog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - javna obrana prijave teme doktorske disertacije 4 15.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - ostale aktivnosti iz područja teme doktorske disertacije 4 5.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar IV. 4 10.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija 5 30.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija 6 30.0
0,0,0
INFO