Europsko pravo

Predmeti

doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europska pravna tradicija 1 6.0
0,0,0
INFO
EU u međunarodnom pravu 1 3.0
0,0,0
INFO
Institucije i pravni sustavi EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Ius commune - Temelji privatnopravnih znanosti 1 4.0
0,0,0
INFO
Osnove pravne kulture 1 4.0
0,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo država članica EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 1 4.0
0,0,0
INFO
Sudovi EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Zaštita ljudskih prava u Europi - procesnopravni aspekti 1 6.0
0,0,0
INFO
Europski sud za ljudska prava - kaznenopravni aspekti 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo trgovačkih društava 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko privatno pravo 2 6.0
0,0,0
INFO
Izabrane teme prakse Europskog suda za ljudska prva 2 3.0
0,0,0
INFO
Komparativno pravo 2 4.0
0,0,0
INFO
Metodologija javnog prava 2 4.0
0,0,0
INFO
Poredbeno ustavno pravo i političke institucije 2 4.0
0,0,0
INFO
Pravo unutarnje tržišta EU 2 6.0
0,0,0
INFO
Prijavljivanje znanstvenih projekata 2 4.0
0,0,0
INFO
Europsko obiteljsko pravo 3 3.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo tržišne utakmice 3 6.0
0,0,0
INFO
Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti 3 6.0
0,0,0
INFO
Javnofinancijsko pravo EU 3 3.0
0,0,0
INFO
Opća načela prava u praksi Europskog suda 3 3.0
0,0,0
INFO
Europska privatnopravna tradicija 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Europsko konvencijsko kazneno procesno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo konkurencije - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Institucije i izvori prava u EU 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo EU 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Međunarodna nadležnost i postupak u europskom sekundarnom pravu 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo elektroničke trgovine 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo EU u pravnom poretku Republike Hrvatske 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo unutarnjeg tržišta EU - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo zaštite potrošača 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Razvoj supranacionalnog kaznenog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimsko i europsko obvezno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Rimsko i europsko stvarno pravo 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Standardi zaštite temeljnih prava u pravnom poretku EU 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Sudovi EU - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Unifikacija autorskog prava 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Vladavina prava u europskoj pravnoj tradiciji 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Znanstveno-istraživački seminar I. 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija-javna obrana prijave teme doktorske disertacije 4 15.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija-ostale aktivnosti iz područja teme doktorske disertacije 4 5.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - izrada i javna obrana doktorske disertacije 5 30.0
0,0,0
INFO
Doktorska disertacija - izrada i javna obrana doktorske disertacije 6 30.0
0,0,0
INFO