Odluka o školarini i naknadama doktorskog studija

 

I.    Školarina za poslijediplomski doktorski studij pravnih znanosti (dalje u tekstu: Studij) iznosi 12.000,00 kn po semestru. Školarina se podmiruje prije upisa u svaki od semestara.

II.    Student koji nakon završetka semestra za koji je podmirio školarinu ne ostvari uvjete za upis sljedećeg semestra dužan je uplatiti polovinu naknade iz t. I. ove odluke prije ponovnog upisa u semestar u kojem nisu ostvareni uvjeti za upis sljedećeg semestra.

III.    Školarina iz t. I. ove odluke obuhvaća sva prava predviđena čl. 22. st. 1. Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju pravnih znanosti uključujući i organizaciju i vođenje doktorskih i metodoloških konferencija. Školarina ne obuhvaća troškove smještaja, prehrane, putne troškove i druge slične materijalne troškove koji bi studentima mogli nastati u vezi održavanjem doktorskih ili metodoloških konferencija.

IV.    Naknada za izradu i obranu doktorskog rada određuje se kako slijedi: 
-    student koji izradi i obrani doktorski rad u roku u kojem je obvezan završiti Studij nije dužan platiti naknadu za izradu i obranu doktorskog rada;
-    student koji ne izradi i obrani završni doktorski rad u roku u kojem je obvezan završiti Studij, dužan je platiti naknadu za izradu i obranu doktorskog rada u visini školarine koju je dužan uplatiti za jedan semestar Studija.

V.    Student koji nije izradio i obranio doktorski rad ni po proteku roka određenog Pravilnikom dužan je platiti naknadu za produženje prava za izradu i obranu doktorskog rada sukladno odluci kojom se produljuje doktorski studij i kojom će se odrediti rok završetka studija.

VI.    Student koji prekine Studij prije nego što je upisao sve nastavne semestre Studija, ne može ostvarivati prava i obveze na Studiju, dok ne upiše i ne plati školarinu za prvi idući nastavni semestar kojeg do tada nije upisao i odslušao, u visini u kojoj je ta školarina određena za generaciju polaznika Studija s kojom se nastavlja Studij. 

VII.    Ova odluka primjenjuje se na sve studente koji upisuju Studij nakon njezina stupanja na snagu.
 

Odluka o školarini i naknadama za poslijediplomski doktorski studij pravnih znanosti (.pdf)