Natječaj za upis na doktorski studij

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 


Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

n a t j e č a j
za upis polaznika
na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravne znanosti

      

 Na studij, u trajanju od šest semestara, ima pravo upisati se:

1.    osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij i stekla zvanje magistra prava (mag. iur.) ili je završila dodiplomski pravni studij i stekla zvanje diplomiranog pravnika (dipl. iur.) ili ekvivalent ovih studija u inozemstvu pri čemu osoba mora dokazati da takav ekvivalent omogućava pristup sudačkoj ili odvjetničkoj pravnoj profesiji u državi u kojoj je završen studij

2.    osoba koja je na završenom studiju ostvarila minimalni prosjek ocjena 3,5 odnosno da je bila u 20 % najboljih studenata u generaciji s kojom je završila studij ili odgovarajući inozemni ekvivalenti, pri čemu se ovaj uvjet može zamijeniti ako osoba koja je kandidat tijekom završenog studija nije imala prosjek od najmanje 3,5, ali je završila poslijediplomski specijalistički pravni studij na kojem je stekla najmanje 90 ECTS bodova te pritom ostvarila minimalno prosjek ocjena 4,5 ili odgovarajući inozemni ekvivalenti

3.    osoba koja poznaje engleski i još jedan svjetski jezik u mjeri da se može koristiti stranom literaturom

odnosno 

-    ako osoba ne ispunjava opći uvjet iz točke 1. mora imati završen sveučilišni diplomski studij i sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij iz područja prava
-    ako osoba ne ispunjava opći uvjet iz točke 2. on se može zamijeniti s tri znanstvena rada u samostalnom autorstvu iz područja prava iz kategorije A1 prema propisima o klasifikaciji znanstvenih radova za potrebe izbora u znanstvena zvanja.

 

Doktorski studij započinje u ljetnom semestru akademske 2021./2022. godine.

Školarina iznosi 12.000,00 kuna po semestru odnosno 72.000,00 kuna ukupno, a u skladu s Odlukom o školarinama i naknadama.


Prijave se primaju do 2. svibnja 2022. na adresu:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14
(NATJEČAJ ZA DOKTORSKI STUDIJ)


Uz prijavu je obvezno priložiti: 

  • životopis
  • diplomu o završenom studiju, potvrdu o položenim ispitima s ocjenama tijekom studiranja i iskazanim prosjekom ocjena, ako on postoji
  • potvrde o znanju jezika, ako ih ima
  • znanstveni radovi, ako ih ima, koji se mogu dodatno provjeriti i ocijeniti
  • razrađeni prijedlog doktorske teme koji sadrži osnovne teze i cilj istraživanja, okvirni plan rada i preliminarni popis literature
  • prijedlog osobe mentora uz pisanu suglasnost osobe koja je predložena za mentora da pristaje mentorirati doktoranda u odnosu na prijedlog teme
  • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (od kojih jedna može biti preporuka mentora) ili alternativno, jedna preporuka sveučilišnog nastavnika (također može biti predloženi mentor) i jedna preporuka osobe koja je postigla izuzetne rezultate u pravnoj struci.

 

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 45 dana nakon zaključenja natječaja. Odluku o upisu kandidata na doktorski studij donosi Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U pogledu pojašnjenja uvjeta za upis, postupka upisa, ustrojstva i trajanja studija kandidati se upućuju na Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravne znanosti.

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravne znanosti, studijski program, detaljnije upute za prijavu na natječaj, životopisi potencijalnih mentora i druge značajne informacije objavljene su na web stranici  https://www.pravo.unizg.hr/studij/doktorski-pravni

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr odnosno na telefon broj: 01 4895 608.    
 

Natječaj (.pdf)