Izrada doktorske diplome i promocija

Promocija doktora znanosti naplaćuje se 119 eura.

Usluga izdavanja i tiska diplome doktora znanosti i umjetnosti naplaćuje 59 eura svima koji na temelju zamolbe žele žurno tiskanje doktorske diplome, a obranili su disertaciju zaključno s 21. listopada 2022.

Usluga prijevoda diplome koji su obranili disertaciju zaključno s 21. listopada 2022. naplaćuje se 79 eura.

Izdavanje duplikata (nakon gubitka izvornika) iznosi 59 eura.

Svi doktori koji su svoje disertacije obranili od 22. listopada 2022., a žele na temelju zamolbe žurno izdavanje diplome, prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti NN119/22 članak 73. stavak (4) ne plaćaju tu uslugu.

 

U nalogu za plaćanje treba navesti sljedeće podatke:

primatelj: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

IBAN primatelja: HR9823400091100010475; Model 00; Poziv na broj: 1211

Opis plaćanja: promocija doktora znanosti ili prijevod na engleski ili prijevod na latinski ili trošak diplome ili duplikat diplome

Uplatitelj: vidljivo upisati ime, prezime, adresu i OIB fizičke ili pravne osobe

 

Za uplate iz inozemstva u svim drugim valutama koje nisu euro:

Account holder: University of Zagreb

Bank name: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

BIC: PBZGHR2X

IBAN: HR3423400091510297183 Model 00 Reference number: 1211

Purpose of payment: PhD diploma

User: applicant's name, surname, address and VAT number (ID No., Passport No.)


Odluka o cijenama usluga