Doktorska radionica s vanjskim dionicima

 

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravne znanosti 

 

 

Radionica s vanjskim dionicima

19. i 20. travnja 2023.

Srijeda, 19. travnja 2023., Trg Republike Hrvatske 3/III, dvorana V.

16:00-17:40

Dora Pavković:             Ustavni identitet - izazovi i zlouporaba u državama iliberalnog konstitucionalizma Europske unije

                                    Vanjski dionici:

dr. sc. Mario Jelušić, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske

dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica, specijalistica iz oblasti ustavnog prava

Bojan Čaić:                  Na rubu Ustava: sigurnosne provjere, nacionalna sigurnost i ustavna prava

                                    Vanjski dionici:

Valentino Franjić, predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost

Ljiljana Karlovčan Đurović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Lovorka Kušan, sutkinja Ustavnog suda Republike Hrvatske

Fran Markić:                 Fiskalni suverenitet i proračunsko pravo kao pretpostavke i temelj razvoja engleskog (britanskog) parlamentarizma

Duško Margušić:          Odnos zaštite podataka i regulacije umjetne inteligencije u pogledu načela transparentnosti, zakonitosti i poštenosti s osvrtom na utjecaj blockchain i Internet-of-Things tehnologije

                                    Vanjski dionik:

                                    Bojan Stipić, glavni savjetnik, Mindsmiths, CROAI Zagreb

Josip Tadić:                  Upravno sudska zaštita u svrhu borbe protiv klimatskih promjena

                                    Vanjska dionica:

                                    Željka Leljak Gracin, pravna savjetnica, Zelena akcija

18:00-20:20

Darija Željko:               Jačanje učinkovitosti kaznenog postupka kroz reformu pravnih lijekova

                                    Vanjske dionice:

                                    Sanja Katušić Jergović, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske

                                    dr. sc. Laura Valković, odvjetnica u Zagrebu

Adriana Pranjić:            Zakonitost dokaza u kaznenom postupku

                                    Vanjske dionice:

                                    Sanja Katušić Jergović, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske

                                    dr. sc. Laura Valković, odvjetnica u Zagrebu

                                    Vedrana Šimundža Nikolić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave

Dunja Mulabdić:           Usporedno-pravni prikaz upravno-kaznenih sankcija u pravu zaštite tržišnog natjecanja u Europskoj uniji i državama članicama s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku i de lege ferenda Bosne i Hercegovine

                                    Vanjska dionica:

                                    dr. sc. Mirta Kapural, predsjednica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

Nikša Vojvoda:             Upravno-kaznene mjere: nejasne granice između kaznenog i upravnog prava

                                    Vanjski dionici:

                                    dr. sc. Mirta Kapural, predsjednica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

                                    Tomislav Tomašić, sudac Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

Andrej Božinovski:       Zaštita prava pogrešno osuđenih osoba u Hrvatskoj i u regiji kroz uspostavljanje projekta nedužnosti

                                    Vanjska dionica:

                                    Kornelija Ivanušić, sutkinja Općinskog suda u Velikoj Gorici

Marijana Jurić:             Tanka granica između bitno smanjene ubrojivosti i neubrojive osobe s duševnim smetnjama u kaznenom pravu

                                    Vanjski dionici:

                                    izv. prof. prim. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., šef Bolničkog odjela Zavoda za forenzičku psihijatriju, Klinika za psihijatriju Vrapče

doc. prim. dr. sc. Nadica Buzina, dr. med, pročelnica Zavoda za forenzičku psihijatriju, Klinika za psihijatriju Vrapče

                                    dr. sc. Marko Ćurković, dr. med., Zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje, Klinika za psihijatriju Vrapče

                                    Renata Pražetina Kaleb, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Antonija Boras:            Govor mržnje - kaznenopravni okvir i sudska praksa u BiH

                                    Vanjske dionice:

                                    Vesna Alaburić, odvjetnica u Zagrebu

                                    Marija Balenović, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske

Četvrtak, 20. travnja 2023., Trg Republike Hrvatske 3/III, dvorana V.

16:00-17:40

Ana Kršinić:                 The impact of artificial intelligence on the duty to state reasons and the discretion of the Court in asylum procedures

                                    Vanjski dionici:

                                    Dario Dudas, načelnik Sektora za strance i međunarodnu zaštitu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

                                    prof. dr. sc. Zvonko Kostanjčar, Zavod za elektroničke sustave i obradu podataka, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Matija Kontak:             Biometric Law of the EU: The Influence of Biometric Technologies on Migrants' Rights

                                    Vanjski dionik:

prof. dr. sc. Zvonko Kostanjčar, Zavod za elektroničke sustave i obradu podataka, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Marcel Mlinarić:          Umjetna inteligencija i ljudska prava

                                    Vanjska dionica:

Marijana Šarolić Robić, odvjetnica u Zagrebu

Luka Petrović:              Primjena prava tržišnog natjecanja EU na digitalne platforme u svjetlu razvoja ekonomije dijeljenja i digitalne ekonomije

                                    Vanjski dionici:

                                    Mislav Bradvica, odvjetnik u odvjetničkom društvu Bradvica, Marić, Wahl, Cesarec

                                    dr. sc. Mirta Kapural, predsjednica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

Vladimir Novak:           Utjecaj europeizacije na provedbu i učinke upravnih reformi u odabranim tranzicijskim zemljama

18:00-20:20

Ivan Ivković:               Izdavanje obveznica

Vanjski dionik:

Relja Rajković, odvjetnik u Zagrebu

Tena Tomek:                Pravno uređenje alternativnih investicijskih fondova

                                    Vanjski dionici:

Marko Bešlić, predsjednik uprave Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Mate Lovrić, odvjetnik u odvjetničkom društvu Lovrić, Novokmet i Partneri

Anamarija Staničić, direktorica Sektora za harmonizaciju propisa, HANFA

Ante Šimun Majstorović: Ugovorna kazna – sredstvo pojačanja ugovorne obveze

                                    Vanjski dionici:

dr. sc. Kristijan Poljanec, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

                                    Ivan Tomljanović, odvjetnik u Zagrebu

Josip Lažeta:                Obveza uzajamne prezentacije dokaza u postupku rješavanja građanskih i trgovačkih sporova

                                    Vanjski dionici:

Tihana Cišper, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

                                    Boris Jukić, odvjetnik u Zagrebu

                                    Maja Matijević, odvjetnica u Zagrebu

Toni Kapelina:              Refinanaciranje hipotekarnih kredita izdavanjem vrijednosnih papira

                                    Vanjski dionici:

Mirna Britvić Čorkalo, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

                                    Branimir Žarković, odvjetnik u Zagrebu

Dejan Španović:           Pravo puta infrastrukturnog operatora

                                    Vanjski dionik:

                                    Mladen Sučević, odvjetnik u Zagrebu

Luka Bućan:                 Materijalnopravni i procesnopravni aspekti instituta dosjelosti u hrvatskom i poredbenom pravu

                                    Vanjski dionici:

 Marko Andrijanić, odvjetnik u Zagrebu

                                    Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske