PRIMJERI NEPOŽELJNIH PONAŠANJA:

Primjeri nepoželjnih ponašanja u akademskom okruženju definirani Pravilnikom o zaštiti studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije


•    seksualno uvjetovanje ili ucjenjivanje (quid pro quo),
•    objavljivanje i zlouporaba snimke seksualno eksplicitnog sadržaja,
•    širenje glasina o seksualnom ponašanju druge osobe,
•    ruganje i ismijavanje koje je seksualno obojeno,
•    upućivanje prijedloga seksualne naravi drugoj osobi,
•    seksualno eksplicitne opaske, izjave ili dobacivanje te iznošenje šala ili opaski koje su seksualno obojene, a koji su počinjeni neposredno ili putem drugih oblika komunikacije kao što su pisana komunikacija, komunikacija putem elektroničkih medija ili mobilnih uređaja,
•    implicitno traženje seksualnih odnosa u zamjenu za uspjeh na ispitu ili drugu pogodnost (quid pro quo), prikazivanje ili na drugi način činjenje dostupnim seksualno uvredljivog i uznemiravajućeg materijala,
•    pokreti ili geste seksualnog značenja kao što su opsceno oblizivanje usana, neprikladno ili nepristojno odmjeravanje, sprečavanje prolaza ili nadvijanje nad drugom osobom uz nepoštivanje osobnog prostora,
•    neprikladno dodirivanje tuđe kose ili tijela,
•    grljenje,
•    ljubljenje,
•    milovanje,
•    trljanje o drugu osobu,
•    masiranje,
•    uvredljivo i/ili patronizirajuće ponašanje ili komentari,
•    ponižavajuće i/ili omalovažavajuće kritiziranje,
•    neprikladno opterećivanje određenog studenta zaduženjima za koje se ne može razumno očekivati da će ih moći dovršiti,
•    objavljivanje uvredljivih komentara putem elektroničkih medija,
•    prijetnje javnim razotkrivanjem seksualne orijentacije ili rodnog identiteta studenta bez njegovog dopuštenja,
•    namjerna upotreba pogrešnog osobnog imena ili zamjenice u odnosu na transrodnog studenta ili upućivanje na njegovu rodno-identitetsku osobnu povijest