POVJERENICI ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA STUDENTICA/STUDENATA:
Povjerenici za zaštitu dostojanstva studentica/studenata

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao vodeća visokoobrazovna ustanova struke u regiji i suradnik tijela državne sudbene, zakonodavne i izvršne vlasti, kontinuirano radi na obrazovanju i njegovanju etičnog ponašanja i poslovanja te prevenciji i sprječavanju svih oblika nasilja.

U svom djelovanju poštuje sve potrebne zakonodavne, upravne, socijalne i prosvjetne mjere zaštite djelatnika i korisnika od svakog oblika diskriminacije, tjelesnog ili duševnog nasilja, povreda ili zloporaba, zlostavljanja ili iskorištavanja, uključujući spolno zlostavljanje.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu potiče razvijanje i organiziranje sustava prevencije nasilja kojim štiti interese studentica/studenata te provodi visoka etička i profesionalna načela ustanove.

Povjerenica/povjerenik u postupku zaštite dostojanstva studenata:

Odluka o imenovanju povjerenika u postupku zaštite dostojanstva studenata.