Predstavnici u Fakultetskom vijeću

Studentski predstavnici čine ukupno 15% članstva Fakultetskog vijeća. Studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće imenuje Studentski zbor.

Više informacija o Fakultetskom vijeću možete pronaći ovdje: https://www.pravo.unizg.hr/fakultet/ustroj/vijece

 

KVOTA DODIPLOMSKIH, DIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH STUDIJA


Predstavnici:

 1. Boris Rajić
 2. Domagoj Andrlić
 3. Elena Kremer
 4. Filipa Ledić
 5. Fran Mršo
 6. Fran Nikolić
 7. Ivan Modrić
 8. Karla Nogić
 9. Karmen Barbić
 10. Lana Kotlo
 11. Lovro Matić
 12. Mihaela Slunjski
 13. Rea Štoković
 14. Roko Roglić
 15. Slavica Martinić-Meštrante
 16. Tina Perić

 

Zamjenici:

 1. Alen Šukurica
 2. Ana Altabas
 3. Ana Biškić
 4. Dora Kruhak
 5. Ilijana Blažanović
 6. Ivan Luis Glavich Mandarić
 7. Ivan Mahmutović
 8. Josipa Jerabek
 9. Lorena Sabolić
 10. Lucija Krsnik
 11. Nika Dabetić
 12. Petra Romac


 

KVOTA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA


Predstavnici:

 1. Karlo Kožina
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.