Odbori Studentskog zbora u akademskoj godini 2021./22.

Svake akademske godine Studentski zbor iznova bira članove i predsjednike odbora. Početkom akademske godine Studentski zbor raspisuje javni poziv za predaju kandidatura za odbore na koji se mogu javiti svi studenti, neovisno o tome jesu li članovi Studentskog zbora.

Javni poziv će biti objavljen uskoro.