SUSTAV ZA E-UČENJE MERLIN:
Merlin

Merlin je primarni alat koji Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu koristi za e-učenje.  Merlin se temelji na sustavu otvorenog koda Moodle koji je Sveučilišni računski centar (SRCE) dodatno razradio i prilagodio potrebama korisnika te je danas najmoderniji sustav za e-učenje, povezan sa sustavom ISVU.

Popis e-kolegija Pravnog fakultetahttps://moodle.srce.hr/2022-2023/course/index.php?categoryid=32

Administrativni i tehnički upiti u vezi Merlina (nemogućnost pristupa kolegiju i sl.)Krunoslav Fučkor 

Upiti o sadržaju kolegija: Obratite se predmetnoj nastavnici/nastavniku.