Opće obavijesti za studente
13. 11. 2017. u 14:49

Knjižnica u suradnji sa studentskom udrugom »ELSA« i ove akademske godine organizira teorijsko-praktični seminar pod nazivom »Akademsko pisanje« koji će se održavati od 21. do 23. studenoga u glavnoj zgradi Fakulteta na Trgu Republike Hrvatske 14/I (Informatička dvorana i Vijećnica).

pfz


8. 11. 2017. u 10:25
Uređeno: 8. 11. 2017. u 10:50

Sistematski pregled obavljat će se u ŠKOLSKOJ AMBULANTI, Siget, Avenija V. Holjevca 22, tel.: 6536 168, dr. sc. Nina Petričević dr. med. spec. školske med., Ljuba Ćurić med.sestra


Na sistematski pregled ponijeti: 1. indeks, 2. zdravstvenu iskaznicu, 3. povijest bolesti (ako imate).
 
Sistematski pregled je obavezan i jedan od uvjeta za upis u 2. godinu studija. Molimo studente da dolaze u dogovoreno vrijeme radi nemogućnosti davanja dodatnih termina. Studenti se mogu zamijeniti za termin sa drugim studentom ,bez obzira na početno slovo prezimena.

Ostale termine za sistematski pregled objaviti ćemo naknadno.

Raspored pregleda nalazi se u prilogu

Biserka Salar

26. 10. 2017. u 08:12
Uređeno: 28. 10. 2017. u 21:50

Drage kolegice i kolege, 
pozivamo sve zainteresirane studentice i studente da nam pošalju svoje radove za objavu u prestižnom studentskom časopisu - Pravnik.

 

Danijel Relković

28. 9. 2017. u 15:49
Uređeno: 28. 9. 2017. u 15:49

Studenti prve godine studija ("brucoši") mogu preuzeti Vodič za brucoše udruge E-student na poveznici Vodič

Danijel Relković

9. 9. 2016. u 12:18
Uređeno: 11. 9. 2017. u 13:40

PLAĆANJE PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA...

Danijel Relković

Postupnik je vidljiv na poveznici 

 

Renata Požgaj

18. 5. 2017. u 07:17
Uređeno: 18. 5. 2017. u 11:50

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt...

Danijel Relković

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju mogućnost upisa kolegija Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom kojim se stječe 5 ECTS bodova. Navedeni predmet studentima se priznaje kao jedan od izbornih predmeta u skladu s izvedbenim planom i programom...

Danijel Relković

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana