doc. dr. sc. Stjepka Popović
doc. dr. sc.
Stjepka Popović

Više


Radovi

ZNANSTVENI RADOVI
1) Popović, S. (2021) Presentation of victims in the press coverage of child sexual abuse in Croatia. Journal of Child
Sexual Abuse, 30(2), 230-251.
2) Pupovac, V., Popović, S., Blažina, V. (2019) What prevents students from reporting academic misconduct? A
survey of Croatian students. Journal of Academic Ethics, 17(4), 389-400.
3) Popović, S. (2018) Child sexual abuse news. A systematic review of content analysis studies. Journal of Child
Sexual Abuse, 27(7), 752-777.
4) Popović, S. (2018) Child sexual abuse in Croatia: A systematic review of research. Ljetopis socijalnog rada,
25(1), 5-37.
5) Popović, S., Kampić, K. (2017) Media coverage of children in "out-of-home" care: Content analysis of Croatian
daily newspapers, Medijska istraživanja, 23(1), 127-150.
6) Popović, S. (2017) Odrednice stavova i zadovoljstva građana hrvatskim zdravstvenim sustavom, Medicina
fluminensis, 53(1), 85-100.
7) Popović, S. (2017) Analiza online komentara vijesti o seksualnom zlostavljanju djece: uloga izvještavanja u
podržavanju stavova o seksualnom zlostavljanju i stereotipa o žrtvama i počiniteljima. U: Viktorija Car i Marijana
Matović (ur.) Mediji, novinarstvo i ljudska prava. Zbornik radova. Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu i Hanns-Seidel-Stiftung.
8) Popović, S. (2016) Istraživanja medijske prezentacije seksualnog zlostavljanja djece. U: Stjepka Popović (ur.) Z
aštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje. Zbornik radova. Zagreb: Pravobranitelj za djecu, Rijeka: Medicinski
fakultet i Fakultet zdravstvenih studija, Karlovac: Veleučilište u Karlovcu.
POGLAVLJA U KNJIGAMA:
1) Popović, S. (2022) Media presentation and stereotypes of child sexual abuse perpetrators. U: Stelzmann, D. i Is
chebeck, J. (ur.) Child sexual abuse and the media. Baden-Baden: Nomos. pp. 137-161.
2) Popović, S. (2022) Guidelines for media reporting on child sexual abuse. U: Stelzmann, D. i Ischebeck, J. (ur.) Child sexual abuse and the media. Baden-Baden: Nomos, pp. 187-203.


Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko sociološko društvo (od 2015. - danas)


Izabrani projekti

ZNANSTVENI PROJEKTI
1) Suradnica na projektu financiranom sredstvima Sveučilišta u Zagrebu "Stavovi studenata Pravnog fakulteta u
Zagrebu o političkim i društvenim pitanjima: komparativna perspektiva" (2021.-2022.), Voditelj projekta prof. dr. sc.
Siniša Zrinščak s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2) Suradnica na projektu COST CA19106 "Multi-Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe:
Incidence and Trends" (2020. - 2024.), Voditelj projekta dr. Andreas Jud sa Sveučilišta u Ulmu.
3) Vanjska suradnica na projektu financiranom sredstvima Sveučilišta u Zagrebu – naziv projekta: "Medijska
reprezentacija djece: analiza znanstvene produkcije i analiza medijskog teksta" (2020.). Voditeljica projekta dr. sc.
Dunja Majstorović Jedovnicki s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
4) Voditeljica projekta financiranog sredstvima Agencije za elektroničke medije RH – naziv projekta: "Medijsko
izvještavanje, prezentacija i stereotipi o seksualnom zlostavljanju djece" (2017.-2018.)
5) Suradnica na projektu financiranom sredstvima Sveučilišta u Rijeci – naziv projekta: "Pedagoški aspekti
odnosa u obitelji" (2015. – 2017.). Voditeljica projekta prof. dr. sc. Jasminka Zloković s Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci.