prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
prof. dr. sc.
Snježana Vasiljević

Prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, M. Phil (Cambridge), (matični broj znanstvenika 252930)

Sveučilište u Zagrebu │ Pravni fakultet│ Katedra za europsko javno pravo

Ad hoc judge│ Europski sud za ljudska prava

Članica Upravnog odbora│ Women on the Move (COST CA19112)

 

Kratki životopis: 

 • redovita profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz predmeta Europsko javno pravo, Fundamental Rights in the EU, EU Gender Equality Law, Pravo Europske unije, Institucije i pravni sustav EU-a, Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, Pravo Europske unije i upravljanje europskim projektima na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
 • u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. gostujuća je profesorica na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Beču gdje izvodi nastavu iz predmeta "Judicial Protection in the EU"
 • Diplomirala je (summa cum laude) i doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Cambridge, Darwin koledž; dobitnica je četiri Dekanove te Rektorove nagrade, treće nagrade Američke odvjetničke komore za najbolji rad u području spolne diskriminacije te stipendija Zaklade Zlatko Crnić, Ministarstva znanosti i tehnologije i Sveučilišta u Zagrebu. 
 • predstojnica je Zavoda za javno pravo i javnu upravu Pravnog fakulteta u Zagrebu (2021. - 2023.)
 • predsjednica je Odbora za sprečavanje diskriminacije i ravnopravnost spolova Pravnog fakulteta u Zagrebu (2021.- ) i predsjednica Povjerenstva za suzbijanje seksualnog uznemiravanja studentica i studenata
 • koordinatorica "University and Gender mainstreaming - UNIGEM" projekta za Hrvatsku (2022.-)
 • posebna savjetnica potpredsjednice Vlade RH za rodnu ravnopravnost, ljudska prava, nacionalne manjine i suzbijanje diskriminacije od studenog 2022. 
 • Neovisna stručnjakinja Agencije za temeljna prava EU-a za primjenu Povelje temeljnih prava EU-a (2023. - )
 • vanjska članica Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora (2021.- )
 • ad hoc sutkinja pri Europskom sudu za ljudska prava (2019. -)
 • Članica Upravnog odbora i nacionalna istraživačica, COST Action "Women on the Move" (2020.-2024.)
 • Članica Radne skupine Ministarstva pravosuđa i uprave za unaprjeđenje zakonodavnog okvira zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (2022.)
 • vanjska članica Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora (2014.- 2017.)
 • vanjska članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora (2014. - 2017.)
 • Specijalizirala se u području temeljnih (ljudskih) prava i rodne ravnopravnosti u Europskoj uniji na London School of Economics and Political Science (EU Law Department), Faculty of Law, University of Liverpool (Feminist Legal Studies Centre), Johannes Koepler Univarsität Linz (Department for International law)
 • gostujuća istraživačica na Columbia University, Law School, New York, Center for European Legal Studies (2008.); Columbia University, Law School, New York, Sexuality and Gender Law Clinic (2012.) te University of California Los Angeles, School of Law (Department for International Law, 2014.)
 • Nacionalna stručnjakinja Agencije za temeljna prava EU, Akademije za europsko pravo u Trieru te Vijeća Europe 
 • Područja stručnog interesa su europsko javno pravo, ljudska prava u EU, europsko antidiskriminacijsko pravo, međunarodnopravna zaštita žena i nacionalnih manjina, europska raznolikost i nacionalni identiteti u EU. Sudjeluje u brojnim projektima edukacije i usavršavanja pravnika, zaposlenih u državnoj upravi, sudstvu, sindikatima i nevladinim organizacijama 
 • Urednica je četiri knjige, autorica samostalne znanstvene monografije pod nazivom „Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“ (Tim Press, 2011.), suurednica i koautorica knjige "Gender Equality in a Global Perspective" (Routledge, 2017),  "Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova (Narodne novine, 2019.) i "Rodna ravnopravnost: pravo i politike" (Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu, 2023.) te autorica gotovo stotinjak članaka i poglavlja u knjizi. 
 • Od 2016.-2019. voditeljica je projekta Jean Monnet Module «EU Law and Gender: Making Equality Effective», projektu kojeg financira Europska komisija. Zahvaljujući tom projektu,  uvela je novi kolegij na specijalističkom studiju javne uprave pod nazivom „Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije“ te izvodi seminar na drugoj godini pravnog studija „Temeljna prava i rodna ravnopravnost u EU“
 • Voditeljica je eGender Equality Clinic, Pravnog fakulteta u Zagrebu, projekta nagrađenog sa Good Lobby Awards (2018.)
 • Akademska je članica Jean Monnet Centra izvrsnosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “EU Global Leadership in the Rule of Law” (2018-2021.), kolegij “Fundamental Rights in the EU.”
 • Od 2020. suradnica je UN Global Compact i Hrvatske udruge poslodavaca na izradi smjernica u području rodne ravnopravnosti.
 • Članica radne skupine Vijeća Europe "Human Rights in Cultural Diverse Societies (CDDH-DC)" i autorica poglavlja o višestrukoj diskriminaciji u Council of Europe Guidelines on Human Rights in Cultural Diverse Societies (2015/2016). 
 • U ljetnom semestru akademske godine 2017/2018. bila je gostujuća je profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru.
 • Od 2019. godine ovlaštena je trenerica Vijeća Europe u programu HELP čiji je cilj edukacija širokog kruga pravnika iz područja zašite ljudskih prava putem učenja na daljinu.
 • Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom te pasivno francuskim jezikom. Od 2003. (kontinuirano) stalni je sudski tumač za engleski jezik.
 • Certificirani je NLP Praktičar (Humanistic Neuro-linguistic Psychology), Coaching Skills Certificate (Academy of Executive Coaching), Team Coaching Foundation Level (CMI, David Clutterbuck) i edukantica transakcijske analize (International Transactional Analysis Academy). 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Mutual Trust, Mutual Recognition and the Rule of Law in Croatia

Bačić Selanec, Nika ; Petrić, Davor ; Vasiljević, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2023.
XXX FIDE Congress Sofia 2023

EU Minority Conditionality and the Rule of Law: The Case of Croatia

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2022.

Temeljna prava u Europskoj uniji

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Budućnost Europe: izazovi očuvanja temeljnih načela

EU Law and Gender-Balanced Boards: Making Equality Effective

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Autumn School 2021 "Law & Gender: Gender Equality & Gender mainstreaming in the Context of European & International Law"

Odnos tržišnih sloboda i temeljnih prava

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2021.

The Current State of Play on Equal Pay Discrimination in Croatia

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Temeljna prava i vladavina prava u Europskoj uniji: izazovi prije i nakon pridruživanja”

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Temeljna prava i vladavina prava u EU: izazovi prije i nakon pridruživanja

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Pravo i politika EU: stara pitanja novi odgovori

Gender Equality and the Charter

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
International Conference making 10th Anniversary of the EU Charter of Fundamental Rights becoming Legally Binding

Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova

Vasiljević, Snježana ; Vinković, Mario
Udžbenik, 2019.

EU Minority Conditionality and the Rule of Law: a case of Croatia

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
IVR Congress, Lucerne, Switzerland

Vladavina prava i ljudska prava u Europskoj uniji: perspektiva jačanja i izazovi usklađivanja

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Zagrebačko-skopski kolokvij 2019.

Gender Equality in a Global Perspective


Uredničke knjige, 2018.

Etičko sljepilo u politici i odnosima među spolovima

Holy, Mirela ; Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Poslovna etika

Priručnik o diskriminaciji i mobingu na radnom mjestu (pravna i medicinska motrišta)

Gović Penić, Iris ; Koić, Elvira ; Vasiljević, Snježana ; Vinković, Mario
Priručnik, 2018.

Terrorism, Migration, Border Security and Fundamental Rights

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Council for European Studies, 25th International Conference of Europeanists, Chicago

Gender Equality in a Global Perspective

Vasiljević, Snježana ; Örtenblad, Anders ; Marling, Raili
Autorske knjige, 2018.

Gender Equality in Croatia

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Gender Equality in a Global Perspective


Uredničke knjige, 2017.

EU Law and Gender-Balanced Boards: Making Equality Effective

Vasiljević, Snježana ; Sunko, Ana-Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Diskriminatorni govor i govor mržnje u europskom pravnom okviru

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2016.

New Law and Values: Anti-discrimination Law in Post- communist Countries

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu

Vinković, Mario ; Vasiljević, Snježana ; Gović Penić, Iris
Autorske knjige, 2016.

Handbook of discrimination and mobbing in the workplace

Vinković, Mario ; Vasiljević, Snježana ; Gović Penić, Iris
Autorske knjige, 2016.

Govor mržnje i neprihvatljiv govor

Antonina, Luka ; Georgiev, Mitre ; Hoffman, Dražen ; Vasiljević, Snježana
Priručnik, 2016.

Equality and Diversity in Sport: Game Breaking

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
CEU San Pablo University Conference on Sport and EU, Madrid, Spain

Multiple Discrimination

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Council of Europe Conference on Protection and Promotion on Human Rights in Cultural Diverse Societies

Multiple Discrimination: Stories of Wartime Rape Victims in the Balkan Conflict

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
3rd meeting of the Drafting Group on Human Rights in Culturally Diverse Society for the Members of the Steering Committee for Human Rights, Council of Europe, Strasbourg

The principle of non-discrimination and the doctrine of the horizontal direct effect

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
UACES 45th Annual Conference: Bilbao 2015

Multiple Discrimination in the context of the EU Anti-Discrimination Law

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
ERA Conference on Applying EU Anti-discrimination Law, Trier

What Legal and Policy Context is Needed to Complete Gender Equality Legislation and Implement It?

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Equinet Conference, Taking Action for Gender Equality

Izazovi suvremenog antidiskriminacijskog prava: svjetlo na kraju tunela?

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Cultures of EU Citizenship & the Impact of National Procedures: the case of Croatia

Vasiljević, Snježana ; Oršolić Dalessio, Tina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
The XXVI FIDE Congress

Priručnik o prepoznavanju diskriminacije osoba s invaliditetom i mogućnostima zaštite njihovih prava

Vasiljević, Snježana
, 2014.

Union citizenship: Development, Impact and Challenges. Croatian National Report

Vasiljević, Snježana
, 2014.

Pravo na zaborav - novo temeljno pravo u europskom kontekstu?

Vasiljević, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Equality and non-discrimination principle in the context of the Croatian membership in the EU

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Sloboda kretanja kapitala i izravne investicije u Republici Hrvatskoj

Vasiljević, Snježana
Stručni radovi, 2013.

Challenges of the Modern Anti-discrimination Law - Light at the End of the Tunnel?

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
UACES 43rd Annual Conference

Gender equality and non-discrimination principle in the context of the Croatian Accession to the EU

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Mind the Gap - Family Socialization and Gender

Monitoring of Croatian anti-discriminative policies with regards to the balanced political participation of women and men: with a special focus on implementation of gender quotas and their effect.

Deželan, Tomaž ; Krašovec Alenka ; Vasiljević, Snježana
, 2013.

Discrimination unveiled: the intersection between gender and ethnicity in the Croatian political arena - the case of minority women

Vasiljević, Snjezana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Vaša Europa, vaša prava: Što znači biti državljaninom EU-a?

Vasiljević, Snježana
Ostalo, 2013.

Challenges of the Modern Anti-discrimination Law – Light at the end of the Tunnel?

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
UACES Annual General Meeting 2013

Neka se čuje i druga strana (Audiatur et altera pars): primjeri spolne i etničke diskriminacije

Vasiljević, Snježana
Ostalo, 2012.

Intersectional discrimination - EU vs US perspective

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Visiting Scholar Forum

EU vs US approach to anti-discrimination paradigm

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Visiting Scholar forum, University of Columbia, School of Law, New York

Identity construction programs of the state and the EU: case study phase III: Citizens and Modernities: Between National and European Paths in Croatia

Topić, Martina ; Vasiljević, Snježana
, 2011.

APPENDIX TO WP5: Observations of Europe Day, 2009-2011: CROATIA

Topić, Martina ; Rodin, Siniša ; Vasiljević, Snježana
, 2011.

Consolidation of the case study: Croatian Case Study: an overview and reflection

Martina Topić ; Siniša Rodin ; Snježana Vasiljević
, 2011.

Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj

Vasiljević, Snježana
Autorske knjige, 2011.

Identity construction programs of the state and the EU: case study phase I

Rodin, Siniša ; Topić, Martina ; Vasiljević, Snježana
, 2010.

Comparative legal analysis of anti-mobbing legislation. Country studies: Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia


Uredničke knjige, 2010.

Task and challenges: making whistleblowing work in Croatia

Vasiljević, Snježana
, 2010.

Intersectional Discrimination in the process of European Integration: the case of Croatia

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Zakon o suzbijanju diskriminacije u svjetlu europskog prava: sadržaj i sankcije

Vasiljević, Snježana ; Balen, Braslav
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Intersectional Discrimination: Western European vs. Eastern European Approach

Vasiljević, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Second European Conference on Multidimensional Equality Law

Intersectional Discrimination: Difficulties in implementation of a European norm

Vasiljevic, Snjezana
Poglavlja u knjigama, 2009.

The state of the art: Various paths to modernity-Croatia's case report

Topić, Martina ; Vasiljević, Snježana ; Đurašković, Stevo
, 2009.

Socijalna isključenost i diskriminacija u svjetlu Lisabonskog ugovora

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2009.

European Citizenship: a new challenge for European Democracy

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Višestruka diskriminacija

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Diskriminacija i zlostavljanje na radu (mobbing) u hrvatskom pravnom okviru

Vasiljević, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Intersectional Discrimination: Western European vs. Eastern European Approach

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Second European Conference on Multidimensional Equality Law, University of Leeds

Are we defined by our similarities or is it our differences? Precautions against intersectional cases in the EU

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Diversity and European Integration

Pravno uređenje višestruke diskriminacije u proširenoj Europskoj uniji

Vasiljević, Snježana
Doktorske disertacije, 2008.

Challenges of EU Anti-discrimination Law: Diversity and Discrimination

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Visiting Scholar Forum

Are we defined by our similarities or is it our differences? Precautions against intersectional cases in the EU

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
International Conference: Diversity and European Integration, Miami European Center of Excellence

Europsko građanstvo

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2006.

Provođenje politike jednake mogućnosti

Vasiljević, Snježana ; Ivanković-Knežević, Katarina
, 2006.

European Citizenship from Gender Perspective

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
International Conference: Suffrage, Gender and Citizenship, International Perspective on Parliamentary Reforms Tampere

Spolno uznemiravanje: definicija i sadržaj

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu

Žene kao građanke Europske unije

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
Žene pod europskim kišobranom

Analiza sustava nacionalnog integriteta

Vasiljević, Snježana
, 2005.

Gender Perspective from Croatia

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
International Seminar: Between the Balkans and the EU, Aleksanteri Institute, Helsinki

Pravni aspekti zaštite manjina u procesu stabilizacije i pridruživanja

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2004.

European Citizenship - Women Closer or Further from the Union

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
International Seminar Within Framework of the Jean Monnet Module "Advanced Issues of European Law"

Ethnic Relations and Examples of Positive Practice in South-East Europe

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2004.

Ravnopravnost spolova u RH

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Najbolja pravna rješenja zaštite ljudskih prava seksualnih i rodnih manjina u RH

Jednakost muškarca i žene : Pravo i politika u Hrvatskoj i Europskoj uniji


Uredničke knjige, 2003.

Spolno uznemiravanje

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2003.

Ravnopravnost spolova: Izazovi hrvatskog zakonodavstva u procesu približavanja Europskoj uniji

Vasiljević, Snježana
Poglavlja u knjigama, 2003.

EU Citizenship and Fundamental Rights within the Framework of the Stabilization and Association

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
International Seminar The Stabilization and Association Process and the Future of Europe

Gender Equality and the Problem of Sexual Harassment from the European Perspective

Vasiljević, Snježana
, 2003.

European Citizenship from Gender Perspective

Vasiljević, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Panel diskusija o nastavi prava Europske zajednice održana u okviru Jean Monnet seminara "Stabilization and Association Process and Future of Europe", Dubrovnik, 2. ožujka 2003.

Rodin, Siniša ; Smerdel, Branko ; Ćapeta, Tamara ; Maduro, Miguel ; Shaw, Jo ; Stadlmeier, Sigmar ; Selanec, Goran ; Vasiljević, Snježana ; Goldner, Iris
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Zakon o ravnopravnosti spolova

Rodin, Siniša ; Vasiljević, Snježana
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Women as European citizens

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
From Legislation to Action: The Equality of Men and Women (European Experiences and Croatian Perspectives)

European citizenship from a gender perspective

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Contemporary citizenship: the politics of exclusion and inclusion II (Is there a chance for a post-national citizenship?)

Problem spolnog uznemiravanja u komparativnoj analizi

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
II European Society of Criminology Conference: Sharing borders and sharing discipline

Ethnic Minorities and the issue of regional cooperation in the frame of Stabilisation and Association Process

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
2nd International SEER Symposium

The problem of sexual harrasment in comparative perspective

Vasiljević, Snjezana
Magistarski radovi, 2002.

Different Dimensions of Sex and Gender

Vasiljević, Snježana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Second Conference of the European Society of Criminology

Radovi

 • "Republika Hrvatska i međunarodna zajednica pred izazovom korupcije", Pravnik (1998). Rad nagrađen Rektorovom nagradom
 • National Integrity System Study – Republic of Croatia Corruption Profile (editor). Zagreb: Transparency International, AED & USAID (2005)
 • “Intersectional Discrimination: Difficulties in Interpretation of European Norm”, in M. Thiel & E. Prugl (eds.), Diversity and European Integration, New York: Macmillan/Palgrave (2009).
 • Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“. Zagreb: Tim Press (2011)
 • “Izazovi suvremenog antidiskriminacijskog prava – svjetlo na kraju tunela?“ in Ž. Potocnjak, I. Grgurev i A. Grgic Perspectives of Antidiscrimination Law, University of Zagreb, Faculty of law (2014)
 • Cultures of EU Citizenship & the Impact of National Procedures: the case of Croatia. // FIDE XXVI National Reports. (2014)
 • “New Law and Values: Anti-discrimination Law in Post- communist Countries“. Europeanization and Globalization, New Europe - Old Values? Reform and Perseverance/Bodiroga-Vukobrat, Nada; Rodin Siniša, Sander Gerald (Eds) (ur.). United Kingdom: Springer, (2015)
 • “Equality, non-discrimination & fundamental rights: old habits die hard! “ EU Labour, Equality and Human Rights Law, University J. J. Strossmayer, Osijek, Faculty of Law (2015)
 • Snježana Vasiljević, Raili Marling and Anders Örtenblad, (Eds.), Gender Equality in a Global Perspective, Routledge: New York (2017)
 • Vasiljević, S., Sunko A. “EU Law and Gender-Balanced Boards: Making Equality Effective”, Croatian Yearbook of European Law, Vol. 13., pp. 27-51 (2017)
 • Vasiljević, S. i Vinković, M. Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova, Zagreb: Narodne novine, (2019).


Izabrani projekti

COST "Women on the move" (2020.-2024.)

Jean Monnet Module "EU Law & Gender: Making Equality Effective" (2016-2019)

Jean Monnet Centre of Excellence: "EU's Global Leadership in the Rule of Law" - researcher