doc. dr. sc. Snježana Husinec
doc. dr. sc.
Snježana Husinec

Snježana Husinec je docentica na Katedri za strane jezike. Radi na Pravnom fakultetu od 2006. godine. Diplomirala je engleski i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a na istom fakultetu završila je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike te obranila doktorsku disertaciju. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2019. godine.

Poučavanjem engleskog i njemačkog jezika bavi se od 1992. godine. Radila je kao profesor engleskog i njemačkog jezika u XVIII. gimnaziji u Zagrebu (1992.-2006.). Iskustvo u poučavanju odraslih stjecala je u Školi stranih jezika „Class“. Aktivno je sudjelovala u provedbi više međunarodnih projekata za mlade. Bila je članica Državnih povjerenstava za provedbu natjecanja iz njemačkog jezika i međunarodnog ispitnog povjerenstva za Njemačku jezičnu diplomu (DSD). Vodi tečajeve engleskog i njemačkog jezika za pravnike te radionice pravnog jezika za pravne prevoditelje i sudske tumače. Usavršavala se u Njemačkoj, Austriji i Velikoj Britaniji. 

Autorica je znanstvene monografije o hrvatskom pravnom nazivlju u sudskoj praksi, dvaju udžbenika za njemački jezik struke, te koautorica udžbenika za engleski jezik pravne struke. Izlagala je na nizu međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te objavila više znanstvenih i stručnih radova. Njezini znanstveni interesi uključuju pravnu lingvistiku, terminologiju, kontaktnu lingvistiku, sociolingvistiku, te metodiku i didaktiku jezika struke.

Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL), Hrvatskog filološkog društva (HFD), International Language and Law Association (ILLA), Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU), Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV), Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika (HUPE), te Matice hrvatske.

Više


Radovi

ZNANSTVENA MONOGRAFIJA:

Husinec, Snježana (2020): Od punomoćja do punomoći, od vlastitosti do vlasništva. Hrvatsko pravno nazivlje u sudskoj praksi od 1848. do 1918. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

UDŽBENICI:

1. Husinec, Snježana. Deutsch für Sozialarbeiter - Njemački za socijalne radnike.
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.
2. Husinec, Snježana. Deutsch für Steuerbeamte - Njemački za porezne službenike.
Zagreb : Društveno veleučilište u Zagrebu, 2011.

3. Sočanac, L., Matijašević, M., Javornik Čubrić, M.; Husinec, S., Horvatić Bilić, I. English for the Legal Profession.

Zagreb: Narodne novine, 2017.

 

UREDNIČKE KNJIGE:

Husinec, S. i Klaužer, V. (ur) (2018): Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa „Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića – „tiho žarište“hrvatskog narodnog preporoda i Matice ilirske“ održanog 3. – 4. veljače 2017. u Mariji Bistrici. Marija Bistrica: Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici.

Klaužer, V., Galoić, D. Husinec, S. (ur.) (2017) : Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića i hrvatskog narodnog preporoda. Marija Bisrica: Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici.

Husinec, S. (ur.) (2015): Anita Klemar: Legenda o črnem kipu / Legenda o crnom kipu. Marija Bistrica: Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici.

 

ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI:

Horvatić Bilić, I., Husinec, S. (2023): Fachspezifische Texte im Rechtswesen am Beispiel der Textsorte Vertrag. In Schicker, S., Miškulin Saletović, L. (eds): Sprachliche Handlungsmuster und Text(sorten)kompetenz: Ein Sammelband im Rahmen der IDT 2022. S. 113-128. Graz University Library Publishing (uni-graz.at) https://library-publishing.uni-graz.at/index.php/lp/catalog/view/52/364/850

Husinec, S., & Horvatić Bilić, I. (2021). A comparative analysis of collocations in UK and Croation company law. ESP Today9(2), 251-271.

Husinec, S. (2019): „In Search of a New Linguistic Identity: A Sociolinguistic Analysis of Private Correspondence of Supporters of the Illyrian Movement”, in Brala, M., Memišević, A. (ed.): Language and its Effects, Proceedings form the CALS conference 2017. Peter Lang, u Berlin.S. (2018): „Alojzije Stepinac – blaženi hodočasnik u Svetište Majke Božje Bistričke“; u Galoić, D. i Klaužer, V. (ur.): Papa putnik – bistrički hodočasnik. Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici, str. 18-30.

 

Husinec, S. (2018): „Ivan Krizmanić između preporodne ideologije i vlastite jezične prakse”, u Husinec, S., Klaužer, V. (ur.): Marija Bistrica u doba Ivana Krizmaniće – 'tiho žarište' hrvatskog narodnog preporoda i Matice ilirske, Zbornik radova sa skupa Ogranka Matice hrvatske u Mariji Bistrici i Matice hrvatske. Marija Bistrica: OMH u Mariji Bistrici.

Husinec, S. (2018): „Alojzije Stepinac – blaženi hodočasnik u Svetište Majke Božje Bistričke“, u katalogu izložbe Papa putnik – bistrički hodočasnik, ur. Galoić, D. i Klaužer, V., Marija Bistrica: Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici, str. 18-30.

 

Horvatić, Bilić, Irena; Husinec, Snježana (2017): Synergy between Professional Knowledge and LSP, u Cigan, V., Omrčen, D. (ur.): „Od teorije do prakse u jeziku struke / From Theory to Practice in Language for Specific Purposes“, Zagreb: UNJSVU.

 

Husinec, S. (2017): „Putovi i načini stvaranja hrvatskog pravnog nazivlja sredinom 19. stoljeća“, u Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 12. do 14. svibnja 2016. godine u Zagrebu, ur. Vlastelić, Anastazija. Srednja Europa, str. 115-129.

 

Husinec, S.; Klaužer, V. (2017): „Marija Bistrica – kolijevka Matice hrvatske“, u Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića i hrvatskog narodnog preporoda, ur. Klaužer, V., Galoić, D.; Husinec, S., Marija Bistrica: Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici, str. 7-12.

 

Husinec, S. (2017): „Ivan Krizmanić – prevoditelj, književnik i poliglot“, u Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića i hrvatskog narodnog preporoda, ur. Klaužer, V.; Galoić, D., Husinec, S., Marija Bistrica: Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici, str. 13-18.

 

Husinec, S. (2016): „Stationenlernen im fachorientierten studienbegleitenden Deutschunterricht“, u IDT 2013 Lerngruppenspezifika in DaF, DaZ und DaM: Sektionen D1, D3, D5, D6, D7, ur. Drumbl, Hans; Kletschko, Dmitri; Sorrentino, Daniela; Zanin, Renata. Bozen, Bolzano University Press Free Univerziti of Bozen-Bolzano, str. 325-340.

 

Husinec, S. (2015): „Njemački utjecaj na nazivlje hrvatske sudske prakse u razdoblju od 1848. do 1918“, u Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 25. do 27. travnja 2014. godine u Zagrebu, ur. Udier, Sanda Lucija, Cergol Kovačević, Kristina. Zagreb, srednja europa, str. 493-508.

 

Husinec, S. (2011): „The Importance of Content Knowledge for Successful Legal Language Acquisition“,  u Legal Terminology: Approaches and Applications, Research in Language journal, ur. Gozdz-Roszkowski, Stanislaw i Witczak-Plisiecka, Iwona. Lodz, University of Lodz Press, vol. 9.1/2011, str. 125-133. (http://versita.metapress.com/content/120739

 

Husinec, S. (2010): „Metafora u pravnom diskursu“, u Diskurs i dijalog: Teorija, metode i primjena, Zbornik radova s 24. međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku održanog na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 20.-22. svibnja 2010,  ur. Karabalić/Aleksa Varga/Pon, HDPL/Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, str. 69-84.

 

Husinec, S. (2010): „Interkulturelle Elemente im Fachsprachenunterricht“, u Proceedings of The International Language Conference on the Importance of Learning Professional Languages for Communication between Cultures 2010, ur. Vičič, P. & Orthaber, S.. Celje: Faculty of Logistics, University of Maribor. 

 

Husinec, S.(2010): „Fachorientierter studienbegleitender Deutschunterricht für zukünftige Sozialarbeiter in Kroatien“, u IDV Magazin, br. 83, Der internationale Deutschlehrerverband, str. 305-329. (http://www.idvnetz.org/publikationen/magazin/IDV-Magazin83.pdf)

 

Husinec, S. (2010): „The Use of Comparative Legal Analysis in Teaching the Language of the Law“, u Legal Discourse across Languages and Cultures, ur. Gotti, M. & Williams, C., Bern: Peter Lang, str. 155-176. 

 

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA:

 1. Husinec Snježana:The Use of Comparative Legal Analysis in Teaching the Language of the Law, International Conference “Researching Language and the Law: Intercultural Perspectives” organized by CERLIS, University of Bergamo, Bergamo, Italy, 18-20 June 2009.;
 2. Husinec, Snježana: Metafora u pravnom diskursu, XXIV. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, “Proučavanje diskursa i dijaloga između teorije, metode i primjene” Osijek, 20.-22. svibnja 2010.;
 3. Husinec, Snježana: The Importance of Content Knowledge for Successful Legal Language Acquisition, 1st International Workshop on Legal Terminology LawTerm 2010: Research and Practice hosted by the Department of English Language and Applied Linguistics, University of Lodz, Poland, 28-30 May 2010.;
 4. Husinec, Snježana: Interkulturelle Elemente im Fachsprachenunterricht, The International Language Conference on “The Importance of Learning Professional Languages for Communication between Cultures”, Faculty of Logistics, University of Maribor, Slovenia, Celje, 23-24 September 2010.
 5. Husinec, Snježana: Fachorientierter studienbegleitender Deutschunterricht für zukünftige Sozialarbeiter in Kroatien, IDT Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Weimar-Jena, 3. – 8- August 2009.
 6. Husinec, Snježana: Stationenlernen im fachorientierten studienbegleitenden Deutschunterricht, IDT 2013 - XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Bozen, Italija, 29-07. do 03-08.2013.
 7. Husinec, Snježana: Njemački utjecaj na nazivlje hrvatske sudske prakse u razdoblju od 1848. do 1918., XXVIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenju lingvistiku „Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja“, Zagreb, 25-27.05.2014.
 8. Husinec, Snježana: Sprachliche Handlungsfähigkeit im Fach durch Stationenlernen, XXIII. INTERNATIONALE TAGUNG DES KROATISCHEN DEUTSCHLEHRERVERBANDES Präsentations- und Kommunikationstechniken in einem innovativen DaF-Unterricht – Motivationsförderung, Varaždin, Hrvatska, 09-11.10.2015.
 9. Husinec, Snježana: Putovi i načini stvaranja hrvatskog pravnog nazivlja sredinom 19. stoljeća, XXX. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku „Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja“, Rijeka, Hrvatska, 12-14.05.2016.
 10. Horvatić, Bilić, Irena; Husinec, Snježana: My English is excellent. And your English for Law? GLP v LSP in linguistic traininig of legal professionals, 6th International Confefence on Applied Linguistics and Professional Practice 2016. Transnational Flows and Professional Practice, Copenhagen, Danska, 3-5-11.2016.
 11. Husinec, Snježana: Ivan Krizmanić između preporodne ideologije i vlastite jezične prakse, Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Ogranka Matice hrvatske u Mariji Bistrici i Matice hrvatske u povodu 175. obljetnice osnutka Matice hrvatske i 250. obljetnice rođenja Ivana Krizmanića „Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića – „tiho žarište“ hrvatskog narodnog preporoda i Matice ilirske“, Marija Bistrica, Hrvatska, 3-4.02.2017.
 12. Horvatić, Bilić, Irena; Husinec, Snježana: Synergy between Professional Knowledge and LSP, II. međunarodna konferencija Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama „Od teorije do prakse u jeziku struke / From Theory to Practice in Language for Specific Purposes“, 17--18.02.2017.
 13. Husinec, Snježana; Horvatić, Bilić, Irena: Authentizität der Lerhmaterialien im Fachsprachenunterricht, IDT 2017 - XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Fribourg/Freiburg, Švicarska, 31.07. – 04.08.2017.

 14. Husinec, Snježana: U potrazi za novim jezičnim identitetom: Sociolingvistička analiza privatne korespondencije Ivana Krizmanića i njegovog obiteljskog kruga, XXXI. Međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku „Jezik i njegovi učinci“, Rijeka, Hrvatska, 4-6.05.2017.

 15. Husinec, Snježana; Horvatić Bilić, Irena: A Comparative Analysis of Collocations in UK and Croatian Company Law, 8th International Conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP), Cardiff, Ujedinjeno Kraljevstvo, 17-19.09.2018.

 16. Husinec, Snježana: From Multilingualsm to the National Standard: Linguistic Identities of Female Supporters of the National Revival in Croatia,  HiSoN 2018 Conference „Making Waves in Historical Sociolinguistics“, Leiden, Nizozemska, 30.05.-01.06.2018.

 17. Husinec, Snježana: REGNUM CROATIAE – VERE MARIANUM: Shrines and Pilgrim Routes in Croatia – National Shrine of Our Lady of Bistrica, „Shrines and pilgrim-routes in Central-Eastern Europe“ (Santuari e pellegrinaggi in Europa Centro-Orientale), Rim, Italija, 15.05.2018.

 18. Husinec, Snježana: From Multilingualism to the National Standard: Linguistic Identities of Female Supporters of the National Revival in Croatia; HiSoN 2018 Conference “Making Waves in Historical Sociolinguistics”, Leiden, Netherlands, 30 May – 1 June 2018.

 19. Husinec, Snježana; Horvatić Bilić, Irena: A comparative analysis of collocations in UK and Croatian company law; 8th International Conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP); Cardiff, United Kingdom; 17-19 September 2018.

 20. Horvatić Bilić, Irena; Husinec, Snježana: Authentic materials – a must for successful LLP teaching; XVIII AELFE (European Association of Laungages for Specific Purposes); Pamplona, Spain; 20-21 June 2019.

 21. Husinec, Snježana: Od višejezičnosti do nacionalnog standarda: Jezični identiteti pristaša hrvatskog narodnog preporoda; Znanstveni kolokvij zagrebačkog ogranka HDPL-a; Zagreb, Hrvatska; 28. studenoga 2019. (pozvano predavanje)

 22. Husinec, Snježana: Über die Rolle der deutschen Sprache in der Entwicklung der kroatischen Rechtsterminologie.  Internationale Konferenz: Deutsch als Fachsprache in der kroatischen Rechtskultur; Juristische Fakultät der Universität Rijeka, 30. studenoga 2020. (online), (pozvano predavanje)

 23. Husinec, Snježana: Metalinguistic discourse of legal professionals: What does it reveal about the history of the Croatian language of the law?, HiSON 2021 međunarodna konferencija "Intra-Writer Variation in Historical Sociolinguistics", Erlangen, Njemačka, 17.-19. 3. 2021. (online)

 24. Husinec, Snježana: Towards the Modern Croatian Legal Language: Revisions of the Croatian translation of the Austrian Civil Code by Franjo Josip Spevec”. 11th Historical Sociolinguistics Network Conference 2022 “Macro and Micro Perspectives in Historical Sociolinguistics”, Murcia, Spain, 1 – 3 June 2022.

 25. Horvatić Bilić, Irena; Husinec, Snježana: Text(sorten)kompetenz in Fachsprachen: fachspezifische Texte im Rechtswesen, IDT 2022 - XVII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Beč, Austrija, 15. 8. – 20. 8. 2022.

   

 

 


Profesionalni interesi i članstva

HInternational Language and Law Association (ILLA)

rvatsko društvo za primijenjenju lingvistiku (HDPL)

Hrvatsko filološko društvo (HFD)

Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU)

Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV)

Matica hrvatska