prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
prof. dr. sc.
Slavica Blažeka Kokorić

Prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, rođ. Blažeka, rođena je 25. srpnja 1974. u Čakovcu. Hrvatska je državljanka. Po nacionalnosti je Hrvatica. Udana je i majka dvoje djece.

Osnovnu školu završila je u Donjem Kraljevcu, a srednjoškolsko obrazovanje u Gimnaziji Čakovec. 1992. godine upisala je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Studij za obrazovanje diplomiranih socijalnog rada. Tijekom studija više puta je nagrađivana (1993. i 1994. dobila je godišnju nagradu za izvanredne rezultate postignute u studiju, a 1997. priznanje za najbolju diplomiranu studenticu u akad. god. 1996/97). Diplomirala je 29.01.1997. godine s odličnim uspjehom i stekla stručni naziv diplomirani socijalni radnik.

1997. godine upisala je poslijediplomski studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Sociologija migracija. 25.04.2002. godine obranila je znanstveni magistarski rad pod naslovom “Psiho-socijalni potencijali maturanata (iz ratom različito zahvaćenih krajeva Republike Hrvatske) za uspješno suočavanje s životnim izazovima” te stekla akademski stupanj magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje sociologija.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Povezanost iskustava u primarnoj obitelji s obilježjima partnerskih odnosa" obranila je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 09.12.2005. i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti. 

Od 1998. godine do danas kontinuirano je zaposlena na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sljedećim statusima:

 • 23. siječnja 1998. - 16. listopada 2002. - znanstvena novakinja na znanstveno-istraživačkom projektu "Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj" (voditelj prof. dr. sc. Vlado Puljiz),
 • 16. listopada 2002. - 29. listopada 2004. - znanstvena novakinja na znanstveno-istraživačkom projektu "Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu" (voditeljica prof. dr. sc. Marina Ajduković),
 • 29. listopada 2004. - 12. prosinca 2005. – asistentica na Katedri za područja socijalnog rada,
 • 12. prosinca 2005. godine - 21. lipnja 2007. – viša asistentica na Katedri za područja socijalnog rada,
 • 21. lipnja 2007. do 23. svibnja 2012.  - docentica na Katedri za područja socijalnog rada,
 • 23. svibnja 2012. do 27. rujna 20017.  - izvanrednog profesora na Katedri za područja socijalnog rada
 • od 27. rujna 2017. do danas - redovita profesorica na Katedri za područja socijalnog rada

Trenutno u statusu redovite profesorice sudjeluje u izvođenju nastave na većem broju predmeta na preddiplomskom studiju socijalnog rada, diplomskom studiju socijalnog rada, poslijediplomskom specijalističkom studiju iz obiteljske medijacije i psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu te na doktorskom studiju socijalnog rada i socijalne politike.

Na spomenutim razinama studija razvila je i uvela veći broj novih nastavnih predmeta:  Socijalni rad usmjeren na unapređenje partnerskih i obiteljskih odnosa, Dramsko-pedagoški postupci u socijalnom radu, Modeli procjene i rada s obitelji, Istraživanja obiteljskih sukoba, Seminar iz analize obiteljskih sukoba te Suvremena istraživanja bračnih i obiteljskih odnosa.

U akademskoj godini 2016/17 obnašala je funkciju predstojnice Katedre za područja socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, a od 2019/2020. do danas obnaša funkciju predstojnice Zavoda za socijalni rad.

U periodu od 2009. do 2014. godine vodila je znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj“ (066-0661686-1433).

Dosad je sudjelovala kao istraživač i na u sljedećim znanstveno-istraživačkim projektima:

 • od 1998. godine do 2002. godine - znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti i tehnologije RH "Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj" (voditelj prof. dr. sc. Vlado Puljiz).
 • od 2002. do 2006. godine - znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH "Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu" (voditeljica prof. dr. sc. Marina Ajduković),
 • od 2007. do 2009. godine znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH „Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj“ (voditelj prof. dr. sc. Josip Janković),
 • 2015. godine - znanstveno-istraživački projekt „Društvene promjene i pravo na život u zajednici osoba s invaliditetom“ (potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. sc. Zdravka Leutar, 2015)
 • 2017. godine - znanstveno-istraživačkom projekt „Socijalna prava i socijalne usluge za obitelji u riziku u ruralnim zajednicama“ (potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica doc. dr. sc. Ana Opačić, 2017)
 • 2019. godine - znanstveno-istraživački projekt „Stanje i perspektive razvoja udomiteljstva za djecu i mlade s problemima u ponašanju“ (potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak, 2019)
 • 2020. godine - znanstveno-istraživački projekt „Suočavanje obitelji i parova sa stresnim iskustvima - jačanje otpornosti“ (potpore Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, 2020)

U periodu od 2009. do 2014. godine bila je član uredništva znanstvenog časopisa „Ljetopisa socijalnog rada“.

Tijekom 2016., 2017. i 2019. godine sudjelovala je u postupku reakreditacije za tri inozemna studijska programa.

Od 2005. do 2012. godine sudjelovala je u radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju.

Od 2016. do 2019. godine bila je članica Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta u Zagrebu., a od 2019. do danas članica je Nacionalnog etičkog povjerenstva za istraživanja s djecom.

Od 2018. do 2021. bila je članica Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske.

Od 2016. godine predsjednica je Obiteljske sekcije pri Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika. Stručno je angažirana u organizaciji i provedbi brojnih okruglih stolova i stručnih konferencija te aktivno sudjeluje u radu nekoliko nevladinih udruga (Hrvatska udruga socijalnih radnika, Hrvatski centar za dramski odgoj, Sociativa Nova itd.).

Završila je višegodišnje edukacije te brojne tečajeve iz područja psihoterapije, psihosocijalnog pristupa u radu s različitim grupama korisnika, suvremene dramske pedagogije, te metoda aktivnog učenja i kritičkog poučavanja u visokoškolskoj nastavi.

Područje njenog užeg znanstveno-istraživačkog interesa vezano je uz izučavanje problematike obitelji u suvremenom društvu, s fokusom na osnaživanju obitelji u riziku.

 

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1997

Godina magistriranja: 2002

Godina doktoriranja: 2005

Na katedri od: 1998

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 809
Adresa:
Nazorova 51, soba 9
Katedra/služba:
Područja socijalnog rada
Konzultacije:

Četvrtkom od 13:00 do 14:30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Procjena različitih dimenzija kvalitete partnerskih odnosa kod polaznika zaručničkih tečajeva

Blažeka Kokorić, Slavica ; Volenik, Antun ; Laklija, Maja
Radovi u postupku objavljivanja, 2023.

Provjera faktorske strukture hrvatske verzije Upitnika suočavanja parova sa stresom u partnerskom odnosu

Laklija, Maja ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Volenik, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2023.

Različiti modeli edukacije udomitelja i njihova uloga u osiguravanju kvalitetne skrbi za djecu u udomiteljskoj skrbi

Bogović, Katarina ; Laklija, Maja ; Blažeka Kokorić, Slavica
Stručni radovi, 2022.

Povezanost samopoštovanja s rješavanjem sukoba u partnerskim vezama studenata

Blažeka Kokorić, Slavica ; Matković, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Primjena načela i tehnika psihodrame u socijalnom radu s različitim grupama korisnika

Andrić, Dora ; Blažeka Kokorić, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Povezanost između obilježja partnerskih sukoba s doživljajem emocionalnog sagorijevanja i procjenom budućnosti partnerske veze

Blažeka Kokorić, Slavica ; Stolfa, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Ključne točke u procesu oporavka i postizanju cjelovite promjene kod bivših ovisnika o drogama – pogled iz tri kuta

Dučkić Sertić, Anita ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
3. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta “Suočavanje s kriznim situacijama – putevi jačanja otpornosti”

Duhovni aspekt u oporavku od kriza – iskustvo „novog rođenja“ i radikalne promjene života kod bivših ovisnika

Dučkić Sertić, Anita ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
IFSW European Conference on Social Work 2021 “Social Work in Europe: Meeting new challenges”

Provjera faktorske strukture i metrijskih karakteristika modificirane verzije instrumenta „Fleksibilnost granica radne i obiteljske uloge“

Laklija, Maja ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Respond to Students’ Risk Behaviour - Perspective of School Professionals

Petruhar Zima, Tea ; Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Kritik und Engagement in der Sozialen Arbeit Criticism and Commitment in Social Work

Analiza različitih aspekata partnerskih odnosa kod polaznika zaručničkih tečajeva i važnost vjere u njihovu životu

Volenik, Antun ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

PROVJERA FAKTORSKE STRUKTURE HRVATSKE VERZIJE UPITNIKA „FLEKSIBILNOST GRANICA RADNE I OBITELJSKE ULOGE“

Laklija, Maja, Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Upotreba dramskih tehnika u radu s mladim počiniteljima kaznenih djela

Blažeka Kokorić, Slavica
Poglavlja u knjigama, 2020.

Utjecaj novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija na obiteljski život

Blažeka Kokorić, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Dostupnost socijalnih prava i usluga za obitelji u općinama u ruralnim područjima Hrvatske

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Opačić, Ana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Experiences of Placement Breakdown among Children and Youth with Behavioural Difficulties in the Foster Care System in Croatia

Galić, Ivana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Laklija, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
5th International Conference on New Findings On Humanities and Social Sciences

Posvojenje - različite perspektive, isti cilj


Uredničke knjige, 2019.

Iskustva stručnjaka o posvojenju djece starije životne dobi

Jurić, Inga ; Blažeka Kokorić, Slavica
Poglavlja u knjigama, 2019.

Neke specifičnosti posvojenja djece iz drugih država

Kolarević, Katarina ; Blažeka Kokorić, Slavica
Poglavlja u knjigama, 2019.

Faktorska struktura i metrijske karakteristike upitnika "Suočavanje s negativnim ponašanjima na radnom mjestu" na uzorku policijskih službenika i službenica

Radošević, Željka ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Employed Parents' Perception of Family-Supportive Work Environment

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Laklija, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2019)

The connection between self-esteem, attachment style and experiences of violence in students' romantic relationships

Majdak, Marijana ; Petek Jelena ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2018 “Environmental and Community Sustainability: Human Solutions in Evolving Society”

OBILJEŽJA RAZVOJA SOCIJALNIH USLUGA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Opačić, Ana ; Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
VIII. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA „SOCIJALNI RAD U SVIJETU PROMJENA“

Protecting the Rights and Interests of Children Exposed to Parental Conflicts in a Family Environment

Blažeka Kokorić, Slavica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences & art, SGEM 2017

POVEZANOST IZMEĐU OBILJEŽJA PARTNERSKIH SUKOBA I PERCEPCIJE KVALITETE PARTNERSKOG ODNOSA

Blažeka Kokorić, Slavica ; Stolfa, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta "Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji"

Contribution of Spirituality in Overcome Crisis and Addiction Recovery

Dučkić Sertić, Anita ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Family resilience – from theoretical framework and research to the practice-friendly interventions

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
ERFCON 2017 PRECONFERENCE: GROWING RESILIENCE: RESEARCHING BEYOND ACADEMIA, 16 May 2017, Zagreb

Strengthening family cohesion through shared participation of family members in religious activities

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Dučkić, Anita
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

LOCAL FAMILY SOCIAL SERVICES IN CROATIA BETWEEN EUROPEAN UNION’S STANDARDS AND RURAL REALITIES

Opačić, Ana ; Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
MULTIDISCIPLINARY EDUCATION AND PRACTICE FOR SOCIAL DEVELOPMENT AND SOCIAL GOOD - 20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT (International Scientific Conference)

Assessment of Metric Characteristics of Coping Strategies Scale in Dealing with Negative and Harassment Behavior at Workplace in Police Profession

Radošević, Željka ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Obitelj u raskoraku između visokih očekivanja i nesuportivnog društvenog konteksta - izazov za djelovanje socijalnih radnika

Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj- stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada

Izvještaj s Tribine IEF-a „Što se danas istražuje na selu? Predstavljanje neformalne istraživačke skupine Ruralije

Orlić, Olga, Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Bokan, Nataša ; Klepač, Olgica ; Lukić, Aleksandar ; Miljenović, Ana ; Obad, Orlanda
, 2016.

Kvaliteta života obitelji na različitim ruralnim područjima: primjer četiriju općina Sisačkomoslavačke županije

Miljenović, Ana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Re-institutionalization of adopted children - does the system do enough for protection of their rights?

Majdak, Marijana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Salmanić, Nikolina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
3rd International multidisciplinary scientific conference on Social sciences & Art SGEM 2016.

How to improve protecton of children's rights to family life? - difficulties in realisation of out of institution care for children with specific risks

Laklija, Maja ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Žabarović, Ines
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
SGEM Vienna 2016 HOFBURG International Conference.

Duhovnost – resurs za prevladavanje kriznih životnih situacija kod pripadnika karizmatskih zajednica

Dučkić, Anita ; Blažeka Kokorić, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Uloga duhovnosti u liječenju ovisnosti iz perspektive članova zajednice Reto centar

Dučkić, Anita ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Treći hrvatsko-ruski kongres duhovne psihijatrije s međunarodnim sudjelovanjem

Posvojiteljske obitelji – izazovi prilagodbe i reakcije okoline

Blažeka Kokorić, Slavica ; Birovljević, Jelena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Kako smo postali obitelj : Posvojenje – dio moje priče

Metode grupnog i individualnog rada s osobama s invaliditetom

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Poglavlja u knjigama, 2015.

The Role of Spirituality and Active Participation in the Charismatic Community in Strengthening Family Resilience.

Berc, Gordana ; Dučkić, Anita ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Transforming society:19th International symposium of the International Consortium for social development, 7-10 July, 2015, Singapore

Experiences and Educational Needs of Social Workers Working with Children and Youth and Perpetrators of Criminal Acts

Majdak, Marijana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Social Work Education in Europe: towards 2025

Experiences and educational needs of social workers working with children and youth and perpetrators of criminal acts

Majdak, Marijana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
EASSW 2015: Social Work Education in Europe: towards 2025

The welfare centres experts experience on interventions for child protection in high conflict divorce situations

Laklija, Maja ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Žic, Iva, Špančić, Lidija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
5th EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH, ECSWR 2015 - RE-VISIONING SOCIAL WORK WITH INDIVIDUALS, COLLECTIVES AND COMMUNITIES: SOCIAL WORK RESEARCH

Uloga plesa u unaprjeđenju aktivnog životnog stila i kvalitete života starijih osoba

Marasović, Snježana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Iskustvo osobne i obiteljske duhovnosti kod pripadnika karizmatskih zajednica »Dobri Pastir« i »Maranatha«

Dučkić, Anita ; Blažeka Kokorić, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

OBILJEŽJA DJETETA I BIOLOŠKE OBITELJI KAO RIZIK ZA USPJEŠNOST REALIZACIJE POSVOJENJA

Blažeka Kokorić, Slavica ; Žabarović, Ines ; Horvat Alajbegović, Božena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize - VI. konferencija socijalnih radnika

INTEGRACIJA DUHOVNOSTI U PRAKSU SOCIJALNOG RADA USMJERENU NA PODRŠKU POJEDINICIMA I OBITELJIMA U SUOČAVANJU S KRIZAMA

Dučkić, Anita ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize - VI. konferencija socijalnih radnika

Razvoj programa podrške za uspješno posvajanje djece sa specifičnim rizicima

Blažeka Kokorić, Slavica ; Žabarović, Ines ; Horvat Alajbegović, Božena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
3. konferencija o posvojenju s međunarodnim sudjelovanjem "Dijete u središtu posvojenja - 2.dio"

Obitelj i ovisnost o kockanju - kako prevladati rizik od socijalne isključenosti?

Buntak, Tomislav ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
ICSD 14th Biennial European Conference "The Welfare society – an aim for social development"

Partnerstvo stručnjaka i profesora u nastavi kroz upoznavanje studenata s izazovima socijalnog rada s obitelji

Blažeka Kokorić, Slavica ; Horvat Ajalbegović, Božena ; Kanđera, Valerija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
VI. simpozij socijalnih radnika - PROFESIJA SOCIJALNOG RADA: IDENTITET, INTEGRITET I REALITET

Slobodno vrijeme obitelji kao čimbenik obiteljske kohezivnosti i zadovoljstva obiteljskim životom

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Tranzicija u roditeljstvo iz perspektive posvojitelja

Blažeka Kokorić, Slavica ; Birovljević, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Uloga plesa u unapređenju aktivnog životnog stila i kvalitete života starijih osoba

Marasović, Snježana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. međunarodna konferencija socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

The role of spirituality in empowerment of family cohesion and family life satisfaction - experience from Croatia

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Štambuk, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Osnaživanje obitelji za kvalitetno provođenje slobodnog vremena kao činitelj prevencije rizičnih ponašanja

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
8. međunarodni znanstveni skup "Istraživanja u edukacijsko – rehabilitacijskim znanostima"

Satisfaction with life and informal and formal sources of support among people with disabilities

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Neki aspekti kvalitete života zaposlenih majki predškolske djece

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija "Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava"

Doprinos volontera u promicanju kvalitetne skrbi za djecu u institucionalnom smještaju

Blažeka Kokorić, Slavica ; Miletić, Dragana ; Berc, Gordana ; Jakolić Musija, Ana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
V. simpozij socijalnih radnika: volonterizam i socijalni rad - zajedno za humanije drustvo

Primjena odgojne drame u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela

Blažeka Kokorić, Slavica ; Majdak, Marijana ; Rumenović, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Razlike u doživljaju usamljenosti i socijalne podrške kod djece niže osnovnoškolske dobi

Blažeka Kokorić, Slavica ; Laklija, Maja ; Jutriša, Ivanka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Primjena odgojne drame u radu s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela - primjer suradnje institucije s nevladinim sektorom

Blažeka Kokorić, Slavica ; Majdak, Marijana ; Rumenović, Martina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
"Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudkih prava" Međunarodna znanstvena konferencija

Doživljaj roditeljskog prihvaćanja/odbacivanja u kontekstu različih socio-ekonomskih uvjeta odrastanja u primarnoj obitelji

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Razlike u ljubavnim vezama studenata sa sigurnim i nesigurnim stilovima privrženosti

Blažeka Kokorić, Slavica ; Gabrić, Martina
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Prikaz knjige Rječnik dijete – odrasli : tumač dječjeg svijeta odraslima

Blažeka Kokorić, Slavica
, 2009.

The comparison of attributes of migration and non- migration families.

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Majdak, Marijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint European Conference, Social action in Europe: different legacies & common challenges?

Comparison of perception of social-self concept in juvenile offenders and their peers

Majdak, Marijana ; Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Social action in Europe : different legacies & common challenges?

Kvaliteta ranih roditeljskih poruka i dobrobit djeteta

Janković, Josip ; Laklija, Maja ; Blažeka Kokorić, Slavica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske (3 ; 2008)

Rješavanje partnerskih sukoba s obzirom na spol partnera, iskustvo i trajanje partnerskog odnosa

Blažeka Kokorić, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Uloga socio-ekonomskih uvjeta u oblikovanju stila roditeljevanja

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Janković, Josip
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
Međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima (7 ; 2007)

Odgojna drama u edukaciji studenata socijalnog rada

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Janković, Josip
Stručni radovi, 2007.

Uloga roditeljske skrbi u formiranju stilova privrženosti djece u djetinjstvu i odrasloj dobi

Blažeka Kokorić, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

The Competence Development for Constructive Partners Conflict Solving : The Role of Transgenerational Transfer

Berc, Gordana ; Blažeka Kokorić, Slavica ; Janković, Josip
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
A World Out of Balance – Working for a New Social Equilibrium

Nasilje u partnerskim vezama mladića i djevojaka : uloga roditeljskog modela

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Janković, Josip
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
2. konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem "Nasilje u društvu: izazov suvremenom socijalnog radu"

Povezanost iskustava u primarnoj obitelji s obilježjima partnerskih odnosa

Blažeka Kokorić, Slavica
Doktorske disertacije, 2005.

Primarna prevencija poremećaja u ponašanju djece osnovnoškolske dobi

Janković, Josip ; Blažeka, Slavica ; Berc, Gordana ; Kmetović, Karmen ; Žele, Sunčica ; Franković, Sanja ; Muk, Kosjenka
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem "Borba protiv ovisnosti - borba za zdravu obitelj"

Iskustvo u grupnom radu s roditeljima u sklopu programa primarne prevencije ovisnosti djece predškolske dobi

Janković, Josip ; Vlahek, Ivana ; Blažeka, Slavica ; Berc, Gordana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem "Borba protiv ovisnosti - borba za zdravu obitelj"

Kvaliteta obiteljskih odnosa u seoskim i gradskim obiteljima

Blažeka, Slavica ; Janković, Josip ; Ljubotina, Damir
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Roditeljska percepcija ponašanja i interesa djece u selu i u gradu u svijetlu etike istraživanja djece

Janković, Josip ; Ljubotina, Damir ; Blažeka, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Struktura obitelji i životni uvjeti obitelji u selu i u gradu

Berc, Gordana ; Ljubotina, Damir ; Blažeka, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Neke opće i obiteljske vrednote u selu i u gradu

Janković, Josip ; Berc, Gordana ; Blažeka, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Činitelji rizika u ratom pogođenim krajevima

Janković, Josip ; Berc, Gordana ; Blažeka, Slavica
Stručni radovi, 2004.

Značaj socijalne podrške u ostvarivanju životnih očekivanja mladih povratnika

Blažeka, Slavica ; Janković, Josip ; Berc, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Dramski odgoj u radu s djecom i mladima

Blažeka, Slavica
Poglavlja u knjigama, 2002.

Psiho-socijalni potencijali maturanata (iz ratom različito zahvaćenih krajeva Republike Hrvatske) za uspješno suočavanje sa životnim izazovima

Blažeka, Slavica
Magistarski radovi, 2002.

Obiteljske vrednote kao obiteljsko-ekološki činitelj

Janković, Josip ; Berc, Gordana ; Blažeka, Slavica
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Činitelji rizika kod djece u ratom pogođenim krajevima

Janković, Josip ; Blažeka, Slavica ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
6. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: "Istraživanja u edukacijsko- rehabilitacijskim znanostima"

Uloga socijalne podrške u prevenciji poremećaja u ponašanju mladih povratnika

Janković, Josip ; Blažeka, Slavica ; Berc, Gordana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
6. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: "Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima"

Inkluzija u lokalnoj zajednici

Janković, Josip ; Rambousek, Mario ; Blažeka, Slavica
Poglavlja u knjigama, 2001.

Intervencija u socijalizacijski proces djece s posebnim potrebama

Janković, Josip ; Blažeka, Slavica ; Rambousek, Mario
Poglavlja u knjigama, 2000.

System Overcoming Risk Factors in Process of Socialization Children With Special Needs

Janković, Josip ; Rambousek, Mario ; Blažeka, Slavica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
School of Social Work Theoryand Practice; Symposium Developing Neighbourhood and Community Support Systems

Dramske tehnike u prevenciji poremećaja u ponašanju i funkcioniranju djece i mladih

Janković, Josip ; Blažeka, Slavica ; Rambousek, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Psihičke posljedice rata i progonstva kod djece stradalnika rata1991-1995. u Hrvatskoj

Janković, Josip ; Blažeka, Slavica ; Berc, Gordana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2000.
SIMPOZIJ PSIHOSOCIJALNE POSLJEDICE RATA - REZULTATI EMPIRIJSKIH ISTRAŽIVANJA PROVEDENIH NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE

Primjena dramske ekspresijeu programu malih kreativnih socijalizacijskih skupina

Blažeka, Slavica
Druga sudjelovanja na skupovima, 1999.
International Conference and Training School "The Secret of the Chrysalis"

Analiza strukture uloga u obiteljima studenata socijanog rada

Janković, Josip ; Blažeka, Slavica ; Rambousek, Mario
Stručni radovi, 1997.

Iz tame u svjetlo - jedna od alternativa u rješavanju problema ovisnosti

Blažeka, Slavica
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 1997.