izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar
izv. prof. dr. sc.
Slađana Aras Kramar

Slađana Aras Kramar rođena je 1984. u Puli. U rujnu 2007. diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu summa cum laude. Tijekom pravnog studija višekratno je nagrađivana dekanovim nagradama, nagradama za izvrsnost u studiju i Rektorovom nagradom. 2007. upisala je Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Postupci u sporovima o uzdržavanju djece obranila je 19. lipnja 2012. te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane građanskog prava i građanskog procesnog prava.

Od studenog 2007. do danas zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije u suradničkom zvanju znanstvenog novaka-asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije pri Katedri za građansko procesno pravo, od srpnja 2012. u suradničkom zvanju znanstvenog novaka-višeg asistenta, od studenog 2013. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, a od prosinca 2019. u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora. Nakon razdoblja prakse na zagrebačkom Općinskom građanskom i Općinskom kaznenom sudu (od studenog 2007. do studenog 2008.) polaže i pravosudni ispit (6. travnja 2010.).

Aktivni je istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Ius Commune Research School, Foundations and Principles of Civil Procedure in Europe, sveučilišta u Utrechtu, Maastrichtu, Leuvenu i Amsterdamu (veljača 2009. -). Aktivno sudjeluje u projektu Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao pomoćnica voditelja klinike te mentorica pojedinih studentskih grupa koje direktno pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima (listopad 2010. -).

Vlada engleskim, njemačkim te talijanskim jezikom.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Mirno rješavanje radnih sporova – dvojbe u praksi

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
29. Međunarodno savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (vlasništvo-obveze-postupak)

Novine u održavanju ročišta na daljinu u parnici iz 2022. godine

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2023.

Sudjelovanje poslodavca u ovrsi

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2023.

Izmjene Zakona o javnobilježničkim pristojbama

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2023.

Video o oporavku Marine Vidović

Štrkalj-Ivezić, Slađana, Radić, Krešimir, Vidović, Marina
, 2022.

Ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava i novine iz 2022. godine

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Javni bilježnik i sporazumni razvod braka – novi prilog modernizaciji pravosuđa

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Obiteljsko sudovanje: o specijalizaciji i nadležnosti

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
VIII. međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravno teorijska i praktična dostignuća

Novine u posebnim parničnim postupcima iz 2022. godine

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Prekogranično izvođenje dokaza i Novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Komentar Obiteljskog zakona. II. knjiga. Postupak pred sudom i prijelazne i završne odredbe

Aras Kramar, Slađana
Autorske knjige, 2022.

Revizija i Novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Novine u elektroničkoj komunikaciji u parničnom postupku

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Novine u parničnom prvostupanjskom postupku iz 2022. godine

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Plan upravljanja parničnim postupkom

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Novine Zakona o javnom bilježništvu iz 2022. godine

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Aktualnosti postupka u sporovima male vrijednosti

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Novi pravci reforme obiteljskih i statusnih izvanparničnih postupaka

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Reforma izvanparničnog prava, Okrugli stol, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava

Revizija u praksi antidiskriminacijskih sporova

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Delegacija nadležnosti u parničnom postupku

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Javnobilježnički razvod braka u europskoj perspektivi

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
28. Međunarodnom savjetovanju pravnika „Petar Simonetti“ (vlasništvo-obveze-postupak)

Osiguranje dokaza

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Novi Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Sudjelovanje trećih u parnici

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Povrat u prijašnje stanje u praksi

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2022.

Presuda zbog ogluhe

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2021.

Kako zakonski regulirati obiteljsku grupnu konferenciju u Hrvatskoj?

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Obiteljski i statusni sudski postupci za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 – hrvatska perspektiva

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
9. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

Elektronička ovrha

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2021.

Osiguranje privremenim mjerama o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom – neki pravni prijepori

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Sudska zaštita u antidiskriminacijskim radnim sporovima i o mobingu: određena pitanja postupka

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
7. međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Osiguranje privremenim mjerama o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom – neki pravni prijepori

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
27. Međunarodno savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (vlasništvo-obveze-postupak)

Antidiskriminacijski radni sporovi u sudskoj praksi

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2021.

Presuda na temelju priznanja

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2021.

Dopunska presuda

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2021.

Obiteljska grupna konferencija iz perspektive osobe s invaliditetom

Aras Kramar, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2021.

Povlačenje tužbe – osvrt na neka pitanja

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2021.

Važno pravno pitanje i revizibilnost građanskih predmeta u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2021.

Status nekretnina u postupku ovrhe – osvrt na neka pitanja

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2021.

Mirenje pred sudovima nakon pokretanja parničnog postupka

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2021.

Objektivna preinaka tužbe u praksi

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2021.

Nasljednopravna stvar s prekograničnim elementom i nadležnost u okviru Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju – neka hrvatska i slovenska iskustva i dvojbe

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

O sudskom odmoru i roku za žalbu protiv prvostupanjske presude nakon Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2019.

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2020.

Succession Regulation (EU) No 650/2012 with a focus on the European Certificate of Successions – some legal remarks

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession Regulation (EU) 650/2012 in Croatia and Slovenia

Nasljeđivanje s prekograničnim obilježjem, Informacija za građanke i građane zemalja članica EU za slučaj nasljeđivanja imovine u inozemstvu / Dedovanje s čezmejnim elementom. Informacije za državljanke in državljane držav članic EU o dedovanju premoženja v tujini

Aras Kramar, Slađana ; Vučko, Katarina
, 2020.

Europska potvrda o nasljeđivanju

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2020.

The Voice of the Child: Are the Procedural Rights of the Child Better Protected in the New Brussels II Regulation?

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Vodič za primjenu Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju

Aras Kramar, Slađana ; Vučko, Katarina
Autorske knjige, 2020.

Revizija u obiteljskim predmetima nakon Novele Zakona o parničnom postupku iz 2019.

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
6. međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Novine u dokaznom postupku pred trgovačkim sudovima

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2020.

Elekronifikacija parničnog postupka nakon Novele ZPP-a iz 2019. godine

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2020.

Troškovi parničnog postupka – osvrt na važna pitanja

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2020.

Uredba (EU) št. 650/2012 o dedovanju s perspektive slovenskih in hrvaških notarjev

Aras Kramar, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2020.

Primjena pravila postupka u parnicama iz radnog odnosa – neki pravni prijepori

Aras Kramar, Slađana ; Ledić, Senija
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Novine u sustavu nadležnosti u predmetima roditeljske odgovornosti – europska perspektiva

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
8. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava

Nasljednopravna stvar s prekograničnim elementom i nadležnost u okviru Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju: neka hrvatska i slovenska iskustva i dvojbe

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
26. Međunarodno savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (vlasništvo-obveze-postupak)

Reformirani institut revizije i pristup Vrhovnom sudu u hrvatskom pravu – neki pravni prijepori

Aras Kramar, Slađana ; Serenčeš, Marijan
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Ovrha na temelju vjerodostojne isprave prema noveli Ovršnog zakona iz 2020. godine

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2020.

Ovrha radi predaje djeteta i ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom u svjetlu hrvatskih i europskih novina

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Javnobilježnički razvod braka u reformiranom slovenskom pravu

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Elektronifikacija parničnog postupka?

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Parnica 2020. Bitne novine nadolazeće Novele ZPP- a. In memoriam Srećko Zuglia (1888. – 1969.)

NEKI POSTUPOVNOPRAVNI ASPEKTI OSTVARIVANJA RODITELJSKE SKRBI OSOBA S INVALIDITETOM U HRVATSKOM PRAVU

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
7. međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava : „Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava“

Sudski postupak u predmetima o zdravlju osoba lišenih poslovne sposobnosti: novi izvor diskriminacije?

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
V. Međunarodno savjetovanje „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2019.

Izvješće o provedebnom istraživanju o primjeni uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji

Aras Kramar, Slađana ; Turk, Marko ; Vučko, Katarina
, 2019.

OBITELJSKA GRUPNA KONFERENCIJA IZ PERSPEKTIVE OSOBE S INVALIDITETOM

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
1. međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

Primjena Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji: predstavljanje rezultata provedenog istraživanja i Preporuka

Aras Kramar, Slađana ; Vučko, Katarina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Primjena Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji

Pregled postojećeg regulatornog i institucionalnog okvira za primjenu Uredbe o nasljeđivanju – u Sloveniji i Hrvatskoj / Pregled obstoječega regulativnega in institucionalnega okvirja za uporabo Uredbe o dedovanju – v Sloveniji in na Hrvaškem

Aras Kramar, Slađana ; Vučko, Katarina
, 2019.

UREDBA VIJEĆA (EZ) BR. 4/2009 O UZDRŽAVANJU: O NADLEŽNOSTI, MJERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU I OVRSI ODLUKA TE SURADNJI U PREDMETIMA UZDRŽAVANJA

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Bibliographie / Bibliography, Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2019.

What we have achieved with a European Certificate of Succession? A view from Croatia and Slovenia

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

UREDBA (EU) BR. 650/2012 O NASLJEĐIVANJU: O PRIZNANJU ODNOSNO PRIHVAĆANJU I IZVRŠENJU ODLUKA, JAVNIH ISPRAVA I SUDSKIH NAGODBI TE EUROPSKOJ POTVRDI O NASLJEĐIVANJU

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Šesti međunarodni naučni skup - Dani porodičnog prava "Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa"

The transformation of divorce procedure in Europe

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2018.

Zastupanje osoba nepoznata boravišta u sudskom postupku

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
IV. Međunarodno savjetovanje „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“

Rasprava o procesnoj (re)formi: načelo usmenosti vs. načelo pismenosti?

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2018.

The Main Challenges of Implementing the Procedural Rights of the Child in the Family Justice Systems of Some Southeast European Countries

Aras Kramar, Slađana ; Milas Klarić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
International Conference on 25 Years CRC

O Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2017.

Suvremeno obiteljsko pravo i postupak

Rešetar, Branka ; Aras Kramar, Slađana ; Lucić, Nataša ; Medić, Ines ; Šago, Dinka ; Tucak, Ivana ; Mioč, Petra
Autorske knjige, 2017.

Marginalije uz (međunarodnu) nadležnost u predmetima o roditeljskoj skrbi

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Privremeni zastupnik ili posebni skrbnik: što donosi ObZ?

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Reforme parničnog postupka između brzine i kvalitete. In memoriam Srećko Zuglia (1888. – 1969.)

Revizija Briselske uredbe II bis o nadležnosti, priznanju i ovrsi u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti: novi izazovi pred državama članicama

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Dejudicialisation of Consensual Divorce?

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Public and Private Justice 2017: Transformation of Civil Justice: Unity and Diversity

O djelovanju Centra za posebno skrbništvo: rezultati, dvojbe i perspektiva – I. dio

Aras Kramar, Slađana ; Ljubić, Boris
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

O djelovanju Centra za posebno skrbništvo: rezultati, dvojbe i perspektiva – II. dio

Aras Kramar, Slađana ; Ljubić, Boris
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Moderne dvojbe oko procesne (re)forme

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Preobrazba građanskog pravosuđa u Hrvatskoj i Sloveniji: Povijest i suvremenost

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2017.

Are Financial Burdens Preventing Access to Justice in Southeast European Judicial Systems?

Aras Kramar, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Neki aspekti pomorske arbitraže u hrvatskom, engleskom i njemačkom pravu

Aras Kramar, Slađana ; Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
2. Međunarodna konferencija transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW 2017 Zagreb: Transportno pravo ususret budućnosti

Širenje nadležnosti javnih bilježnika na području obiteljskopravnih odnosa?

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća (3 ; 2017)

Što je novo u ovrsi na plaći te novčanoj tražbini po računu?

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2017.

Preinaka tužbe u sporovima radi naknade štete - neki problemi

Aras Kramar, Slađana ; Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Hrvatski dani osiguranja 2017

Ovrha radi zakonskog uzdržavanja na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

Aras Kramar, Slađana
Stručni radovi, 2017.

Zaštita ovršenika u svjetlu novina u ovrsi na nekretnini

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2017.

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2016.

Novi prilog mirnom rješavanju sporova u Hrvatskoj

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
II. međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća"

O nekim pitanjima uz ovrhu na novčanoj tražbini po računu

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2016.

(Procesno)pravne posljedice privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Nove činjenice i dokazi u parničnom postupku

Aras Kramar, Slađana ; Jović, Bože
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2015.

Evidence in Civil Law – Croatia

Aras Kramar, Slađana
Autorske knjige, 2015.

Taking of Evidence in Croatian Appellate Courts: Why No Fact-Finding at Second Instance?

Aras Kramar, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Novi pristup uređenju postupka radi razvoda braka u Hrvatskoj

Aras Kramar, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Što donosi novi Obiteljski zakon

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Vodič za ostvarivanje prava djeteta na informacije, izražavanje mišljenja, zastupnika i prilagođen postupak u sudskim postupcima razvoda braka i o roditeljskoj skrbi

Aras Kramar, Slađana ; Korać Graovac, Aleksandra ; Rajhvan Bulat, Linda ; Eterović, Ivana
, 2015.

Sudski postupak u individualnim radnim sporovima

Aras, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Utjecaj anticipiranih naredbi na zastupanje u sudskom postupku

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Budući koncepti poslovne sposobnosti u zakonodavstvu Republike Hrvatske

Sudjelovanje osoba s invaliditetom u sudskom postupku te podrška pri odlučivanju

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Budući koncepti poslovne sposobnosti u zakonodavstvu Republike Hrvatske

Položaj djeteta u postupku prema novom Obiteljskom zakonu

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka

Uloga vještaka u postupcima o poslovnoj sposobnosti te zdravlju štićenika

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona

Primjena Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: stvarnost ili utopija?

Aras, Slađana ; Milas Klarić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
II. Međunarodna naučna konferencija „Bosna i Hercegovina i euroatlantske integracije. Trenutni izazovi i perspektive"

The Powers of the Appellate Court in the Context of the Effective Protection of a Child's Right to Maintenance

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Are Financial Burdens Preventing Access to Justice in Southeast European Judicial Systems?

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Public and Private Justice 2014: Procedural Human Rights and Access to Justice in the World of Emergencies and Economic Crises Evidence in Civil Procedure

Procesni aspekti zaštite dobrobiti djeteta prema novom Obiteljskom zakonu

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Pravni položaj djeteta u novom Obiteljskom zakonu

Odmjeravanje uzdržavanja uz izricanje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Zaštita osobnih prava i dobrobiti djeteta u središtu nacionalnog, europskog i međunarodnog interesa

Rešetar, Branka ; Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti


Uredničke knjige, 2014.

Uzdržavanje djece – novo uređenje alimentacijskih postupaka

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
V. znanstveno-stručni interdisciplinarni skup: Suvremene teme obiteljskog prava i postupka

Sudjelovanje osoba s invaliditetom u obiteljskim te statusnim sudskim postupcima

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
V. znanstveno-stručni interdisciplinarni skup: Suvremene teme obiteljskog prava i postupka

Novi Obiteljski zakon - uređenje imovinskih odnosa unutar obitelji (I.)

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Novi Obiteljski zakon - uređenje imovinskih odnosa unutar obitelji (II.)

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Postupak pred trgovačkim sudovima. Trgovački statusni parnični postupci

Aras Kramar, Slađana
Autorske knjige, 2014.

Uvod u principe rada pravnih klinika

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj/Citizens' access to information, advice and active help in Western Balkans and Turkey

Main challenges of Implementing the procedural rights of the child in southeast European judicial systems

Aras Kramar, Slađana ; Milas Klarić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
25 Years Convention on the Rights of the Child

Položaj djeteta u postupku prema novom Obiteljskom zakonu

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Suradnja centra za socijalnu skrb i suda u obiteljskim sudskim postupcima – novo hrvatsko obiteljskopravno uređenje

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

The sin of evidence-taking in Croatian courts of appeal – why no fact-finding at second level of adjudication?

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Public and Private Justice 2013: Evidence in Civil Procedure. Fundamental issues and challenge of reforms

UZDRŽAVANJE DJECE. Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu

Aras, Slađana
Autorske knjige, 2013.

Subjekti postupka u sporovima unutar trgovačkog društva (I. dio)

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Subjekti postupka u sporovima unutar trgovačkog društva (II. dio)

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Arbitrabilnost obiteljskopravnih sporova

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Procesni subjektivitet i prava djeteta

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Nacrt Prijedloga Obiteljskog zakona u odnosu na prava djece

Bibliographie / Bibliography, Hrvatska / Croatia

Aras, Slađana
, 2013.

Bibliographie / Bibliography, Hrvatska / Croatia

Aras, Slađana
, 2013.

Preporuke za poboljšanje prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći iz perspektive pružatelja besplatne pravne pomoći

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Diskriminacija - mehanizmi zaštite – ostvarivanje prava na jednako postupanje

Iskustva pravnih klinika kao pružatelja pravne pomoći - Zašto se ZBPP mora promijeniti?

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Besplatna pravna pomoć: pravo ili iluzija?

The Powers of Appellate Court in the Context of Effective Protection of Children’s Right to Maintenance

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
“Public and Private Justice 2012: Appeals and other Means of Recourse against Judgments in the Context of Efficiency and Fairness”

Postupci u sporovima o uzdržavanju djece

Aras, Slađana
Doktorske disertacije, 2012.

Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth. The Example of Croatian Legal Aid System

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Arbitrability ratione materiae and ratione personae in Post-Yugoslav Countries

Aras, Slađana ; Manojlović, Ognjenka
Stručni radovi, 2012.

Sudska ili upravna nadležnost u obiteljskim stvarima? Pogled iz perspektive stanja u Hrvatskoj

Uzelac, Alan ; Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
SODNO VARSTVO V CIVILNIH ZADEVAH: Nepravdni postopki v družinskih zadevah ob sprejemanju Družinskega zakonika

The State Attorney - Attorney for the State?

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Marginalije uz uređenje alimentacijskih procedura u hrvatskom i makedonskom pravu

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Subjekti alimentacijskog postupka u hrvatskom i makedonskom pravu

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth: Fulfilling Conditions for Legal Aid Under New Legal Aid Act

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies - "Truth and Efficiency in Civil Proceedings"

Ovlasti centra za socijalnu skrb u provjeri imovinskih prilika u vezi s određivanjem uzdržavanja

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Iskustva Pravne klinike u Zagrebu - prije i nakon zakonskih promjena iz 2011.

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Reforma sustava besplatne pravne pomoći – budućnost pravnog savjetovanja? (Reform of legal aid system – the future of legal advice?)

. Dijagnosticke i terapijske smjernice za lijecenje predmenstruacijskog disforicnog poremećaja

Strkalj Ivezić, Slađana, Kusan Jukić, Marija, Tikvica, Ana, Pavicić Baldani, Dijana
Stručni radovi, 2010.

Donošenje kontumacijskih presuda u sporovima o uzdržavanju djece

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

The State Attorney - Attorney of the State?

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Public and Private Justice 2010: European Landscape of Legal Profession(s) - Has Unity Been Lost?

Ovlasti centra za socijalnu skrb u provjeri imovinskih prilika kod određivanja uzdržavanja

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
II. znanstveno-interdisciplinarni skup: Imovinskopravni aspekti razvoda braka u hrvatskom, europskom i međunarodnom kontekstu

Alimentacijski postupci s hrvatsko - makedonskim obilježjem

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Zagrebačko - skopski kolokvij

Aktualni trendovi mirnog rješavanja sporova u Hrvatskoj: dosezi i ograničenja

Uzelac, Alan ; Aras, Slađana ; Maršić, Martina ; Mitrović, Maja ; Kauzlarić, Željana ; Stojčević, Paula
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Postupovna sposobnost djece u obiteljskim statusnim izvanparničnim stvarima

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Centar za socijalnu skrb u ulozi stranke i umješača (intervenijenta) u statusnim i alimentacijskim postupcima

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Načelo saslušanja stranaka u obiteljskim adhezijskim oficijelnim postupcima

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Dispozitivne presude u sporovima o uzdržavanju djece

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Načelo saslušanja stranaka u obiteljskim adhezijskim oficijelnim postupcima

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
I. znanstveno-interdisciplinarni skup: Dijete i pravo

C.H. (Remco) van Rhee, Alan Uzelac (ur.): Građansko pravosuđe između učinkovitosti i kvalitete: od ius commune do CEPEJ-a (prikaz knjige)

Aras, Slađana
, 2008.

Development of Family law ; Is transition completed?

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Divided Societies in SEE and the Balkans: Transitions and Governance

Postupak odlučivanja o zahtjevu za azil

Aras, Slađana
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2007.

Silovanje

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.