prof. dr. sc. Silvia Rusac
prof. dr. sc.
Silvia Rusac

Obrazovanje:

2007. – 2010. Pravni fakultet u Zagrebu – Poslijediplomski specijalistički studij iz supervizije u psihosocijalnom radu -  Obrana završnog specijalističkog rada pod naslovom «Iskustva, očekivanja i motivacija za superviziju socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe «, stekla akademski stupanj sveučilišna specijalistica supervizije psihosocijalnog rada iz polja socijalnih djelatnosti.

2005.- 2008.   Pravni fakultet u Zagrebu – Poslijediplomski znanstveni studij iz teorije i  metodologije socijalnog rada – Obranom doktorske disertacije pod naslovom «Nasilje nad starijim osobama u obitelji» stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija.

2000.-2005.   Pravni fakultet u Zagrebu - Studijski centar socijalnog rada, stekla zvanje diplomirani socijalni radnik

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Mentalno zdravlje osoba oboljelih of Alzheimerove bolesti

Rauch, Zrinka ; Jendričko Tihana ; Rusac Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

INSTITUCIONALNO NASILJE IZ PERSPEKTIVE KORISNIKA I OSOBLJA DOMOVA ZA STARE

Rusac, Silvia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
XI međunarodni gerontološki kongres

Značaj intervencija kod osoba koje boluju od Alchajmerove demencije i njihovih staratelja

Milić Babić, Marina: Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2022.
11. međunarodni gerontološki kongres

Volontiranje kao odgovor na izazove starenja

Rusac, Silvia
Autorske knjige, 2021.

Nasilje nad starijim osobama u porodici iz perspektive starijih osoba

Rusac, Silvia ; Vahtar, Dorijan
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

POTHRANJENOST I DEHIDRACIJA KORISNIKA U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE I ULOGA NEMARA

Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Psihosocijalne intervencije kod osoba oboljelih od Alzheimerove demencije i njihovih njegovatelja

Milić Babić, Marina ; Rusac, Silvia ; Oreb, Tereza
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Geriatric depression scale - unavoidable tool in the elderly treatment on the internal medicine department

Miletic, Bojan ; Räber, Geneviève ; Lekic, Andrica ; Rusac, Silvia ; Courteney, Udo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
11. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a

Nutrition profile in elderly - an important element in the puzzle of the modern treatment

Miletic, Bojan ; Räber, Geneviève ; Lekic, Andrica ; Rusac, Silvia ; Courteney, Udo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
11. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a

POSITIVE ASPECTS OF CARE FOR THE ELDERLY

Rusac, Silvia ; Štambuk Ana : Vlašić Iljkić, Martina
Kratka priopćenja u zbornicima i časopisima, 2020.
Vallis Aurea – 7th International Conference

Percepcija korisnika i djelatnika domova za starije osobe o nasilju nad starijim osobama u Gradu Zagrebu

Rusac, Silvia , Vrban, Ines, Vahtar, Dorijan
Autorske knjige, 2020.

Pozitivni aspekti skrbi o starijim osobama

Rusac, Silvia ; Štambuk, Ana ; Vlašić Iljkić, Martina
Kratka priopćenja u zbornicima i časopisima, 2020.
Vallis Aurea – 7th International Conference

Samoprocjena zdravstvenog statusa i nekih aspekata kvalitete života starijih osoba s osteoartritisom koljena

Rusac Kukić, Sandra ; Rusac, Silvia ; Buljevac Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

DEPRESIJA U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI – TEK USPUTNI PROBLEM ILI NEŠTO VIŠE?

Miletić, Bojan ; Rusac, Silvia ; Lekić, Andrica ; Courteney, Udo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
4. gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Obilježja partnerskog nasilja u starijoj životnoj dobi

Risović, Katarina ; Rusac, Silvia ; Todorović, Nataša
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Profil neformalnih njegovatelja starijih osoba u gradu Zagrebu

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Alzheimerova bolest kroz prizmu ljudskih prava

Dološić, Silvija ; Milić Babić, Marina ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Supervizija u domovima za starije osobe u Gradu Zagrebu: iskustva medicinskih sestara

Stijepović, Lana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Rights of older people and their experience of dignity in the City of Zagreb

Vrban, Ines ; Rusac, Silvia ; Vahtar, Dorijan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
10th International Gerontological Congress

Rights of Older People and Their Experience of Dignity in The City of Zagreb

Vrban, Ines ; Rusac, Silvia ; Vahtar, Dorijan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
10th International Gerontological Congress

Uloga kreativnih metoda u radu s oboljelima od Alzheimerove demencije

Vidučić, Matea ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Faktori rizika povezani sa nasiljem nad starijim osobama u porodici

Risović, Katarina ; Rusac, Silvia ; Todorović, Nataša
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Perceived Caregiver Burden and Needs of Informal Caregivers of Elderly Persons with Alzheimer’s Disease

Skokandić, Lea ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Internationaal Congress of the International College of Person Centered Medicine

Alzheimerova bolest i druge demencije – rano otkrivanje i zaštita zdravlja

Tomek-Roksandić, Spomenka ; Mimica, Ninoslav ; Kušan Jukić, Marija i suradnici
Priručnik, 2017.

Odabrani pravni aspekti za psihogerijatrijske bolesnike i zlostavljanje starijih osoba

Rusac, Silvia
Poglavlja u knjigama, 2017.

Financijsko zlostavljanje starijih osoba

Vuić, Ines ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Profesionalni stres medicinskih sestara u domovima za starije osobe

Rusac, Silvia ; Bošnjak, Matea ; Kletečki Radović, Marijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Djelovanje obiteljskih odnosa na doživljaj kvalitete života u starijoj životnoj dobi

Zeman Jazvić, M ; Vahtar, D. ; Vrban, I. ; Rusac, S. ; Despot Lučanin, J. ; Radica, S. ; Spajić-Vrkaš, V.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
7. Konferencija socijalnih radnika “Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada”

Narativi o dostojanstvu u starijoj životnoj dobi – preliminarni izvještaj

Rusac, Silvia ; Vahtar, Dorijan ; Vrban, Ines ; Despot Lučanin, Jasminka ; Radica, Sanja ; Spajić-Vrkaš, Vedrana
Autorske knjige, 2016.

Alzheimerova bolest: izazovi socijalnog rada

Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Elderly abuse and alcohol consumption

Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Neka obilježja obiteljskih njegovatelja starijih osoba na području grada Zagreba

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Skokandić, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
23.godišnja konferencija hrvatskih psihologa Psihologija starenja - pogled u budućnost

Individualno planiranje u socijalnom radu

Karačić, Štefica ; Kletečki Radović, Marijana ; Krušelj-Gača, Nataša ; Laklija, Maja ; Milas Klarić, Ivana ; Mužinić, Lana ; Rusac, Silvia ; Sladović Franz, Branka ; Urbanc, Kristina
Udžbenik, 2015.

Promišljanje starenja i starosti – predrasude, mitovi i novi pogledi

Tomečak, Marija ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Volontiranje u starijoj životnoj dobi

Rusac, Silvia ; Dujmović Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Demografsko starenje stanovništva i skrb za starije osobe u Hrvatskoj

Jedvaj, Suzana ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Neke odrednice zadovoljstva socijalnom podrškom njegovatelja osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Skrb za člana obitelji oboljelog od Alzheimerove bolesti

Rusac, Silvia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
50+ U HRVATSKOJ - IZAZOVI AKTIVNOG STARENJA

Prava osoba starije životne dobi u Gradu Zagrebu: pilot-istraživanje

Spajić-Vrkaš, Vedrana ; Vrban, Ines ; Silvia Rusac (suradnice Radica, Sanja ; Elezović, Ines ; Gatin, Meri)
Autorske knjige, 2013.

Dobna diskriminacija: iskustva starijih osoba

Rusac, Silvia ; Štambuk, Ana ; Verić, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Spending Leisure Time in Retirement

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Sučić, Ana
Stručni radovi, 2013.

FOSTER CARE FOR ADULTS AND ELDERLY PERSONS IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Laklija, Maja ; Rusac, Silvia
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
International Conference: ACTIVE AGEING AND INTERGENERATIONAL SOLIDARITY

Satisfaction with life and informal and formal sources of support among people with disabilities

Blažeka Kokorić, Slavica ; Berc, Gordana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

IZVORI STRESA KOD VOLONTERA U PALIJATIVNOJ SKRBI

Bošnjak, Matea ; Silvia Rusac
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Violence against women with disabilities

Milić Babić, Marina ; Berc, Gordana ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact

Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba u obitelji

Rusac, Silvia
Poglavlja u knjigama, 2012.

Diskriminacija osoba starije životne dobi iz njihove perspektive

Rusac, Silvia ; Štambuk, Ana, Verić, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
8. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Predrasude o starenju i starosti- utjecaj edukacije kod studenata socijalnog rada

Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia ; Štavalj, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. međunarodna konferencija socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje : izazovi za socijalni rad

Strategije suočavanja članova obitelji oboljelih od Alzheimerove bolesti

Rusac, Silvia ; Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Socijalna podrška njegovatelja članova obitelji oboljelih od demencije

Laklija, Maja ; Rusac, Silvia ; Milić Babić, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. Međunarodna konferencije socijalnih radnika:Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad

Psihičko i fizičko zdravlje starijih osoba i povezanost s doživljenim nasiljem u obitelji

Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Motivation and obstacles for introducing supervision of social workers in retirement and nursing homes

Rusac, Silvia ; Ajduković Marina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
The Seventh International Interdisciplinary Conference on Clinical Suervision – International

Nasilje nad starijim osobama u ustanovama

Rusac, Silvia ; Čizmin, Ana
Stručni radovi, 2011.

KAKO PREPOZNATI NASILJE NAD STARIJOM OSOBOM

Rusac, Silvia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
178. GERONTOLOŠKA TRIBINA

Funkcionalna nesposobnost starijih osoba kao činitelj rizika za izloženost nasilju u obitelji

Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Supervizija profesionalaca u radu s osobama s invaliditetom

Brajković, Mirjana ; Rusac, Silvia ; Selmanović, Selma
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
1. simpozij o modelima rada s osobama s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem

Motivacija za supervizijom socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe

Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Development and evaluation of postgraduate training in supervision in Croatia

Ajduković, Marina ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
The Seventh International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision – International

Long-term Care for Older People in Croatia

Rusac, Silvia ; Štambuk Ana ; Žganec, Nino ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2011.

NASILJE NAD STARIJIM OSOBAMA U OBITELJI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

UČESTALOST I POČINITELJI NASILJA NAD STARIJIM OSOBAMA U OBITELJI

Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Iskustva, očekivanja i motivacija za superviziju socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe

Rusac, Silvia
Završni radovi, 2010.

Skrb za člana obitelji oboljelog od Alzheimerove bolesti: dnevne aktivnosti, suočavanje sa stresom i zdravlje njegovatelja

Milić Babić, Marina ; Rusac, Silvia ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Prvo preliminarno istraživanje o zdravlju njegovatelja člana obitelji oboljelog od Alzheimerove bolesti : implikacije na sustav zdravstva i socijalne skrbi

Laklija, Maja ; Rusac, Silvia ; Milić Babić, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
2nd International Conference "Vallis Aurea Focus on regional development" (2 ; 2010)

Stress coping in carers for people with Alzheimer's disease

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
5th Croatian Congress on Alzheimers Diseases

Zahtjevi dnevnih aktivnosti u skrbi za člana obitelji oboljelog od Alzheimerove bolesti

Rusac, Silvia ; Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne iskljujučenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava

Strategije suočavanja sa stresom kod njegovatelja osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti

Milić Babić, Marina ; Laklija, Maja ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
5. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem

Počinitelji nasilja nad starijim osobama u obitelji

Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

NEKI ASPEKTI SKRBI O ČLANU OBITELJI OBOLJELOM OD ALZHEIMEROVE BOLESTI

Laklij, Maja, Milić Babić Marina, Rusac, Silvia
Drugi radovi u časopisima, 2009.

GERONTOLOŠKI CENTRI I CENTRI ZA GERONTOLOGIJU U HRVATSKOJ

Rusac, Silvia ; Tomek – Roksandić, Spomenka ; Lukić, Marica ; Fortuna, Višnja ; Šostar, Zvonimir ;
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Regionalna konferencija o starosti i starenju (Jugoistočna Europa)

Neki aspekti skrbi o članu obitelji oboljelom od Alzheimerove bolesti

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Recommendations of social care standards for families and individuals affected with the Alzheimer disease

Milić Babić, Marina ; Rusac Silvia ; Laklija Maja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
1st ENSACT Joint European Conference, Social action in Europe: different legacies & common challenges?

Nasilje nad starijima kod studenata: Mogućnosti intervencija kroz nastavni program

Muslić, Ljiljana ; Rusac, Silvia, Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Raising community awareness for elderly abuse in Croatia

Rusac, Silvia ; Ajdukovic, Marina
Stručni radovi, 2009.

Family Violence and Health among Elderly in Croatia

Ajduković, Marina ; Ogresta, Jelena ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

The relation between coping strategies and burnout among mental health workers in Croatia

Ogresta, Jelena ; Zorec, Lea ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Coping & Resilience International Conference

Nasilje nad starijim osobama u obitelji

Rusac, Silvia
Doktorske disertacije, 2008.

Care for Eldrly in Croatia

Vlašić, Martina ; Rusac, Silvia ; Milić Babić, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
1 st International Conference "Vallis Aurea" 2008. Focus on: Regional development

Prezentacija starijih osoba u dnevnim novinama u Hrvatskoj

Muslić, Ljiljana ; Rusac, Silvia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
16. godišnja konferencije hrvatskih psihologa: psihologija-mediji-etika

Trendovi u skrbi za osobe starije životne dobi u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske unije

Žganec, Nino ; Rusac, Silvia ; Laklija, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Psychosocial Aspect of Elderly Care for the family member with Alzheimer’ s disease

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
4th Croatian Congress on Alzheimer s Disease with international participation

Senzibilizacija društva i poticanje aktivnosti lokalne zajednice u osnaživanju obitelji oboljelih od Alzheimerove bolesti

Laklija, Maja ; Milić Babić, Marina ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
Socijalni rad u promicanju ljudskih prava

RAISING COMMUNITY AWARENESS FOR ELDERLY ABUSE IN CROATIA

Rusac, Silvia ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
The Second International Conference of Gerontological Social Work „ THE ELDERLY AND THE COMMUNITY“

Senzibilnost za nasilje nad starijima u obitelji-razvoj skale i prvi rezultati

Ajdukovi, Marina ; Muslić Ljiljana ; Rusac Silvia, Ogresta Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Relation Beetwen Burnout Syndrome and Job Satisfaction Among Mental Heath Workers

Ogresta, Jelena ; Rusac, Silvia ; Zorec, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Formalna i neformalna podrška roditeljima djece s intelektualnim teškoćama

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Rusac Silvija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Socijalna politika i kvaliteta života starijih osoba s tjelesnim invaliditetom

Leutar, Zdravka ; Štambuk, Ana ; Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Umiruće osobe i njihovo pravo na prikaldnu skrb

Štambuk, Ana ; Leutar, Zdravka ; Rusac, Silvia
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Stres na radnom mjestu

Ogresta, Jelena ; Rusac, Silvia
, 2007.

Nasilje nad starijim osobama

Rusac, Silvia
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Izabrani projekti

2007. -   Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama EU, voditeljica prof. dr. sc. Zdravka Leutar, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centa socijalnog rada 

2012. – 2014.  Neformalni njegovatelji starijih osoba u Gradu Zagrebu (Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u Zagreb)

2007. – 2008.  Long-term care in Central and Eastern Europe (Institute for Social Policy i Vienna University of Economics and Business)

Područje znanstveno-istraživačkog interesa usko je vezano uz izučavanje problematike nasilja nad starijim osobama u suvremenom društvu s fokusom na obiteljsko nasilje, aspektima skrbi za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti, neformalnim njegovateljima, ljudskim pravima u starijoj životnoj dobi.