Raspored nastave zimskog semestra akademske godine 2023/24.

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

14,00-17,00

Europska socijalna politika

Prisavlje 14

Kockica

A i B

18,00-21,00

seminar Europska socijalna politika

Gundulićeva 10

VIII.

A

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

13,00-14,30

Radno i socijalno pravo

Gundulićeva 10

I.

A i B

14,30-16,00

seminar Radno i socijalno pravo

Gundulićeva 10

I.

A i B

17,00-18,30

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

IV

A

18,30-20,45

Osnove savjetovanja - vježbe

Nazorova 51

IV

D

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-9,30

Strategijsko planiranje u socijalnoj

politici

Gundulićeva 10

IV.

A

10.00 - 12,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

IV.

B

12,00 –14,15

Osnove savjetovanja - vježbe

Nazorova 51

IV.

A

14.30 – 16,45

Osnove savjetovanja -Vježbe

Nazorova 51

IV.

B

17.00 - 19.15

Osnove savjetovanja - vježbe

Nazorova 51

IV.

C

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

11,00-13,00

Osnove upravnog prava

Gundulićeva 10

IV.

A

13,00-15,00

Radno i socijalno pravo

Gundulićeva 10

VIII.

A i B

15,00-17,00

seminar Radno i socijalno pravo

Gundulićeva 10

VIII.

A i B

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-9,30

Osnove upravnog prava

Gundulićeva 10

I.

B

9,30-11,00

Strategijsko planiranje u socijalnoj

politici

Gundulićeva 10

I.

B

11,00-14,00

seminar Europska socijalna politika

Gundulićeva 10

I.

B

16,00-19,30

vježbe Osnove upravnog prava

Gundulićeva 10

IX.

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan