Raspored nastave zimskog semestra akademske godine 2023/24

  

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,00

Njemački jezik 2

Gundulićeva 10

 

A i B

8,00-11,00

Engleski jezik 2

Ćirilometodska 4

VII.

A

14,00-15,30

Marginalne grupe

Ćirilometodska 4

VII.

A

17,00-20,00

Metodologija istraživanja u

socijalnom radu

Prisavlje 14

Kockica

A i B

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,30

vježbe iz Metodologija

istraživanja u socijalnom radu

Ćirilometodska 4

I.

A

8,00-11,30

vježbe iz Metodologija

istraživanja u socijalnom radu

Ćirilometodska 4

II.

B

11,30-13,00

Marginalne grupe

Ćirilometodska 4

IV.

B

13,00-16,30

vježbe Metodologija istraživanja

u socijalnom radu

Ćirilometodska 4

I.

C

16,30-19,30

Engleski jezik 2

Ćirilometodska 4

IV.

B

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

10,30-14,00

Obiteljsko pravo s osnovama

GPP-a

Gundulićeva 10

IV.

A

14,00-17,30

vježbe Metodologija istraživanja

u socijalnom radu

Gundulićeva 10

III

D

17.00-20.00

seminar Obiteljsko pravo s

osnovama GPP-a

Gundulićeva 10

IX.

B

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

11,00-14,00

Obiteljsko pravo s osnovama

GPP-a

Gundulićeva 10

I.

B

14,00-16,00

Menadžment u socijalnom

sektoru

Gundulićeva 10

IV.

A

17,00-20,00

Seminar Menadžment u

socijalnom sektoru

Gundulićeva 10

VIII.

A

17,00-20,00

seminar Marginalne grupe

Ćirilometodska 4

IV.

A

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,30

vježbe iz Metodologija

istraživanja u socijalnom radu

Ćirilometodska 4

I.

E

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan