Sedmi semestar

U sedmom semestru preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada studenti upisuju obvezne predmete, biraju po jedan seminar i jedan izborni predmet (uključujući i izborne predmete s nekog drugog studija).


Obvezni predmeti

Predmeti

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Kriminologija s osnovama kaznenog prava 7 3.0
0,0,0
INFO
Socijalna psihijatrija 7 3.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja 7 5.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad u organiziranju zajednice 7 10.0
1,0,0
INFO
Seminar

Predmeti

Izborni predmeti

Predmeti

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Alternativna skrb za djecu 7 3.0
0,0,0
INFO
Civilno društvo 7 3.0
0,0,0
INFO
Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu 7 3.0
0,0,0
INFO
Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere 7 3.0
1,0,0
INFO
Socijalni rad u zdravstvu 7 3.0
0,0,0
INFO
Youth in conflict with the Law: Educational Measures 7 3.0
1,1,1
INFO
Terenska praksa

Predmeti

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja 7 2.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Socijalnog rada u organiziranju zajednice 7 2.0
1,0,0
INFO