PREDMETI:
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
Predmeti koje izvode članovi Katedre za teoriju i metode socijalnog rada

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Djeca u medijaciji 3 6.0
0,0,0
INFO
Djeca u skrbi 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Djeca u skrbi 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Edukativna supervizija 3 9.0
0,0,0
INFO
Etika i ljudska prava 1, 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Etika obiteljske medijacije 1 6.0
0,0,0
INFO
Evaluacijska istraživanja u psihosocijalnom radu 2 5.0
0,0,0
INFO
Evaluacijska istraživanja u psihosocijalnom radu 2 7.0
0,0,0
INFO
Interpersonalna komunikacija 1 4.0
0,0,0
INFO
Izrada i obrana specijalističkog rada 4 30.0
0,0,0
INFO
Izrada završnog rada 4 20.0
0,0,0
INFO
Izrada završnog rada 4 20.0
0,0,0
INFO
Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama 1 3.0
0,0,0
INFO
Komunikacijski procesi u psihoscijalnom radu 1 7.0
0,0,0
INFO
Komunikacijski procesi u superviziji 1 5.0
0,0,0
INFO
Konzultacije i coaching 1, 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Krizne intervencije u superviziji 1, 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Medijacija i socijalni rad 3 7.0
0,0,0
INFO
Medijacija razvoda 2 8.0
0,0,0
INFO
Međunarodna obiteljska medijacija 3 6.0
0,0,0
INFO
Mentalno zdravlje i psihosocijalni rizici u životnom vijeku 3 7.0
0,0,0
INFO
Mentalno zdravlje i psihosocijalni rizici u životnom vijeku - seminar 3 6.0
0,0,0
INFO
Meta-supervizija 2 5.0
0,0,0
INFO
Meta-supervizija 3 7.0
0,0,0
INFO
Meta-supervizija 4 6.0
0,0,0
INFO
Metodologija istraživanja s djecom 2 6.0
0,0,0
INFO
Moć u obiteljskoj medijaciji 1 6.0
0,0,0
INFO
Modeli i konteksti supervizije 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Modeli učenja odraslih 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Nasilje u obiteljskim odnosima 2 6.0
0,0,0
INFO
Neuroznanosti u socijalnom radu 1, 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Novi socijalni rizici 3 6.0
0,0,0
INFO
Obiteljska medijacija 1 8.0
0,0,0
INFO
Obiteljska medijacija i virtualno okruženje 3 6.0
0,0,0
INFO
Organizacijska supervizija i organizacijski razvoj 3 5.0
0,0,0
INFO
Osnaživanje obitelji 2 6.0
0,0,0
INFO
Perspektiva korisnika u psihosocijalnom radu 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Praktikum obiteljske medijacije 1 2 4.0
0,0,0
INFO
Praktikum obiteljske medijacije 2 3 9.0
0,0,0
INFO
Priprema teme specijalističkog rada - konzultacije 3 12.0
0,0,0
INFO
Procesi individualne i grupne supervizije - metode i supervizijske kompetencije 2 7.0
0,0,0
INFO
Profesionalni stres i mentalno zdravlje pomagača 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Profesionalni stres i mentalno zdravlje pomagača 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Psihosocijalni pristup u socijalnom radu 1 7.0
0,0,0
INFO
Psihosocijalni pristup u socijalnom radu - vještine psihološkog savjetovanja 2 7.0
0,0,0
INFO
Seminar iz evaluacije medijacije 3 6.0
0,0,0
INFO
Seminar iz metodologije izrade završnog rada 4 10.0
0,0,0
INFO
Seminarski rad iz psihosocijalnog rada 2 3.0
0,0,0
INFO
Seminarski rad s konzultacijama 1 6.0
0,0,0
INFO
Siromaštvo i djeca 1, 2 6.0
0,0,0
INFO
Sudjelovanje u grupnoj superviziji 1 2.0
0,0,0
INFO
Sudjelovanje u grupnoj superviziji psihosocijalnog rada 2 1.0
0,0,0
INFO
Sudska psihologija 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudska psihologija 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudska psihologija - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Sudska psihologija - seminar 1 5.0
0,0,0
INFO
Supervizija neposrednog psihosocijalnog rada 1 6.0
0,0,0
INFO
Supervizija neposrednog psihosocijalnog rada 2 2.0
0,0,0
INFO
Supervizija studenata, stručnjaka u edukaciji i početnika 1, 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Suvremene paradigme pomaganja 1 7.0
0,0,0
INFO
Suvremene paradigme pomaganja 1, 2 5.0
0,0,0
INFO
Teorija sukoba: psihološki i društveni čimbenici 1 8.0
0,0,0
INFO
Timska supervizija 3 5.0
0,0,0
INFO
Traumatizacija djece i mladih 1, 2, 3 5.0
0,0,0
INFO
Uvod u proces individualne i grupne supervizije 1 7.0
0,0,0
INFO
Vještine savjetovanja 1 7.0
0,0,0
INFO
Vođenje grupne supervizije 2 6.0
0,0,0
INFO
Vođenje grupne supervizije 3 8.0
0,0,0
INFO
Vođenje grupne supervizije 4 4.0
0,0,0
INFO
Završni rad 4 30.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Djeca u skrbi 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Etika i ljudska prava 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Evaluacijska istraživanja psihosocijalnom radu 3 6.0
0,0,0
INFO
Istraživanja o djeci i mladima 2 5.0
0,0,0
INFO
Istraživanja o socijalnom radu 3 5.0
0,0,0
INFO
Izrada doktorata 5 30.0
0,0,0
INFO
Izrada doktorata 6 30.0
0,0,0
INFO
Izrada i javna obrana nacrta završnog rada 4 15.0
0,0,0
INFO
Kritčki pregled kvalitativne metodologije istraživanja - seminar 2 6.0
1,0,0
INFO
Kritički pregled kvalitativne metodologije istraživanja - seminar 2 6.0
0,0,0
INFO
Kritički pregled metodologije istraživanja od značaja za temu doktorske disertacije - seminar 3 3, 4 8.0
0,0,0
INFO
Kritički pregled teorija od značaja za temu doktorske disertacije - seminar 2 2, 3 8.0
0,0,0
INFO
Modeli obiteljske medijacije 2, 3, 4 4.0
0,0,0
INFO
Neuroznanosti u socijalnom radu 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Perspektiva korisnika u psihosocijalnom radu 2, 3, 4 4.0
0,0,0
INFO
Profesionalni stres i mentalno zdravlje pomagača 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Seminar 1. 1 6.0
0,0,0
INFO
Socijalni problemi i rizici u životnoj perspektivi 1 5.0
1,1,0
INFO
Specifična područja istraživanja u socijalnom radu 2 5.0
0,0,0
INFO
Specifična područja istraživanja u socijalnom radu 3 5.0
0,0,0
INFO
Sudska psihologija 1 3.0
0,0,0
INFO
Suvremene paradigme pomaganja 2, 3, 4 4.0
0,0,0
INFO
Suvremeni teorijski modeli socijalnog rada 1 6.0
1,0,0
INFO
Suvremeni teorijski modeli socijalnog rada 1 6.0
0,0,0
INFO
Traumatizacija djece i mladih 2, 3, 4 4.0
1,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Alternativna skrb za djecu 7 3.0
0,0,0
INFO
Contemporary approaches in the integration of science and practice of social work 8 3.0
0,0,0
INFO
Društveno korisno učenje i socijalne intervencije 2 3.0
1,0,0
INFO
Etika socijalnog rada 2 3.0
0,0,0
INFO
History of Social Work 2 3.0
0,0,0
INFO
Interpersonal Communication 2 4.0
1,1,1
INFO
Interpersonalna komunikacija 2 4.0
0,0,0
INFO
Kreativne metode u socijalnom radu 6 3.0
0,0,0
INFO
Mentorski rad 8 4.0
0,0,0
INFO
Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere 7 3.0
1,0,0
INFO
Neuroznanosti za socijalni rad 6 3.0
0,0,0
INFO
Povijest socijalnog rada 2 3.0
1,1,1
INFO
Rješavanje sukoba 4 4.0
1,1,0
INFO
Rod i socijalni rad 4 4.0
0,0,0
INFO
Siromaštvo i socijalni rad 8 3.0
0,0,0
INFO
Social Work in Virtual Environment 8 3.0
1,1,1
INFO
Socijalna skrb za djecu 6 3.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja 7 5.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad i mladi neprihvatljivgo ponašanja - seminar 7 4.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad i ovisnosti 8 5.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad iz perspektive korisnika 2 3.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad s braniteljima iz Domovinskog rata 8 3.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad s grupom 6 10.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad s pojedincem 4 10.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad u organiziranju zajednice 7 10.0
1,0,0
INFO
Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi 6 3.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad u virtualnom okruženju 8 3.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad u zdravstvu 7 3.0
0,0,0
INFO
Subjective child well-being 4 4.0
1,1,1
INFO
Subjektivna dobrobit djece 4 4.0
1,0,0
INFO
Suvremeni pristupi u integraciji znanosti i prakse socijalnog rada 8 3.0
0,0,0
INFO
Teorijske osnove socijalnog rada 2 6.0
0,0,0
INFO
Teorijske osnove socijalnog rada - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja 7 2.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Socijalnog rada s pojedincem 4 2.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Socijalnog rada u organiziranju zajednice 7 2.0
1,0,0
INFO
Uvod u socijalnu pedagogiju 2 3.0
0,0,0
INFO
Youth in conflict with the Law: Educational Measures 7 3.0
1,1,1
INFO
Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Integrativni socijalni rad 1 6.0
0,0,0
INFO
Mentorstvo i diplomski rad 2 10.0
0,0,0
INFO
Metode supervizije 2 4.0
0,0,0
INFO
Odabrana područja socijalnog rada 1 6.0
0,0,0
INFO
Praksa 2 7.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad i ljudska prava 1 3.0
1,0,0
INFO
Socijalni rad s pojedincem 2 9.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad u području mentalnog zdravlja 1 5.0
1,0,0
INFO
Suvremeni istraživački pristupi u socijalnom radu 2 4.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Psihologija u javnoj upravi 1 3.0
0,0,0
INFO