SUDSKA PSIHOLOGIJA:
Sudska psihologija
Sudska psihologija
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166796
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Osnovni podaci
Sudska psihologija Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166796
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
Literatura
OBVEZNA: Costanzo, M. Krauss, D.; Forensic and Legal Psychology: Psychological Science Applied to Law (2nd Edition); Worth Publishers (2015), str
PREPORUČENA: Ajduković, M.; Psihologijski aspekti donošenja odluka u kaznenom postupku; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2 (2) (1995), str. 292-307
PREPORUČENA: Ljubin, T.; Kako povećati dosjećanje svjedoka: kognitivni intervju; Policija i sigurnost (2000), str. 187-199
PREPORUČENA: Peto-Kujundžić, L.; Dijete kao svjedok; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 11 (1) (2004), str. 111-118
PREPORUČENA: Zorić, J.; Forenzični (postupni) intervju; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 11 (1) (2004), str. 119-142
PREPORUČENA: Zorić, J. i Mikuš, Lj.; Procjena sposobnosti za svjedočenje i ocjena vjerodostojnosti iskaza svjedoka u postupcima za kaznena djela na štetu djece; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 14 (1) (2007), str. 41-75
PREPORUČENA: Zorić, J. (ur.); Forenzični intervju s djetetom; Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo (2008), str. Poglavlje po izboru
PREPORUČENA: Ajduković, M., Herceg, B., Radić, I., Novokment, A.. Vukušić, I.; Stavova studenata prava prema kaznenom pravnom sustavu; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 62 (3) (2012), str. 809-851
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Nakon uspješno savladanog predmeta student (postdiplomant) će moći:
- objasniti područje i specifični doprinos psihologije razumijevanju procjenjivanja i odlučivanja u kaznenom postupku
- kritički vrednovati i prepoznati važnost, doprinos i kompleksnost istraživanja u području sudske psihologije
- razumjeti i objasniti procese socijalne kognicije i njihov značaj u ponašanju različitih procesnih sudionika
- definirati i uočiti područja znanstvenog doprinosa sudske psihologije razumijevanju kaznenog postupka i njegovih dionika

Sadržaj kolegija
Metode sudske psihologije. Suvremena istraživanja psiholoških aspekta iskaza. Iskaz traumatiziranih osoba. Socijalna kognicija. Socijalni utjecaji i svjedočenje. Psihološki aspekti odlučivanja u KP. Odabrane teme - psihologija iskaza djece, psihološki aspekti nasilja u obitelji.
Ispitni rokovi
Obavijesti